Field Emission Network

Sheena Ricafranca Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 84.

Field emission

Field Emission Network

Projektper​iode 2020-2022

Field Emission Network hjælper med at skabe en hurtigere og mere effektiv vej fra forskning og test til dokumentation og validering af klima- og miljøteknologier til planteproduktion. 

Om projektet

Agro-økosystemet er komplekst, og der er mange udfordringer, som skal løses i de kommende årtier. Regeringen og EU har sat ambitiøse mål om at reducere klima- og miljøbelastningen: På nationalt plan er målet, at den samlede drivhusgasudledning reduceres med 70 % i 2030 i forhold til 1990.

For at sikre, at en løsning indenfor et område ikke fører til flere udfordringer andre steder i systemet, er der behov for en holistisk tilgang. Hvis der skal findes holdbare løsninger for dansk landbrug i fremtiden, er det et stort behov for, at den nyeste forskning og teknologiudvikling hurtigt kan komme i spil i praksis – og dette sker kun ved tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, vidensinstitutioner, teknologivirksomheder og rådgivningsbranchen.

Field Emission Network skal hjælpe til med at accelerere forskning og udvikling indenfor klima- og miljøteknologier i marken ved at arbejde sammen på tværs af vidensinstitutioner, rådgivning og teknologivirksomheder og dermed hjælpe klimateknologier hurtigere på markedet, så vi kan nå regeringens ambitiøse mål indenfor det næste årti.

Netværket er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Teknologisk Institut og er støttet af GUDP 2020 – 2022.

Netværkets mål

 • Deling af viden om teknologi og testmetoder
 • Formidling af klimaaktiviteter, forskning og nye projekter
 • Retningslinjer for testprocedurer, bedste praksis og standardisering
 • Dialog med myndighederne om lovgivning og retningslinjer
 • Internationalt perspektiv og samarbejde
 • Platform til start af nye aktiviteter og samarbejder
 • Udvikling af database til emissionsdata for fælles platform og ensretning af procedure for dataanalyse og -håndtering

Fokusområder

 • Drivhusgasemission
 • Ammoniakemission
 • Udvaskning af nitrat
 • Kulstoflagring

Deltagere

 • Søren O. Petersen, professor, Institut for Agroøkologi – jordbiologi og næringsstoffer, Aarhus Universitet
 • Tavs Nyord, seniorrådgiver, Institut for bio- og kemiteknologi – Environmental Engineering, Aarhus Universitet
 • Bodil Højland Lorentzen, centerchef, AgroTech, Teknologisk Institut
 • Mette Walter, centerprojektleder, AgroTech, Teknologisk Institut
 • Ann Britt Værge, forretningsleder, AgroTech, Teknologisk Institut

Aktiviteter

Netværkets aktiviteter og emner vil være med til at understøtte udvikling, validering og implementering af nye klima- og miljøteknologier til dansk landbrug, der desuden vil kunne eksporteres til landbrugserhvervet globalt.

Vidensdeling

At dele viden om teknologi og landbrugsstrategier, der kan reducere miljø- og klimabelastning fra marken:

 • Drivhusgasemission
 • Udvaskning af nitrat
 • Ammoniakemission
 • Målemetoder, data og teknologier
 • Nye miljøteknologier og teknologier til måling af emissioner
 • Formidling af forskning, klimaaktiviteter og nye projekter

Standardiseringer

 • Arbejde på fælles retningslinjer for testprocedurer samt vejledninger for bedste praksis og standarder for testmetoder, som skal hjælpe miljø- og klimateknologier hurtigere ud på markedet.
 • Opnå konsensus om opgørelse af bl.a. klimadata for at gøre det mere tilgængeligt og nemmere for teknologivirksomheder at få teknologier testet og evalueret ud fra et miljø- og klimamæssigt perspektiv, bl.a. gennem dialog med myndighederne og andre relevante interessenter.
 • At opbygge dataplatform til håndtering af emissionsdata opsamlet med både manuelt og automatisk udstyr, datatjek og dataanalyse for at reducere tidsforbrug og ensrette procedurer. Det bliver også muligt at trække data ud fra dataplatformen for videre modellering, rapportering, verifikation og LCA-analyse.

Samspil

 • Skabe værdi og samspil mellem grøn og økonomisk bæredygtighed, da der vil være fokus på måling og udvikle målemetoder indenfor:
  • Lattergasemission
  • Ammoniakemission
  • Nitratudvaskning
  • Organisk kulstoflagring og udtømning

Aktiviteter

 • Årligt videnssymposium – hvor et symposium typisk vil bestå af faglige indlæg samt en praktisk del, der kan være at se måleudstyr demonstreret i praksis m.m.
 • Markvandringer
 • Medlemsmøder
 • Virksomhedsbesøg
 • Workshops
 • Nyhedsbreve
 • Faglige artikler

Vil du vide mere