Energirenovering af kommunale bygninger - Uddannelse af kommunens driftspersonale

Pia  Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 89.

skole

Energirenovering af kommunale bygninger - Uddannelse af kommunens driftspersonale

Energirigtig drift af kommunale bygninger er et kursus, der er som udgangspunkt er skræddersyet til kommunale bygninger og som kan tilpasses ud fra individuelle behov.  

Vi sætter her fokus på varme, ventilation, belysning og energiforbrugende apparater.

En af de rigtig store energislugere er ventilationsanlæggene. Her kan energiforbruget normalt let reduceres med et sted mellem 10 og 30 % - og så vil indeklimaet typisk blive væsentlig forbedret samtidig.

En lang række kommuner har haft mere end 600 medarbejdere på kurserne.

Teknologisk Institut har sammen med Københavns Kommune udviklet uddannelsen "Energirigtig drift I kommunale bygninger" om energibesparelser gennem daglige drift.

Resultatet af en uvildig evaluering af hele uddannelsesforløbet havde følgende konklusion:

Kurset er en økonomisk succes. Det må ud fra et økonomisk synspunkt konkluderes, at det godt kan betale sig at undervise driftsansvarlige i Københavns Kommune i energirigtig drift. Konservativt estimeret ud fra Teknologisk Instituts modeller for energibesparelser, så er der opnået besparelser på mellem to og fire millioner kroner årligt.  Dette estimat er fremkommet ved at sammenholde de tilbagemeldinger om ændringer, der er kommet fra kursusdeltagerne, sammen med enkelte cases, der er blevet undersøgt dybere. Disse besparelser er opnået ved at undervise knapt 165 driftsfolk i energirigtig drift. Det vil altså sige, at projektet med en budgetramme på to millioner kroner, har betalt sig hjem indenfor ét år. Desuden vil kurset også fremover bidrage positivt til Københavns Kommunes økonomi og dens på­virkning af miljøet. Der er dog stadig rum for en del forbedringer, sådan som det kan læses i afsnittet med anbefalinger. Særligt anbefales det, at kurset bliver obligatorisk for alle medarbejdere, der er energiansvarlige for venti­lationsanlæg, eftersom den økonomiske succes med kurset især bliver båret af ændringer i indstillingerne på ventilationsanlæg.

Kurser til specifikke områder
Kurserne kan målrettes forskellige institutionstyper og bygninger.

Til Københavns Kommune har vi eksempelvis udviklet kurser målrettet institutionstyper som skoler, kontorer, administration mv., daginstitutioner, svømmefaciliteter o.l., idrætsfaciliteter, døgninstitutioner, plejehjem o.l., job-, beskæftigelses- og dagcentre, kulturhuse, biblioteker, museer o.l.

Læs mere om kurset Energirigtig drift af kommunale bygninger