Håndtering af hangrise på slagtedagen

Dorte Lene Schrøder-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 59.

Hangris på slagtedagen

Håndtering af hangrise på slagtedagen

Som hangriseleverandør er direkte udlevering fra stierne til transportvogn at foretrække. Alternativt bør der være fokus på kortest muligt ophold i mindre grupper i udleveringvogn eller -stier. Såfremt denne praksis følges, vil niveauet af sværskader oftest ikke være højere i leverancer med hangrise end i leverancer med kun so- og galtgrise.

Selvom hangrisenes adfærd er meget variabel under opstaldning på slagteriet, forstyrres roen i foldrummene generelt af seksuel og aggressiv adfærd, såfremt der er hangrise til stede. Overordnet set forstyrrer tilstedeværelsen af hangrise velfærden hos de opstaldede grise, der ikke har mulighed for at hvile uforstyrret eller undvige uønsket seksuel og aggressiv adfærd. Der er ingen forskel på, om der er en lille eller en stor andel af hangrise i det pågældende foldrum.

Hvis en større andel af hangrise leveres ukastrerede fremover, vil en strammere styring af indtransport samt en større fleksibilitet i forhold til slagterækkefølge af opstaldede grise muligvis være nødvendig, som følge af at nogle hangriseleverancer kan blive meget urolige og derfor bør slagtes hurtigst muligt efter ankomst.

 

INTERVIEW:
Larsen, HD. (2018) Hangrise slås også mest på slagteriet. Magasinet SVIN februar, side 42

 

KONFERENCEBIDRAG:

Støier, S., Larsen, HD., Blaabjerg, L., Vorup., P., Aaslyng, MD (2019) Optimal handling of entire male pigs at the day of the slaughter. ICoMST (International Congress of Meat Science and Technology), August, Potsdam

 

Larsen, H.D., Nielsen, D.B.,  Blaabjerg, L.O. (2017).  The influence of male pigs on animal welfare at the day of slaughter . WAFL, 7th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level, Wageningen, The Netherlands, September

 

RAPPORTER: