Projekt - Zeolit i akvakultur

Simon Wilhelm Løvstrøm Granath

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 85.

Zeolit

Projekt - Zeolit i akvakultur

Alternativ filterløsning til dambrug

Projektstart januar 2022. Projekt afslutning december 2022.

Kvælstofforbindelser udgør et stort problem i akvakultur. Kvælstoffet, der kommer fra fiskenes efterladenskaber og ufordøjede madrester, er i højere koncentrationer til skade for fiskene. Derudover har udledning af kvælstof fra akvakulturen også uhensigtsmæssige konsekvenser for både miljø og klima. Kvælstof, der udledes i naturen forårsager eutrofiering og iltsvind i vores vandmiljøer eller afgasses til atmosfæren som lattergas, der er en kraftig drivhusgas.

Landbaseret akvakultur i Danmark udleder 600 tons kvælstof om året. Dette niveau har ikke ændret sig i over et årti. Det er derfor essentielt, at der bliver udviklet og adopteret nye teknologier til håndtering af kvælstof i akvakulturen.

Mineralbaseret filtre
En potentiel løsning kunne være zeolitter som filter materiale. Zeolitter er en gruppe af mineraler der hovedsagelig består af silicium og aluminium, med en særlig molekylær struktur, der gør at de fungerer som en svamp for en lang række af forbindelser, heriblandt kvælstofforbindelserne ammonium og nitrat. Projektet bygger på den hypotese, at zeolitfiltre kan forbedre fiskesundheden og mindske kvælstofforureningen.

Som et mineral er zeolit potentielt mere resistent overfor ustabilitet i driften end de biofiltre, der benyttes i akvakultur i dag. Bakterierne i biofiltre kan påvirkes negativt af udsving i temperatur eller belastning. Denne ustabilitet i driften er særligt et problem i landbaseret saltvands akvakultur. Projektet skal undersøge om disse problemer kan undgås med zeolit-baserede filtre. 

Når zeolitten er mættet med kvælstof, kan det enten regenereres under tryk og varme eller potentielt benyttes som gødning.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igennem Food & Bio Cluster Denmark

Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseFood & BIo Cluster Denmark

 

Deltagere

  • Eco-Zeolit
  • Teknologisk Institut