Erfagruppe – Droner til præcisionssprøjtning

Thomas  Nitschke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 77.

Drone i Skejby

Erfagruppe – Droner til præcisionssprøjtning

Interesserede deltagere søges til ny erfagruppe med fokus på snitfladen mellem drone og præcisionssprøjte.

Brugen af droner til optimering af præcisionssprøjtninger er i kraftig udvikling i dansk landbrug, og interessen er stor for at gå skridtet videre fra satellitternes forholdsvis grove opdeling af marken, til dronens oplagte muligheder for mere detaljerede tildelingskort.

Ved at samle og koordinere viden i snitfladen mellem dronen og præcisionssprøjten, vil en fælles dansk kompetenceklynge for droner til præcisionssprøjtning få mulighed for videndeling på tværs af landmænd, leverandører og konsulentbranchen.

Der efterlyses derfor interesserede aktører i landbruget, hvor formålet er at udbrede kendskabet til brug af droner til præcisionssprøjtning, så tekniske anvendelsesområder og barrierer kortlægges, formidles, italesættes og søges afklaret.

Erfagruppens overordnede formål er at sikre en fælles dansk kompetenceklynge for droner til præcisionssprøjtning, og derigennem væsentligt reducere pesticidforbruget.

Der arbejdes i Erfagruppen med følgende delområder:

  • Udarbejdelse af tildelingskort fra droneflyvning – tekniske metoder og redskaber
  • Terminal og sprøjteteknisk viden – Der er en væsentlig barriere i at få traktorterminal og marksprøjte til at virke med hhv. graduering og On/Off tildeling.

Deltagerne mødes 4 gange årligt i hhv. 2020 og 2021, og centrale udbytter fra møderne videreformidles på div. sociale medier i grupper med interesse i præcisionssprøjtning. 

Til hvert møde er der udvalgt et delområde til nærmere afklaring og der inviteres relevant specialist til oplæg og diskussion.

Første møde i erfagruppen

Første møde i Erfagruppen holdes den 30/6 kl. 13-15 hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ. Her er dagsordenen: Præsentation af deltagerne, afklaring af fremtidige emner til gruppen, mindre oplæg om generel problemstilling samt netværksaktiviteter. Se mere og tilmeld dig her.

Baggrund

Tidligere undersøgelser viser, at reduktionen i brugen af kemi, som brugen af droner kan medføre i præcisionssprøjtning, i mange tilfælde er væsentligt større end udgifterne til droneflyvning og datahåndtering. Der er derfor opstået en stor interesse hos både landmænd og rådgivning i at kunne bruge droner til præcisionssprøjtning til følgende områder: Graduering af planteværn, svampemidler og vækstregulering, pletsprøjtning af problemukrudt (f.eks. tidsler i korn), pletsprøjtning af problemgræsser i frøgræs, graduering eller On/Off tildeling af vækstregulering m.fl. 

Der er mange forskellige interessenter, som har delviden i snitfladen mellem dronen og sprøjten, og det er denne viden, der i denne erfagruppe søges samlet og, hvor det er relevant, søges nærmere undersøgt i fællesskab.

Målgruppe

Målgruppen er rådgivere/konsulenter, forskere, dronepiloter og præcisionsteknikleverandører med interesse i præcisionssprøjtning.

Hør landmand Michael Bundgaard, Klitgaard Agros bud på fremtidens brug af droner i præcisionslandbruget.

Erfagruppen er økonomisk støttet af Partnerskab om Præcisionssprøjtning, forplejning og deltagelse i gruppen er gratis.

 

Ønsker du at være med?

Kontakt Thomas Nitschke, Teknologisk Institut