Projekter - Agro- og planteteknologi

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Agro

Projekter - Agro- og planteteknologi

Læs om aktuelle og udvalgte forsknings- og udviklingsprojekter med deltagelse af Teknologisk Institut inden for agro- og planteteknologi.

Pressemeddelelser om projekter

 

Igangværende projekter

BUF - Brændenælde fra ukrudt til fødevarer
Et 1-årigt pilot projekt, der skal undersøge mulighederne for at benytte den flerårige afgrøde brændenælde til fødevarer, som fødevareingrediens og til foder. Projektet er støttet af Food & BioCluster Denmark. 

Nordic Field Trial Network
Et 2-årigt netværk, der skal styrke samarbejdet mellem de nordiske lande ifht. metode udvikling, planlægning, udførsel, data-opsamling og håndtering, statistisk analyse af markforsøg. Netværket er støttet af NKJ (THe Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research). 

SAVA - Safety in autonomous Vehicles in Agriculture
Et 3.5-årigt projekt støttet af Innovationsfonden, der gennem test og evaluering af forskellige sensorteknologier vil udvikle sikkerhedssystemer beregnet til autonome maskiner, omfattende alt fra mobile robotter til traktorer.

Climate Friendly Plant Biologicals
Et 4-årigt projekt, der udvikler tools til dokumentation af plant biologicals impact på udbytte, såvel som klima, miljø og biodiversitet. Projektet er finansieret af Danmarks Innovationsfond gennem Innomission 3 partnerskabet AgriFoodTure.

SOILGUARD
Et 4-åriget Horizon 2020-projekt, der udvikler modeller til at forudsige best practice for at vedligeholde og genoprette jordens sundhed. I projektet undersøges sammenhænge mellem jordens biodiversitet og dyrkningspraksis. Resultaterne skal danne grundlag for evidensbaserede anbefalinger. 

Biosubstrate 2.0
Et 3.5-årigt GUDP-projekt, der udvikler og demonstrerer nye biobaserede vækstsubstrater som alternativ til spaghnum. 

OUTFIT
Et 4-årigt GUDP-projekt under Organic RDD, der bidrager til udvikling af økonomisk bæredygtige sofoldkoncepter med forskellige artede træer. De nye koncepter skal sikre lave næringsstoftab samtidig med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding.

Vækst i agroindustrien 
Et 3.5-årigt projekt støttet af Industriens Fond. Med udgangspunkt i en række virksomhedscases, søger projektet af styrke hele agroindustriens konkurrenceevne og position samt at stimulere vækst på baggrund af data.

Afsluttede projekter