Beton forurener ikke indeklimaet

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Beton forurener ikke indeklimaet

Artikel af Jørn Bødker, Teknologisk Institut, Beton
Publiceret i BYG-TEK den 25. oktober 2006

Det er en myte, at der afdamper sundhedsskadelige stoffer fra beton. Denne myte er gennemhullet efter omfattende målinger af afdampningen fra beton i klimakammer. Målingerne er gennemført på Teknologisk Institut som en del af "Produktområdeprojekt vedrørende beton­produkter", der finansieres af Miljøstyrelsen.

Betonprøverne er placeret i klimakammer, og gennem en periode på et par måneder efter udstøbning er der herefter blevet målt, hvilke flygtige stoffer der afdamper, og i hvor stor mængde.

Det var ikke, fordi måleudstyret ikke fungerede, for det var faktisk muligt at måle små mængder dampe og gasarter. Det drejer sig om spor efter den olie, som støbeformen er smurt med, og om spor af ammoniak fra kraftværkernes røgrensning.

Flot gul rapsmark til artikel "Beton forurener ikke indeklimaet"
Formolien kan f.eks. laves på grundlag af rapsolie

Olie
Formene til støbning af beton smøres ofte med et tyndt lag formolie for at lette den efterfølgende afformning. Denne formolie kan enten være fremstillet på basis af mineralolie, eller den kan være fremstillet på grundlag af vegetabilsk olie som fx rapsolie.

Når der anvendes mineraloliebaseret formolie, er det faktisk muligt at måle den meget lave fordampning af olie fra betonoverfladen gennem de første måneder efter afformningen. Dette siger måske mere om målemetodens følsomhed end om fordampningen som miljøproblem.

Der er tale om et meget lille miljøproblem, som oven i købet let løses blot ved at anvende vegetabilsk formolie i stedet for den traditionelle mineraloliebaserede formolie. Som sidegevinst ved at substituere formolien med en vegetabilsk olie, får man en mere miljøvenlig affaldshåndtering på elementfabrikkerne og på betonfabrikkerne. Endelig er den vegetabilske formolie fremstillet af en fornyelig ressource.

Ammoniak
I flyveaske er der små mængder ammoniak, som stammer fra kraftværkernes røggasrensning. Når flyveasken blandes i den alkaliske beton, frigives ammoniakken, og man kan nogle gange ane en svag lugt af ammoniak ved en helt ny støbt betonoverflade. Ammoniakken fordamper imidlertid hurtigt, og allerede et par måneder efter, at betonen er udstøbt, er fordampningen af ammoniak aftaget, således at den i indeklimamæssig sammenhæng er helt ubetydelig.

Konklusion
Foruden sten, sand og vand består beton af cement og flyveaske, som er stoffer, der har været varmet op til meget høje temperaturer. Det er derfor ikke så mærkeligt, at beton ikke afgiver dampe til omgivelserne. De dele, betonen består af, har alle på et eller andet tidspunkt været opvarmet til meget høje temperaturer, så det er vanskeligt at forestille sig, at de skulle kunne indeholde kemiske forbindelser, der efterfølgende kan fordampe.

Eneste undtagelse er olie fra smøring af forme og ammoniak fra kraftværkernes røgrensning. Afdampningen af formolie og ammoniak er imidlertid så lille, at den er sundhedsmæssig betydningsløs, og det er derfor en myte, at beton afgiver gasarter, som skader indeklimaet.