Spectro Biogas

Kurt  Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Biogasanlæg

Spectro Biogas

Teknologisk Institut gennemfører sammen med firmaet Spectro Inlets og DTU projektet: Spectro Biogas – online måling af procesparametre med henblik på bedre procesforståelse, styring og performance op danske biogasanlæg.

 

Spectro Inlets har udviklet et unikt mikrochip inlet system, der muliggør koblingen af et massespektrometer (MS) direkte til biomassen i en biogasreaktor. Med udstyret kan der udføres kontinuerte målinger for at give et øjebliksbillede af niveauerne af alle de opløste gasser i væsken. Målinger af disse gasser giver en driftsleder mulighed for at få indsigt i biogasprocessens øjeblikkelige tilstand og dermed methanproduktionen, optimere processen og styre den organiske belastning, så procesubalancer kan undgås, der ellers let kan føre til nedbrud.

Projektet har til formål at verificere udstyrets evne til give korrekte målinger, dets robusthed i kontinuerlig drift samt at udvikle styringsalgoritmer, der i grafisk form gør driftsledelsen i stand til at handle og dermed styre, biogasprocessen og optimere denne.

Endelig udføres en fuldskala demonstration på et kommercielt biogasanlæg og foretages en række teknisk økonomiske beregninger, der skal analysere det økonomiske potentiale for landbrugsbaserede biogasanlæg, der ønsker at implementere den nye teknologi.

Projektet løber fra 2020 til 2023.