Vurdering af brandskadet beton

Henrik Erndahl Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 72.

Vurdering af brandskadet beton

Er beton og armering skadet efter brand? Vi kan give en neutral og uvildig rådgivning, der kan spare dyre udskiftninger af konstruktionsdele.

Sortering

Efter brand i en betonkonstruktion står man normalt i den situation, at der er områder/konstruktionsdele, der helt klart er upåvirkede af branden og andre, der lige så klart er for beskadigede til at kunne genanvendes. Men som regel vil der være tvivlsomme områder, der ikke umiddelbart falder ind under ét af disse yderpunkter. Ofte vil man for en sikkerheds skyld udskifte også disse dele af konstruktionen.

Her kan Betoncentret hjælpe med en yderligere sortering, der ofte medfører, at der kan spares dyre og besvær­lige udskiftninger af konstruk­­tioner eller dele af disse.

Fremgangsmåde

En brandundersøgelse består normalt af 3 trin, hvor der under trin 1, som det første foretages en risikovurdering: er det overhovedet forsvarligt at gå ind og foretage den videre undersøgelse, eller skal der først ske en passende afstivning/understøtning af konstruktionen. Næste skridt er, ud fra det visuelle indtryk, ikke alene af betonen (i form af afskalninger, revner mv.), men også af de øvrige byggematerialer (træ, papir, glas, plast mv.), at danne sig et billede af, hvor kraftigt varmen har påvirket konstruktionen.

Trin 2 omfatter yderligere undersøgelser på stedet, til klarlæggelse af bl.a. omfanget af delamineringer og nedsatte styrker i betonoverfladen på grund af omdannelser som følge af temperaturen. Desuden fastlægges armeringens placering med henblik på senere vurdering af, hvorvidt den kan have taget skade af varmen og der udtages prøver til laboratorieundersøgelser.

Trin 3 omfatter laboratorieundersøgelser, der dels kan klarlægge hvor langt ind betonen er nedbrudt/­omdannet, dels kan klarlægge om armeringen har mistet styrke efter en eventuel varmepåvirkning: under temperaturpåvirkning sker der en række fysiske og kemiske omdannelser af betonens komponenter.
Med kendskab til, ved hvilken temperatur hver enkelt af disse omdannelser sker, kan man kortlægge temperaturforløbet i betonen og således, med kendskab til armeringens placering "aflæse" hvilken temperatur armeringen har været udsat for under branden (dette er især vigtigt ved forspændte konstruktioner).