Biobrændsel ændrer ikke flyveasken

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Biobrændsel ændrer ikke flyveasken

Artikel af Jan Broch Nielsen
Publiceret i: Dansk Beton, nr. 1, februar 2004

Danske kraftværker skal fremover supplere kulfyringen med biobrændsler. Ny undersøgelse viser, at betonbranchen fortsat trygt kan bruge flyveasken.

Det bliver næppe et problem for betonbranchens brug af flyveaske, at kraftværkerne fremover også skal anvende biobrændsel på de kulfyrede anlæg.

Det viser undersøgelser af en flyveaske, der er resultatet af forbrænding af 10 procent halm og 90 procent kul.

Forsøget er foretaget af Betoncentret på Teknologisk Institut. Det konkluderer, at forskellen på denne samfyringsaske og en ren kulaske er meget lille.

”Forskellen er ikke større end den forskel, der i forvejen er på flyveasker fra forskellige typer kul eller fra forbrænding i forskellige kedelanlæg”, oplyser seniorkonsulent Anette Berrig fra Betoncentret.

Krav fra regeringen
Det er regeringen, der har besluttet, at kraftværkerne skal anvende biobrændsler som et led i bestræbelserne på at begrænse CO2-udledningen.

Beslutningen blev modtaget med en vis bekymring hos såvel kraftværker som betonproducenter. For hvad ville samfyringsaske betyde for betonkvaliteten?

”Den værst tænkelige situation ville være, at betonproducenterne mistede tilliden til flyveasken, og derfor ikke ville bruge den. Så skulle kraftværkerne til at deponere store mængder aske fra røgrensningen. Aske, som ellers gør nytte i beton”, siger seniorkonsulent Annette Berrig.

Projektet har haft en følgegruppe med repræsentanter for E2, Elsam, 4K Beton og Betonindustrien Fællesråd. Næste fase omfatter fabriksforsøg med samfyringsaske hos Unicon Beton og 4K Beton.

Ny europæisk standard
Et andet potentielt problem er, at de eksisterende standarder for beton kun tillader brug af flyveaske fra ren kulfyring. Situationen er dog forudset på europæisk plan, hvor en revision af standarden for flyveaske, EN 450-1, er på vej til den endelige afstemning.

Den nye standard tillader brug af aske fra samfyring med for eksempel træspåner, olivenskaller, kød- og benmel, spildevandsslam, petcoke og affald fra papirproduktion.

Dog må disse materialer højst bidrage 10 procent til flyveasken.

Den kommende standard er harmoniseret. Det betyder, at flyveaske fremover skal CE-mærkes.

”Den europæiske standard kan tidligst træde i kraft i efteråret 2004. Derfor bliver der nu stillet forslag om, at det danske tillæg til betonstandarden EN 206-1 skal indeholde en bestemmelse om, at det er tilladt at følge den foreløbige udgave af EN 450-1. Dermed vil det formentlig være muligt at bruge samfyringsaske fra april 2004, så både betonbranchen og kraftværkerne undgår en periode, hvor nogle danske flyveasker principielt ville være forbudte”, siger Anette Berrig.

Standarden indfører udvidede krav til prøvning og dokumentation af flyveaske. Ifølge Anette Berrig sikrer kravene en bedre dokumentation af samfyringsasker end af traditionel flyveaske.

Ophavsret Jan Broch Nielsen
Fremover kan op til 10 procent af flyveaske bestå af aske fra blandt andet træ, halm eller benmel. Men det får ingen betydning for betonkvaliteten, viser nye undersøgelser.Fremover kan op til 10 procent af flyveaske bestå af aske fra blandt andet træ, halm eller benmel. Men det får ingen betydning for betonkvaliteten, viser nye undersøgelser.