Velfærdsteknologiens påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø i plejesektoren

Emil Højbjerre Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 70.

Foto fra et plejecenter: viser plejepersonale, en borger og en forflytningsteknologi.

Velfærdsteknologiens påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø i plejesektoren

Plejesektoren i Danmark står i disse år over for store udfordringer med en forventet mangel på arbejdskraft. Manglen på hænder betyder, at der er et stort behov for at tage højde for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Ét af de tiltag, der kan mindske presset på de ansatte og hjælpe til at aflaste dem, er velfærdsteknologier, som har et stort potentiale i plejesektoren. Derfor har Teknologisk Institut med støtte fra Velliv Foreningen undersøgt hvilken betydning, brugen af velfærdsteknologi har for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Det har vi gjort ved at belyse nogle af de indvirkninger, velfærdsteknologi har på det psykiske arbejdsmiljø blandt ansatte i plejesektoren.

Væsentlige pointer

  • Implementering og drift af velfærdsteknologi er en vigtig ledelsesopgave, der kræver involvering af medarbejderne og med fordel kan tage højde for medarbejdernes forskellige forudsætninger for at arbejde med velfærdsteknologi.
  • De ansatte i plejesektoren finder deres arbejde meningsfuldt, når borgeren har en god oplevelse. Den faktor er væsentlig for, hvornår medarbejderne oplever velfærdsteknologier som meningsfulde.
  • Tryghedsskabende velfærdsteknologier har et uforløst potentiale, da de kan være med til at skabe vished om borgernes tryghed.
  • Arbejdet med nye velfærdsteknologier kan både opleves som en byrde og som en spændende faglig udfordring, afhængigt af øjnene der ser.
  • En god kultur på arbejdspladsen kan være med til at fremme, at velfærdsteknologi bliver udbredt og godt modtaget i organisationen.


Er du interesseret i at læse mere, kan du downloade den fulde rapport 'Velfærdsteknologiens påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø i plejesektoren' og en kortere sammenfatning af resultaterne her: