Gastæthed af plast

Jakob S. Engbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 85.

HTPP

Gastæthed af plast

Bestemmelse af gennemtrængning af gas og væske gennem plast, vi måler på flade plader men også på dit produkt.

I plastmaterialer kan der opløses andre molekyler og dermed kan de diffundere gennem materialet; Mængden af gastransmission afgøres af forskellen i koncentration mellem de to sider af emnet og tykkelsen. Gasransmission eller gaspermeabilitet kaldes den proces og det er både gas og væske molekylder er kan trænge gennem plastmaterialer. 


Hvad kan vi gøre for dig?

  • Gennemtrængning af plast og gummi for gas og væske.
  • Diffusion og opløselighed af gas eller væske i plasten.
  • Læktest af tryksat udstyr
  • Modellering af gastransport.
  • Målingerne kan udføres ved flere temperaturer og tryk, så temperatur og tryk afhængighed kan bestemmes
  • Vi tilpasser målingerne dine behov.

Vi har målt på følgende gasser og væsker:
Ilt O2
Brint, Hydrogen H2
Nitrogen N2
Lattergas N2O
Metan CH4
Kuldioxid CO2
Ammoniak NH3
Ethan CH3CH3
Propan CH3CH2CH3
Butan (iso og n) C4H10
Metanol CH3OH
Etanol CH3CH2OH
Diethyl ether (DEE) CH3CH2O-CH2CH3
Helium, He
Svolbrinte, H2S