Fremtidens ammoniakkølesystemer

Jóhannes Kristófersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 54.

Billede af pumpebeholder

Fremtidens ammoniakkølesystemer

Projektstart oktober 2017. Projektet blev afsluttet i 2021.

Formål med projektet
Projektets overordnede formål er at udvikle industrielle ammoniakkølesystemer med en forbedret energieffektivitet, således at de kan modstå konkurrence fra andre mindre effektive alternative løsninger og dermed fremtidssikre det mest effektive kølemiddel til det industrielle marked.

Mål for projektet
Ammoniak (NH3) har fortrinlige termodynamiske egenskaber og anvendes på verdensplan i langt de fleste industrielle køle- og fryseinstallationer. Dansk industri er blandt verdens førende på området. Ikke blot direkte i form af køleindustrien, men også gennem den store industri inden for maskinleverancer til fødevareindustrien, hvor køletekniske installationer spiller en helt central rolle.

Drevet af nye regler i især USA er der startet en udvikling imod betydeligt mindre kølemiddelfyldninger, og projektets overordnede mål er også at sikre, at den danske industri kan tilbyde nye løsninger til denne nye globale trend med den højeste energieffektivitet samlet set.

Målet er at udvikle nye systemløsninger, som markant kan reducere energiforbruget i industrielle køle- og fryseanlæg. Systemerne vil kunne anvendes på både eksisterende og nye industrielle fordampere til ammoniak, som gennem aktiv styring vil minimere de betydelige ekstra energitab, der findes i de anlægsløsninger, der anvendes i dag (såkaldte pumpecirkulerede systemer).

De nye løsninger og styringssystemer baseres på detaljeret forskning og simulering af fordamperes karakteristik under de varierende driftsforhold, der forekommer i reelle industrielle systemer. Projektet vil demonstrere designet for fremtidens fordampersystem i et laboratorium, hvorefter de nye designs bliver installeret og verificeret på virkelige industrielle anlæg.

Ved projektets afslutning vil partnerne stå med færdigudviklede produkter i form af styrings-, udskiller- og ventilsystemer for state of the art-fordampere og full scale Proof-of-Concept af fremtidens højeffektive fordamperteknologier med meget lave fyldninger med henblik på videre markedsføring af disse koncepter.

Projektets meget konservative mål forventes at føre til 15 GWh i årlig elbesparelse alene i Danmark, og eftersom industriel køling bruges i næsten alle fødevareproduktionsfirmaer i verden, forventes potentialet at være endnu større, hvis det lykkes at udbrede teknologien globalt. Hertil kommer en tilsvarende vækst hos virksomheder, der kan anvende de udviklede teknologier i deres produkter.

Du kan læse mere om projektet her

Aktiviteter
Projektet er opdelt i fem faser:

 1. Videnindsamling. Der skabes et fuldt overblik over den nuværende forskning på området ved at indsamle relevant viden om CCR-fordampere (Controlled Circulation Rate), DR-fordampere (Dry Return), mikrokanalfordampere og om udfordringer vedrørende disse – fx vand, olie, afrimning, luft osv.
 2. Forskning og udvikling af nye fordampersystemer. I denne fase finder forskning og udvikling af de nye løsninger sted. Dette omfatter bl.a. design af CCR-/DR-løsninger samt design af mikrokanalfordamper.
 3. Teknologisk Institut verificerer løsningerne. Teknologisk Institut tester de udviklede løsninger. Dette indebærer testopsætning på Teknologisk Institut, indsamling af data, verificering af CCR- og DR-systemerne, validering af DTU’s forskning, verificering af mikrokanalfordamperløsningen samt validering af mikrokanalforskningen fra DTU.
 4. Verificering af løsninger på industrielle anlæg. I denne fase installeres CCR- og DR-løsningerne på virkelige industrielle køleanlæg. Der indsamles data, og CCR- og DR-systemerne til industriel brug verificeres. Desuden valideres forskningen fra DTU.
 5. Formidling. Projektets resultater formidles gennem artikler i relevante tidsskrifter, deltagelse i konferencer, information på partnernes hjemmesider samt udarbejdelse af slutrapport.

Deltagere

 • Teknologisk Institut – Johannes Kristofersson (projektleder)
 • Danfoss
 • Aluventa
 • Scanico
 • Claus Sørensen
 • DTU
 • Innoterm

Bevilligede midler

Projektet er støttet af EUDP.

Dokumenter