SmartSLUG - biologisk og areal-specifik bekæmpelse af agersnegle i landbruget

Nicolai Fog Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 33.

SmartSLUG

SmartSLUG - biologisk og areal-specifik bekæmpelse af agersnegle i landbruget

Foto af agersnegl er taget af Stine Slotsbo, Aarhus Universitet.

 

Projektstart juli 2018. Forventet afslutning juni 2022.

Snegle er vigtige skadedyr i markafgrøder og udgør et stigende problem, hvor især agersneglen, Deroceras reticulatum, forårsager betydelige skader på vinterhvede og raps. Parametre såsom ingen jordbearbejdning og efterafgrøder favoriserer, sammen med klimaforandringer, væksten af snegle. Der er derfor behov for en bæredygtig sneglebekæmpelse.

SmartSLUG-projektet udvikler et videns- og data-baseret smart-farming-værktøj til arealspecifik forudsigelse af snegleskader i markafgrøder. Værktøjet vil generere markspecifikke bekæmpelsesstrategikort, som identificerer optimale strategier (mekanisk, kemisk, biologisk), og fungerer således som et beslutningsstøttesystem til effektiv sneglebekæmpelse med henblik på fortsat højt udbytte af afgrøden, samtidig med at man udnytter de miljømæssige fordele ved efterafgrøder. Desuden vil det biologiske produkt Nemaslug® tilpasses og optimeres til anvendelse på danske marker. Projektet vil give mere effektive og bæredygtige løsninger end dem, der findes i dag. Projektet dækker hele værdikæden i en tværfaglig og ambitiøs proces, der indeholder følgende: 1) Studie af D. reticulatum og Nemaslug® i laboratorieforsøg, 2) Agersneglens økologi i marken, 3) Markforsøg af bekæmpelsesstrategierne, 4) Værktøj til geografisk annotering af agersnegle, 5) Optimering af Nemaslug® og udbringningsteknologier, 6) Udvikling af en model til forudsigelse af snegleforekomst samt beslutningsstøttesystem, 7) Validering af model og beslutningsstøttesystem, og 8) Demonstration og formidling.

Mål
Projektet har to overordnede mål:

 1. Udvikling af et data-baseret smart-farming værktøj til en areal-specifik forudsigelse af snegleangreb i marken (inklusiv graduerede bekæmpelsesstrategikort).
 2. Optimering af det biologiske produkt Nemaslug® til udbringning på marker fremfor i haver (inklusiv udvikling af udbringningsteknik).

Deltagere

 • BASF A/S
 • Fieldsense A/S
 • SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
 • Aarhus Universitet – Institut for Bioscience
 • Teknologisk Institut – AgroTech

Aktiviteter

 • Laboratorieforsøg med agersnegle og det biologiske produkt Nemaslug®
 • Udvikling af appen Sneglekortet til geografisk annotering af agersnegle
 • Optimering af det biologiske produkt Nemaslug® i forhold til anvendelse og udbringning i marken
 • Stor-skala markforsøg (OnFarmPlus) til afprøvning og dataindsamling af bekæmpelsesstrategier
 • Udvikling af beslutningsstøtteværktøj baseret på data indsamlet i projektperioden

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

gudp