Dæksler

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Dæksler

Dæksler

I Danmark findes der ca. 66.700 km offentlige kloakledninger. I disse kloakledninger findes der ca. 1.7 millioner brønde, hvoraf hovedparten er afdækket med et støbejernsdæksel. Ud over de offentlige kloakledninger findes der stort set lige så mange kilometer private ledninger samt ledninger, der administreres af vejmyndigheder.

En meget stor del af brøndene ligger i befæstede arealer og er dagligt udsat for trafikbelastning. Dette slider på dækslerne, og ledningsejere eller vejmyndigheder får jævnligt henvendelser om dæksler, der larmer, klaprer, ligger for højt eller ligger for lavt.

Ud over slid på dæksler slider trafikken også på befæstelsen, og derfor skal slidlag jævnligt fornys. Når slidlag fornys, skal samtlige dæksler frilægges og hæves.

Det er således mindst 150 – 200 millioner kroner, der årligt bruges på sætning og reparation af dæksler. Der er derfor vigtigt, at de penge og ressourcer, der ofres på nyanlæg, reparation og udskiftning af dæksler, anvendes forsvarligt.

Rørcentret udgav i 2005 en anvisning om dæksler og riste. ”Rørcenter-anvisning 007, Dæksler og riste - Dæksler og riste af støbejern til kørebane og gangarealer 2005”. Anvisningen var et første forsøg på at udbrede det almene kendskab til dæksler og riste, samt at skabe et fælles referencegrundlag. Hent anvisningen gratis her:

En gruppe bestående af fabrikanter og forsyninger forsøger at få en erfa-gruppe op at stå samt evt igangsætte et nyt projekt omkring dæksler. De var samlet på Teknologisk Institut ultimo 2011.

Et referat af mødet kan ses her:

Deltagerlisten kan ses her:

Forsyninger/fabrikanter og andre, der er interesseret i at arbejde med dæksler kan henvende sig til Inge Faldager.