Vil du for alvor styrke din konkurrenceevne med robotter? Så find mod til at fejle

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

-

Vil du for alvor styrke din konkurrenceevne med robotter? Så find mod til at fejle

29. april 2019

I en verden, hvor vi i stigende grad er blevet vant til, at tingene skal være brugervenlige, hurtige at installere og have kort tilbagebetalingstid, må vi ikke glemme evnen og lysten til også at arbejde med de komplicerede, langsigtede og mere risikobetonede automatiseringsopgaver.

For i jagten på brugervenlighed og kort return on investment risikerer vi at misse chancen for at udnytte de nye muligheder i automatisering, der kan give os en strategisk fordel mod (globale) konkurrenter.

Din konkurrent implementerer 'hyldevarerobotter'

Selvfølgelig er brugervenlighed og kort ROI en god ting – og ofte kræver det avanceret teknologi bagved for at give brugeren dette produkt. Vi skal bare huske, at hyldevareprodukter også er tilgængelige i resten af verden og også er nemme for vores konkurrenter at tage i brug.

Så disse løsninger skal man naturligvis skynde sig at tage i brug, hvor det giver mening, men det giver ikke nødvendigvis en strategisk fordel, da alle andre gør det samme.

I Danmark har vi gennem de seneste 30+ år opbygget stærke kompetencer inden for automatisering. Vi har mange dygtige producenter og leverandører af automation og robotter, hvilket bl.a. understøttes af den seneste statistik fra International Federation of Robotics, der viser, at Danmark ligger på en global sjetteplads i implementeringen af robotter.

Men det er en position, der er under pres. Skal vi fastholde en placering i toppen, skal vi ikke kun automatisere 'simple' håndteringsrobotter. Så skal vi også udvikle og implementere løsninger, der ikke findes endnu.

Og det er en udfordring, der kun kan løses i et tæt partnerskab mellem dem, der er eksperter i robotter og automatisering, og innovative slutbrugere, der har modet til at udfordre, hvad og hvordan man automatiserer.

Ud over mod kræver det også, at man har en god model for udvikling af disse innovative løsninger, så man ender med den automatiseringsgevinst, man håbede på.

Hæv ambitionsniveauet i dit automationsprojekt

Afhængig af virksomhedens erfaring og strategi kan man begynde at arbejde med, hvor ofte man ønsker at fejle. Det med at fejle er naturligvis ikke rart – hverken ud fra et personligt eller kortsigtet økonomisk synspunkt – men lidt groft kan man sige, at hvis man aldrig fejler, så har ambitionsniveauet måske ikke været højt nok.

Pointen er netop, at hvis vi er bange for at fejle, så flytter vi os ikke hurtigt nok ift. at få implementeret flere innovative robotløsninger.

Om ens mod så rækker, til at 1 ud af 5 eller 1 ud af 10 automatiseringsprojekter må fejle, er op til den enkelte virksomheds strategi.

Et vigtigt element ift. at få succes med disse innovative projekter er bl.a., at man skaber overblik over og styrer sin risiko. Det kan man f.eks. gøre ved at nedbryde sit projekt i mindre og overskuelige delprojekter med en agil stage-gate-model, så man kan justere og tilpasse løbende og evt. afbryde projektet helt, inden investeringen bliver for stor, hvis det viser sig, at en nøgleproces ikke kunne løses.

Så hvis et projekt fejler, er det en risiko, man har været bevidst om fra starten. Projekter, der fejler, hvor forventningen var en kørende løsning til en bestemt pris, tæller ikke med. De er en helt anden sag.

Pull, push og potentialet i produktionen

En anden måde at anskue det på er at se på balancen mellem 'technology pull'- og 'technology push'-projekter.

Arbejder virksomheden kun med de teknologier, der direkte 1:1 løser en opgave i produktionen her og nu ('pull')? Eller eksperimenterer man også med nye teknologier, som potentielt kan have stor betydning for virksomheden i fremtiden, men hvor den konkrete business case her og nu måske ikke er helt skarp ('push')?

Ud fra en kortsigtet økonomisk betragtning bør man naturligvis fokusere sin indsats på 'pull'-projekterne.

Omvendt kan de rette 'push'-projekter have en stor effekt – både ift. at man på sigt får automatiseret flere processer, men også fordi de oparbejder interne kompetencer inden for automatisering.

Igen er det vigtigt, at man har en balance mellem 'pull' og 'push', der matcher ens erfaring med automatisering. Har man ingen eller begrænset erfaring, så start med 'pull'. Har man større erfaring, så overvej et 'push'-projekt i ny og næ.

Hvornår har I sidst igangsat et automatiseringsprojekt, hvor det var okay at fejle?