Varmepumper - Standarder og lovgivning

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Standards and legislation - til underside

Varmepumper - Standarder og lovgivning

Varmepumper er i dag underlagt krævende regler og standarder, både nationale og internationale, og der er mange kvalitetsordninger at vælge i mellem afhængigt af, hvilket marked der opereres på. Dette skal du som producent, leverandør eller importør af varmepumper være opmærksom på. Læs med og bliv klogere på de aktuelle standarder og den gældende lovgivning inden for varmepumper.

Hvorfor standarder?

En almindelig borger behøver sjældent at forholde sig til standarder, selvom der er mange af dem, og de bliver brugt i mange sammenhænge. Men for virksomheder, herunder producenter, leverandører og importører, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke standarder der findes, og det gælder særligt, hvis man arbejder med tekniske produkter og ydelser.

Selvom standarder kan gøre produktionen eller leverancen af et produkt mere besværlig, fordi der er en række krav, der skal overholdes, er der også mange fordele ved standarder. Producenter og leverandører, der arbejder efter standarder, giver forbrugerne tillid, kvalitet og sikkerhed. Brugen af europæiske standarder betyder desuden, at importen til europæiske lande bliver fri. Standarder er også med til at gøre det lettere at udvikle og producere produkterne samt markedsføre dem på tværs af landegrænser.

Standarder for varmepumper
Skandinavien har altid været på forkant med vedvarende energi, og det var også i Danmark og Sverige i 1980'erne, at de første standardiseringer inden for varmepumpeområdet blev udarbejdet. I de første fælles nordiske standarder var det kravene til varmepumpers deklaration, der var i fokus, og der blev opstillet en række testkrav til produkterne. I dag udarbejdes standarderne i en teknisk komité (TC) under den europæiske standardiseringskomité (CEN), som varetager fælles europæiske interesser. Gennem de seneste år er der udarbejdet standarder, som giver et retvisende billede af varmepumpernes effektivitet.

Følgende standarder gælder for varmepumper:

DS/EN14511

DS/EN14825

DS/EN16147

DS/EN12102


Lovgivning
Det er vigtigt at være opmærksom på lovgivningen for varmepumper, for der gælder regler for både energieffektivitet, placering af varmepumpen, etablering og drift, dokumentation m.m.. Du kan læse mere om lovene og reglerne for varmepumper her, hvor de vigtigste bekendtgørelser for varmepumper er samlet.

Lovgivningen ændrer sig løbende, men vi er ajour med udviklingen og kan hjælpe dig med at sikre, at din varmepumpe overholder de nødvendige krav og regler. Energistyrelsen informerer også løbende om nye love, krav og standarder, der skal følges.

EU stiller krav til energiforbrugende produkter
EU har opsat en række ecodesignkrav til energiforbrugende produkter, som har til formål at fjerne de mindst energieffektive og mest miljøbelastende produkter fra markedet. Kravene er fælles for alle EU-lande, og de er et væsentligt element i arbejdet med at begrænse EU-landenes energiforbrug og klimapåvirkning.

Varmepumper er også omfattet af disse krav, men de er dog ganske overkommelige for de fleste producenter og leverandører. Kravene bliver dog løbende skærpet og fornyet med henblik på at sørge for at varmepumperne er så effektive som muligt, således at man opnår den maksimale effekt i konverteringen af fossile brændsler til varmepumper.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her .

Bygningsreglementet
I Danmark stilles der skrappe krav i Bygningsreglementet til de installerede varmepumpers minimumseffektivitet, som ligger betydeligt over de minimumskrav, som fremover stilles til luft/vand og væske/vand varmepumper. Kravene i bygningsreglementet er afhængig af anlægstype og varmepumpernes størrelse. Varmepumperne er derfor inddelt i grupper svarende til små, mellem og større varmepumper, når minimumskravene for en varmepumpe skal udregnes.

Der stilles også krav til anvendelsen af farlige gasser og væsker, samt at varmepumper (og køleanlæg) med et årligt elforbrug højere end 3.000 kWh skal måles, eventuelt med en separat elmåler.

Test af varmepumper
For at leve op til ovenstående standarder, krav og lovgivning, kan en test af din varmepumpe være en god løsning. Test af varmepumper har igennem lang tid været omdrejningspunktet for arbejdet med at energimærke og godkende varmepumper i forskellige ordninger. Vil du introducere et produkt på det europæiske marked, udvide din markedsandel eller stå stærkere på markedet, så kan en akkrediteret test af din varmepumpe måske hjælpe dig på vej. En udvildig test af din varmepumpe giver forbrugerne en sikkerhed for, at din varmepumpe holder, hvad den lover.

Varmepumpelaboratoriet på Teknologisk Institut er akkrediteret af ILAC, the International Laboratory Accreditation Cooperation, og DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond til at udføre tests i overensstemmelse med internationalt anerkendte akkrediterings standarder, ecodesign- og energimærkningskravene samt gældende EU standarder og kvalitetsordninger, som f.eks. HP KEYMARK, MCS og EHPA – Quality Label. Vi kan udføre den test, simulering eller beregning, som du har brug for - både af udstyr, komponenter og anlæg.