Projekt - Individbaseret metan-emissionsmåling fra kvæg

Simon Wilhelm Løvstrøm Granath

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 85.

Metan-emissionsmåling fra kvæg

Projekt - Individbaseret metan-emissionsmåling fra kvæg

STEPIN - System Til Emissionsmålinger På Individ Niveau

Projektstart september 2021. Forventet afslutning september 2022.

Formålet med projektet er at designe et emissionsmålesystem.

Planen er at udnytte teknologi til præcisionsfodring (foderautomat), der registrer den enkelte ko via RFID (Radiofrekvensidentifikation) øremærker. Herved kan målingerne indgå som en naturlig del af koens hverdag.

I projektet modificeres en sådan automat. Når koen tilgår den, vil blive analyseret luftprøver fra koens udånding. En sådan metode, der kan bruges til at måle metanudledning fra den individuelle ko, vil have stor værdi ved forskning og tests af emissionsreducerende tiltag. Ydermere vil den kunne bruges i forbindelse med avlsarbejdet, hvor man avler på køer, der er genetisk disponeret for lav enterisk metanproduktion (den metan, som produceres i koens vom).

Projektet vil fremme udviklingen af nye klimatiltag, da man vil have en billig metode til at bestemme effekten af en given behandling på individniveau.

Mål for projektet

  • Verifikation af sensorer
  • Konstruktion af prototype
  • In vivo test af prototypen

Deltagere

  • Plan Danmark har finansieret projektet.