Bioaske på vej til dansk beton - Tekstversion

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Bioaske på vej til dansk beton - Tekstversion

Artikel af Journalist Jan Broch Nielsen
Publiceret i Dansk Beton, Nr. 2, maj 2006

Et stort EU-demonstrationsprojekt skal give flyveaske fra kraftværkerne konkurrence og samtidig spare samfundet for deponering af aske fra forbrænding af spildevandsslam

 

Bioaske – med det mere prosaiske navn slamaske - kan blive et væsentligt element i danske betonrecepter fremover som et alternativ til flyveaske.

Bioaske stammer fra forbrænding af spildevandsslam og minder meget om den velkendte flyveaske

Bioaske stammer fra forbrænding af spildevandsslam og minder meget om den velkendte flyveaske

Det optimistiske budskab kommer fra et demonstrationsprojekt under det europæiske LIFE Environment-program.

Projektet gennemføres af Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet og Unicon med Betoncentret på Teknologisk Institut som konsulent. Det har et samlet budget på 5,4 millioner kroner og afsluttes med udgangen af 2007.

Bioaske stammer fra forbrænding af spildevandsslam. Normalt bliver asken lagt på depot. Derfor er der fordele for både betonproducenter og samfundet, hvis bioasken kan genanvendes i beton.

Spildevandscenter Avedøre producerer ca. 2.500 tons bioaske om året og Lynettefællesskabet ca. 6.000 ton. "Vi kan aftale det hele", lyder det fra Unicon.
Spildevandscenter Avedøre producerer cirka 2.500 ton bioaske om året og Lynettefællesskabet cirka 6.000 ton. "Vi kan aftale deet hele", lyder det fra Unicon

Positiv chefteknolog
”Jeg har ingen tekniske bekymringer. Det nye projekt bygger videre på resultater fra projektet Grøn Beton, hvor der med succes blev brugt bioaske i dele af forsøgsbroen ved Tørring”, siger chefteknolog Freddie Larsen fra Unicon.

Spildevandscenter Avedøre har siden 70’erne brændt slam fra rensning af spildevandet og deponeret asken.

”Genbrug af bioasken er en stor fordel, fordi vores depot så får længere levetid. Desuden betaler vi miljøafgifter af aske, der deponeres, men ikke af aske, der genbruges”, siger udviklingschef Bo Neergaard Jacobsen fra Spildevandscenter Avedøre.

Betoncentrets opgave i projektet er at teste betonens styrke og miljømæssige egenskaber. Fx om der sker udvaskning af tungmetaller fra biobetonen.

Aftager det hele
Spildevandscenter Avedøre alene producerer cirka 2.500 ton bioaske om året og Lynettefællesskabet cirka 6.000 ton. Men det er ikke en mængde, som bekymrer Unicon det ringeste. Faktisk regner virksomheden med at kunne aftage al den bioaske, der produceres i Danmark.

”Vi får adgang til et puzzolan, der er billigere end flyveaske, og som på nogle punkter endda ser ud til at være lidt bedre. Jeg regner med, at projektet fjerner den sidste tvivl omkring bioasken, så vi også kan eksportere teknologien”, siger Freddie Larsen.

Unicon er allerede begyndt at bruge bioaske til beton i miljøklasse P op til styrkeklasse 12, som typisk anvendes til renselag og fundamenter. Som led i demonstrationsprojektet bliver bioasken også afprøvet i højere miljøklasser.

Det nye pulver anvendes på fabrikkerne i Avedøre og Hedehusene. Desuden har Unicon efter overtagelsen af 4K investeret i udbygning af den tidligere 4K-fabrik i Ejby, så den nu også har silokapacitet til bioaske.

Den ny biobeton adskiller sig kun på en måde fra sædvanlig beton. Den har et højere jernindhold, og det giver betonen en lys terracottafarve. Jernet er dels naturligt forekommende i spildevandet, dels stammer det fra jernsalte, som ofte tilsættes som fældningsmiddel for fosfor. Derfor undersøger projektet også, om det er muligt at ændre denne del af renseprocessen, så også biobeton kan være grå.