Vigtig satsning på biobaserede materialer de næste fire år

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Vigtig satsning på biobaserede materialer de næste fire år

Teknologisk Institut har netop igangsat de nye kontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet om udvikling af services til gavn for danske virksomheder. Blandt de vigtige initiativer er et udviklingscenter for industriel bioøkonomi. Center for Plast og Emballage er med i kontrakten for at sikre nye bæredygtige løsninger til plast – og emballageindustrien. 

Udviklingscenter for industriel bioøkonomi, et test-, demonstrations- og udviklingscenter (TDU), er målet er at udvikle og øge den klimaeffektive biobaserede produktion i Danmark, og dermed skabe de produkter og løsninger, som også kan inspirere og vise vejen globalt – og herved sikre en konkurrencedygtig førerposition. 

Effekten er en betragtelig reduktion i CO2, en øget konkurrenceevne og nye arbejdspladser også i landområderne. Indsatsens aktiviteter er fokuseret på at udnytte de danske styrkepositioner indenfor bioteknologisk processering til at optimere udnyttelse af alle biomasseressourcer, der kan indgå som byggesten til fremtidens foder, fødevarer, materialer og energi.

Teknologisk Institut har et stærkt afsæt til sammen med danske virksomheder at skabe en grøn omstilling, og gennem demonstration i pilotskala udvikle nye biobaserede produkter, som markedet efterspørger. 

Vision
Visionen for indsatsen er, gennem udnyttelse af teknologier for biobaseret produktion, at skabe vækst og nye danske arbejdspladser, og understøtte udviklingen af et fossiltfrit samfund og reducere CO2-udslippet. Midlet er etablering af et samlet udviklingscenter for industriel bioøkonomi, et såkaldt test-, demonstrations-, og udviklingscenter (TDU), hvor der udvikles nye centrale teknologier og services, som kan sikre danske virksomheder adgang til den nyeste viden og state-of-the-art pilotfaciliteter.

Også små og mellemstore virksomheder med nye ideer vil få gavn af TDU-centret. Indsatsen vil blive gearet med deltagelse i både danske og internationale FoU-projekter og viden vil spredes gennem deltagelse i både faglige netværk, SoMe, konferencer, temadage mv.

Initiativet skal realiseres gennem udvikling og demonstration af økonomisk bæredygtige cases, og gennem opbygning af nye faciliteter, som udbygger Teknologisk Instituts eksisterende udstyr, laboratorier og pilot-anlæg. Der skal satses på udvikling af kaskadeprocesser, hvor alle dele af biomasse udnyttes i én eller flere værdikæder til mange forskellige produkttyper – og intet går til spilde. Her kan det bl.a. demonstreres, hvordan man udnytter alle rest- og sidestrømme fra primær produktion herunder landbrug og akvakultur i nye værdikæder, hvor kulstof recirkuleres i nye produkter eller sendes tilbage til markerne og ikke udledes i atmosfæren som CO2. Indsatsen tager afsæt i de danske styrkepositioneri, der bl.a. rummer indsigt i bioressourcernes kompleksitet og potentiale tillige med stor viden om, hvordan mekaniske, termiske, kemiske, og ikke mindst bioteknologiske processer kan anvendes til at forarbejde biomasse til foder, fødevarer, materialer, gødning og energi. I aktiviteterne vil der være fokus på at udvikle gode cases om effektive processer til fremstilling af fremtidens biobaserede ingredienser og produkter, som markedet efterspørger.

Politisk opbakning
Indsatsområdet har politisk opbakning, idet Miljø og Fødevareministeriet i august 2020 skriverii : ”Bioøkonomien spiller en helt central rolle, når vi skal udvikle fremtidens løsninger på vor tids globale udfordringer. Bioøkonomien kan bidrage til en bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer, så knappe ressourcer udnyttes langt bedre og genanvendes til nye formål. Derved kan bioøkonomien bidrage til en positiv og samfundsøkonomisk bæredygtig udvikling, der reducerer presset på vores miljø og klima.”

Afsæt i industriens behov
Som et væsentligt element i etableringen af Udviklingscenter for industriel bioøkonomi har repræsentanter fra dansk industri kunnet præge aktiviteten ved at indgå i dialogen på BedreInnovation.dk. Her modtog aktivitetsforslaget over 100 kommentarer og input.  

Et af de adskillige bidrag kom fra Peter Bay, J. Krebs & Co A/S. Han bifaldt indsatsområdet med denne kommentar: ”Udviklingen af nye biobaserede produkter og byggesten er en vigtig konkurrenceparameter for dansk industri. En virksomhed, som den jeg driver, er baseret på produktion med diverse plastmaterialer. Der findes biobaserede alternativer, men vi har kun set begyndelsen og rejsen mod løsninger der ligeledes er reelt biologisk nedbrydelige, er mindst lige så vigtig. Vi ser det i gentagne kundedialoger, at det er et tema, som der er stor interesse for, men fortsat begrænsede muligheder. Et udviklingscenter med dette fokus kan blive grundstenen til en fremtidig konkurrencefordel for dansk industri og et vigtigt bidrag til at løse nogle af de problemer vi står overfor på globalt plan.”

Teknologisk Institut er allerede godt på vej med en ny type biokomposit, der vil kunne erstatte gængse plastmaterialer i fremstillingen af produkter, som er produceret med termoplastiske processer.

Slutmål
I løbet af de kommende fire år er det planen at Instituttet skal bidrage til udvikling og forøgelse af den klimaeffektive biobaserede produktion i Danmark, så vi skaber de produkter og løsninger, som også kan inspirere og vise vejen globalt – og herved sikre en konkurrencedygtig førerposition for danske virksomheder. Der vil være fokus på løsninger til værdiforøgelse af biobaserede ressourcer. Teknologisk Institut vil således være ”go-to” viden og procesleverandør inden for kaskadeudnyttelse af de tilgængelige biomassestrømme. Det er således vores ambition, at vi kan bidrage til en nyskabende løsningsmodel med hensyn til bæredygtig produktudvikling af bl.a. biobaserede materialer, funktionelle komponenter, og ingredienser til foder og fødevarer. Samtidig kan vi efterprøve holdbarheden og bæredygtigheden af de forretningsmodeller, som kommer på banen i de konkrete samarbejder med danske virksomheder.
 

Illustrationen viser, hvordan udviklingscenter for industriel bioøkonomi tager udgangspunkt i markedets behov for nye råvarer

Illustrationen ovenfor viser, at indsatsen tager udgangspunkt i markedets behov for nye råvarer, og finder den relevante, mulige tilgængelige bionmasse til at producere nye produkter. Biomasse omdannes til nye byggesten gennem 1) biokonvertering, 2) bioraffinering, 3) evaluering og analyse.

 

i https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Anbefalinger_om_proteiner_fra_ Det_Nationale_Biooekonomipanel.pdf

ii https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/1123/svar/1682442/2232397/index.htm

 

Online nyhedsmagasin

Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her