Food Safety Culture skal styrke fødevaresikkerheden

Lone Sass  Mortensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 83.

Food safety

Food Safety Culture skal styrke fødevaresikkerheden

Food Safety Culture - eller fødevaresikkerhedskultur – skal alle fødevarevirksomheder forholde sig til. Og det er nu en fast del af de anerkendte fødevarestandarder. Få mere at vide om begrebet her, og hvordan du får hjælp.

 

Bliver det anerkendt, når en operatør påtaler adfærd, der er i strid med reglerne? Har topchefen et hårnet på, når han går ud i produktionen? De signaler, vi sender med vores handlinger, har en afgørende betydning for, om fødevaresikkerhedskulturen bliver styrket eller svækket i en virksomhed.

Fødevaresikkerheden styrker konkurrenceevnen

Danske fødevarer produceres allerede med et meget højt niveau af sikkerhed på nogle af verdens mest avancerede produktionslinjer. Den høje fødevaresikkerhed er med til at gøre danske virksomheder konkurrencedygtige på de internationale markeder.

Det er derfor afgørende, at danske fødevarevirksomheder holder sig i front, når nye begreber som Food Safety Culture - eller fødevaresikkerhedskultur – nu er en fast del af de anerkendte fødevarestandarder.

Hvad er food safety culture?

I fremtiden vil fødevaresikkerhed være mere end blot et ledelsessystem eller en håndbog fra kvalitetsafdelingen med procedurer, der skal følges. Fødevaresikkerhed skal i høj grad understøttes af en sund kultur, der skal opbygges og passes på.

Helt faktuelt er Food Safety Culture et supplement til de HACCP-baserede ledelsessystemer. HACCP-principperne går kort sagt ud på at identificere og vurdere de risikofaktorer, der kan skade forbrugeren og sætte ind med styring og overvågning på det rette trin i processen.

Food Safety Culture er det bevidste arbejde med at styrke alt det udenom; virksomhedernes værdier, prioriteringer, kommunikation, adfærd og uskrevne regler, der i høj grad er afgørende for fødevaresikkerheden på stedet.

– Med Food Safety Culture bliver fødevaresikkerheden en del af virksomhedens DNA. Kvalitetsafdelingerne kan ikke stå alene med det, så ledelsen skal gå forrest og forstå, at alle i en fødevarevirksomhed har en betydning for fødevaresikkerheden, forklarer seniorkonsulent Lone Sass Mortensen fra Teknologisk Institut.

For at komme i mål med alt dette tilbyder Teknologisk Institut, som de første i Danmark, nu dedikerede kurser inden for Food Safety Culture.

Har din virksomhed en handlingsplan?

De første danske fødevarevirksomheder er i fuld gang med handlingsplaner på området, hvilket kræver, at virksomhederne forholder sig til sikkerhed på alle niveauer, fortæller seniorkonsulent Lone Sass Mortensen fra Teknologisk Institut og uddyber:

– Når virksomheder skal forholde sig til Food Safety Culture, skal de lægge handlingsplaner. Her tager de udgangspunkt i, hvordan deres fødevaresikkerhedskultur ser ud nu, hvordan den skal se ud, og hvordan de arbejder sig frem mod en stærk fødevaresikkerhedskultur.

Teknologisk Institut har fulgt den internationale udvikling omkring Food Safety Culture og indhentet viden, så virksomheder kan få hjælp til at sætte fokus på og udvikle deres Food Safety Culture.

– I første omgang har vi delt vores nye viden om Food Safety Culture på vores velkendte kurser om HACCP og via temadage. Men der skal mere til. Fra 2021 udbyder vi specifikke kurser om Food Safety Culture, ligesom vi også kan tilbyde kurser og individuel rådgivning til virksomheder, forklarer sektionsleder Inger Olesen fra Teknologisk Institut.

På kurset om Food Safety Culture får deltagerne redskaber til at stille de rette spørgsmål i egen organisation og bliver i stand til at bidrage positivt til vurdering og videreudvikling af en styrket fødevaresikkerhedskultur.

Del af de globale standarder

Food Safety Culture er ikke blot et populært fænomen. Det er allerede skrevet ind i de nyeste versioner af de globale standarder for fødevaresikkerhed som eksempelvis BRCGS, IFS og FSSC 22000 samt i nye udgaver af Codex Alimentarius Kommissionens generelle principper for fødevarehygiejne og i den reviderede udgave af EU’s hygiejneforordning 852/2004.

Ifølge seniorkonsulent Lone Sass Mortensen fra Teknologisk Institut er det derfor vigtigt for danske fødevarevirksomheder at arbejde målrettet med udvikling af virksomhedens fødevaresikkerhedskultur.

Kom godt i gang med Food Safety Culture

Vil du sikre dig en plads på de kommende kurser i Food Safety Culture kan du finde datoer og tilmelde dig her.

 

Food Safety Culture

  • Et supplement til ledelsessystemerne, der baseres på HACCP-principperne.
  • Virksomhedernes værdier, prioriteringer, kommunikation, adfærd og uskrevne regler er en vigtig del af fødevaresikkerheden.
  • Fælles værdier, opfattelser og normer, der påvirker tankegang og adfærd i retning mod fødevaresikkerhed i, på tværs af og gennem organisationen (Definition jf. GFSI - Global Food Safety Initiative)
  • Er skrevet ind i de nyeste versioner af de globale standarder for fødevaresikkerhed (BRCGS, IFS og FSSC 22000) samt i Codex Alimentarius Kommisionens generelle principper for fødevarehygiejne og EU's Hygiejeforordning 852/2004.
  • Teknologisk Institut tilbyder dedikerede kurser indenfor Food Safety Culture.