SOILGUARD

Helle Hestbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 91.

Billede af klimatelt til simulering af tørke

SOILGUARD

Projektperiode 2021-2025

Jordprøver fra 234 marker i 10 forskellige lande skal give os et bedre indblik i jordens usynlige biodiversitet, hvordan den er påvirket af dyrkningspraksis og erosion, og om den kan skabe robusthed mod klimaforandringer. 

 

Teknologisk Institut er dansk deltager i SOILGUARD - et ambitiøst projekt, som ser på jordens biodiversitet i forhold til både miljø, økonomi og menneskers velvære. Klimaforandringerne kræver, at vi har fart på den grønne opstilling og en bæredygtig planteproduktion er helt central.

Mål for projektet

 • udfylde nogle af hullerne i vores viden om biodiversiteten i jorden gennem en omfattende kortlægning af diversiteten blandt en lang række jord-organismer som funktion af dyrkningspraksis og jordens tilstand (erosion, tekstur og indhold af kulstof)   
 • udvikle modeller til forudsigelse af forskellige dyrkningspraksis- og jordforvaltningsstrategiers effekt på jordens biodiversitet.
 • understøtte implementering af den mest bæredygtige dyrkningspraksis gennem udvikling af en SOILGUARDIAN app.
 • skabe netværk, SNoK (SOILGUARD Network of Knowledge) til udveksling af viden og erfaring.
 • samskabe evidensbaserede anbefalinger og informere beslutningstagere på nationalt, EU og globalt niveau.

Aktiviteter

Gennem en ambitiøs indsats, fokuserer SOILGUARD på betydningen af jordens biodiversitet i både agerjord, græsområder og skove. Det sker gennem en forskningsmæssig indsats, hvis resultater indgår i udvikling af modeller til forudsigelse af forskellige tiltags effekt i en tid med klimaforandringer. 

Den forskningsmæssige indsats

 • Kortlægning af hele jordens fødekæde
  I sommeren 2022 blev der indsamlet jordprøver fra 30 danske vårbygmarkersom leder det danske bidrag til projektet. Sammen med jordprøver fra godt 200 marker og skovparceller fra Finland, Letland, Irland, Belgien, Ungarn, Spanien, Thailand, Cameroun og Argentina er disse prøver blevet sendt til laboratorier i Spanien, Holland og Tyskland. Resultaterne fra analyser af både kemiske, fysiske og biologiske parametre forventes klar i løbet af sommeren 2023. Mikroorganismerne identificeres ved hjælp af DNA-analyser og der analyseres endvidere for nematoder (rundorme) og mikro-arthropoder (springhaler og mider).  
 • Undersøge den mikrobielle samfund som indikator for jordens tilstand
  Der er indsamlet prøver fra 10 biogeografiske regioner og i hver region er indsamlet prøver fra to niveauer på en ’land degradation gradient’ (jordnedbrydningsgradient), der er baseret på kulstof i jorden, erosion og jordtekstur. Denne indsats skal bl.a. give indblik i den mikrobielle variation på artsniveau på tværs af regionerne og afdække indflydelsen af jordens tilstand på biodiversiteten.
 • Undersøge effekten af tørke og hedebølger på biologien i jorden
  I 2022 blev der i Danmark og 6 andre lande opsat klimatelte i både konventionelt og økologisk dyrkede marker for at skabe tørke i afgrænsede områder. Dette gentages i 2023, hvor der ydermere ved hjælp af varmelamper skabes kunstige hedebølger. Jordprøver skal fortælles os om hvordan disse klimaændringer påvirker jordens biologi og om nogle jorde har en større iboende robusthed overfor klimaændringer end andre.

Jordprøveudtagning med PVC rør

 

 

Netværksdannelse og formidlingsaktiviteter

De mange data vil sammen med data for tidligere forskning anvendes til udvikling af en SOILGUARDIAN app, som kan blive et vigtigt værktøj i beslutningsprocesser om den bedste dyrkningspraksis og jordforvaltning, hvis vi skal styrke opbygning af den sunde, robuste jord. App’en vil ligeledes bygge på svarene fra spørgeskemaundersøgelser, der skal afdække viden om og holdninger til biodiversitet og jordforvaltning.

Netværksdannelse og formidlingsaktiviteter i form af både on-line og fysiske workshops og seminarer skal sikre en generelt højnet opmærksomhed og øget viden om vigtigheden af jordens biologiske sundhed og mangfoldighed blandt landmænd og andre involveret i jordforvaltning såvel som blandt politiker og beslutningstagere i øvrigt.

Deltagere

SOILGUARD projektet er et bredt samarbejde mellem 25 institutioner fra 18 lande. Nedenfor er listet de øvrige institutioner, som udfører markforsøg.

 • LEITAT Technological Center, Spain (Project leader)
 • ETH Zürich, Schweiz 
 • The Miguel Hernández University of Elche, Spanien

 • Inagro, West-Flandern, Belgium

 • Latvia University of Life Science and Technologies, Letland

 • Mate (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences), Ungarn

 • Luke (Natural Resources Institute), Finland

 • Teagasc (Agriculture and Food Development Authority), Irland

SOILGUARD projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram med projektnummer 101000371. 

Vil du vide mere