Formidling af byggeteknisk viden

Maja Skovgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 91.

Formidling af byggeteknisk viden

Formidling af byggeteknisk viden

I hvilket omfang bruger byggeriets professionelle praktikere de forskellige byggetekniske formidlings-produkter, som forskningsinstitutter, videncentre og lign. i dag stiller til rådighed for dem? Hvordan ser byggeriets professionelle praktikere på disse formidlingsprodukter? Og er der mulighed for at forbedre formidlingsprodukternes indbyrdes samspil?

Svarene på disse spørgsmål har betydning for, hvordan byggeriets videninstitutioner bedst tilrettelægger deres formidlingsindsatser og udformer deres formidlingsprodukter.

I projektet ’Undersøgelse vedr. formidling af byggeteknisk viden’ er der gennemført en omfattende brugerundersøgelse blandt byggebranchens professionelle praktikere for at opnå aktuel indsigt i deres anvendelse og oplevelse af byggeteknisk formidling.

Undersøgelsen blev gennemført i tre faser:

 • En forundersøgelse bestående af tre fokusgrupper med 21 deltagere
 • En survey med 898 besvarelser
 • En uddybningsundersøgelse med 10 dybdeinterview.

Deltagerne i undersøgelsen repræsenterer byggebranchens professionelle praktikere, dvs. arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, håndværkere fra forskellige typer virksomheder, fx bygherreorganisation, rådgivende ingeniør-, arkitekt- og entreprenørvirksomheder.

Mål med projektet

Målet med undersøgelsen var at styrke indsigten i byggebranchens professionelle praktikeres adfærd, interesser og holdninger med henblik på at afklare, hvordan formidling af byggeteknisk viden kan forbedres og styrkes. Det gælder både, hvordan det enkelte formidlingsprodukt kan optimeres, og hvordan formidlingsprodukternes indbyrdes samspil kan forbedres.

Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport samt en kortfattet pjece med anbefalinger til, hvordan byggeriets videninstitutioner kan forbedre formidlingen af byggeteknisk viden.

Rapporten og pjecen henvender sig til myndigheder, forskningsinstitutter, fonde, forlag, brancheorganisationer, faglige organisationer og andre institutioner, der frembringer og formidler byggeteknisk viden til professionelle i den danske byggesektor. Pjecen kan også være til gavn for byggevareleverandører, da den tegner et billede af det formidlingslandskab, som produktvejledninger m.v. indgår i.

Undersøgelsen er gennemført af Teknologisk Institut, DTU og BUILD – AUU i samarbejde med analysefirmaet Annalect. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Byggeskadefonden.

 

Til download

 

Projektpartnere

 • BUILD – AAU
 • DTU

Følgegruppe for projektet

 • DTU
 • Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI)
 • Dansk Standard
 • DI Byggeri
 • Foreningen Rådgivende Ingeniører (FRI)
 • Molio
 • Træinformation
 • BYG-ERFA
 • Værdibyg
 • Forlaget Praxis
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Byggeskadefonden
 • Landsbyggefonden
 • Grundejernes Investeringsfond
 • BUILD – Aalborg Universitet
 • Teknologisk Institut