Fremme af solkøling i Burkina Faso

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Billedet viser lokal vandkøling af en PC.

Fremme af solkøling i Burkina Faso

Projektstart november 2017. Projektet blev afsluttet i 2019.

Formål med projektet
Elforsyningen i Burkina Faso er karakteriseret ved kronisk mangel på kapacitet og mange strømafbrydelser. Problemet er særligt stort i den varmeste sæson, hvor der er størst brug for el til aircondition. Disse udfordringer skal Teknologisk Institut forsøge at afhjælpe i et nyt projekt, der handler om at anvende solceller til køletjenester.

Formålet er overordnet at udvikle og demonstrere en ny type solcelledrevet airconditionanlæg, der kan bruges i områder uden stabil elforsyning.

Mål for projektet
Ud over at demonstrere køling ved hjælp af solceller skal projektet også demonstrere et finansielt koncept, som vil adressere lokal privat finansiering af energitjenester og således lette presset på de offentlige finanser samt bidrage til en forbedret energiinfrastruktur og en forbedret arbejdseffektivitet.

Den tekniske løsning er baseret på solkøling ved hjælp af et jævnstrømsdrevet køleanlæg, som er forbundet med et islager. Dyre batterier med en kort levetid erstattes således til dels med termisk lagring.

Systemet fungerer som et normalt solcelleanlæg, hvor batteriet oplades om dagen. Men i dette system er batteriet lille, og det vil blive fuldt opladet inden for kort tid efter solopgang. Kølesystemet vil da absorbere den producerede effekt og konvertere den til koldt vand og is, der opbevares i en simpel isoleret tank.

Når der er behov for aircondition, cirkuleres det kolde vand til en eller flere køleflader i huset. Sekundære installationer såsom lys og TV får energi fra batteriet. En elektronisk regulator tager sig af batteriopladning, pumper og fans. Fordelen er først og fremmest, at løsningen kun har én central kompressor med vandlagring, som kan håndtere flere køleenheder i modsætning til de sædvanlige klimaanlæg, der har en (støjende) kompressor i hvert rum.

Konkret skal der installeres to demonstrationssystemer, som i projektperioden bliver overvåget og forbedret, og i slutningen af projektet vil deres tekniske gennemførlighed og økonomiske levedygtighed blive demonstreret. Ligeledes vil partnerne udarbejde en forretningsplan til potentielle investorer.

Projektet skal munde ud i to typer installationer:

  1. Et solcelleanlæg til kontorbygninger, hvor kølebelastningen udgør op til 80 pct. af energiforbruget. Her skal den nye energitjeneste dække efterspørgslen i løbet af dagen og op til to timer efter solnedgang.
  2. Et energikit til husholdninger, som ikke er tilsluttet det offentlige elnet. Energikittet skal bestå af et solcelleanlæg, aircondition med islager, ét køleskab, tre loftsventilatorer, ti lamper og ét TV.

Projektet skal munde ud i, at man i både de burkinske husholdninger og kontorbygninger vil overveje at investere i solceller som energikilde. Derudover skal projektet skabe en platform for videre samarbejde mellem de to private projektpartnere fra hhv. Burkina Faso og Danmark.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i tre faser:

  1. Systemdesign og forberedelse af demonstrationssite. Her fastlægges de grundlæggende designkriterier for de to demonstrationssystemer. Teknologisk Institut bidrager med de nødvendige beregninger, dimensionering samt test af prototyperne i klimakammer. Sideløbende hermed planlægges det, hvor i Burkina Faso demonstrationssystemerne skal testes.
  2. Implementering af demonstrationssystemer. De to demonstrationssystemer testes i seks måneder. Testen vil give praktisk erfaring med den tekniske ydeevne samt med brugernes tilfredshed med køletjenesten. Der foretages en midtvejsevaluering, således at eventuelle fejl eller problemer kan løses, inden testperioden afsluttes.
  3. Drift, design af forretningsplan og promotion. Når testfasen er afsluttet, sættes systemerne i normal drift. Herefter vil projektpartnerne koncentrere sig om den økonomiske analyse af resultaterne samt om at promovere ideen til investorer, bygherrer og lokale medier. Den økonomiske analyse samt feedback skal munde ud i en forretningsplan for kommerciel forsyning af solkøling i Burkina Faso.

Deltagere

  • Teknologisk Institut (Projektleder Ivan Katic)
  • UniCool – Dansk producent af køletekniske løsninger
  • Isomet – Burkinsk metalvare- og energivirksomhed.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af Nordic Development Fund.

Dokumenter

Du kan læse mere om Teknologisk Instituts arbejde med solenergi her