3D scanning og materialeanalyse

Søren Bastholm Vendelbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 24.

3D scanning og materialeanalyse

MikroCT-scanning

MikroCT-scanning er en ikke-destruktiv analyseteknik, der bl.a. kan anvendes til opmåling og karakterisering af materialeegenskaber. Den interne mikrostruktur af et emne kan rekonstrueres virtuelt i alle tre dimensioner med opløsninger helt ned til omkring 1.5 μm, afhængigt af det skannede emnes størrelse. Hele emner eller zoom på udvalgte områder præsenteres i en 3-dimensional gengivelse eller som snit gennem emnet. Eksempelvis kan glasfibre med luftlommer identificeres i en komposit eller sprøjtestøbte prøver, og enkelte plast- eller coating-/farvelag kan identificeres. Vi kan også udføre en ikke-destruktiv analyse af fx flerkomponentprodukter eller limede produkter for fejl eller urenheder.

Mus

Figur 1: Procesforløbet ved en mikroCT-scanning. Til venstre ses det fysiske emne, øverst ses røntgenbilledet, til højre de rekonstruerede data fra røntgenbilledet og nederst en 3D-overflademodel af emnet.


Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Kvalitetskontrol for eksempel:

  • Verificering af produktdesign og komponentkonstruktion
  • Generel ikke-destruktiv analyse til fx snap-samlinger, flerkomponent produkter, limede produkter og svejsninger
  • Optimering af støbe- og formgivningsprocesser, fx i forbindelse med formulering af tekniske produktspecifikationer i forbindelse med outsourcing
  • Undersøgelser for luftindeslutninger, indkapslinger og fremmedlegemer
  • Scanning samt analyse og evaluering som del af fejlanalyse

Materialekarakterisering for eksempel:

  • Karakterisering af partikel- og fiberdispergering i kompositter samt størrelsesfordeling af partiklerne
  • Karakterisering af porøsitet og cellestruktur i plast, træ og isoleringsmaterialer
  • Fiber/matrix-vekselvirkning i plastiske kompositter
  • Porøsitet af geologiske prøver, for eksempel i forbindelser med olieeftersøgning

 Lille_between

Figur 2: 3D-gengivelse af data fra glasfiberkompositmateriale. De hvide områder er glasfiber og de røde områder er i dette tilfælde luftlunker. I denne gengivelse er polymermatricen fjernet.

Links