5 efterspurgte lederkompetencer

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

5 efterspurgte lederkompetencer

5 efterspurgte lederkompetencer

5 min.

En god leder skal besidde mange egenskaber og kompetencer. Men hvad er egentlig de vigtigste kompetencer at have med sig som leder? Og hvad søger arbejdsgiverne efter, når der skal ansættes nye ledere? Læs med, og bliv klogere på 5 af de mest efterspurgte lederkompetencer.

En undersøgelse* der tager udgangspunkt i jobannoncer - påviser hvilke kompetencer arbejdsgiverne søger, når de søger nye ledere til deres organisation.

Nedenstående liste opsummerer de vigtigste kompetencer, der bliver efterspurgt blandt arbejdsgiverne når de søger efter nye ledere.

Udover at du kan bruge listen som inspiration til din jobansøgning og dit CV, kan du også bruge den til at se hvilke kompetencer du måske har brug for at styrke.

Udvalgte kompetencer:

 1. Motiverende og engagerende
 2. Evnen til at skabe et godt arbejdsmiljø
 3. God til kommunikation
 4. Struktureret og har overblik
 5. Gode samarbejdsevner

grafik

1. Motiverende og engagerende

Medarbejdere uden arbejdsglæde er ofte ikke lige så produktive som dem, der er glade og tilfredse med deres job. Derfor er ledere, der kan motivere og engagere deres medarbejdere i høj kurs. Men hvordan er man så egentligt motiverende og engagerende?

Mennesker motiveres forskelligt, og derfor findes der ikke en facitliste over, hvordan du motiverer og sikrer høj arbejdsglæde blandt dine medarbejdere. Et par gode råd er dog at gøre følgende:

 • Ros og tilbyd feedback
 • Vis vejen og vær et godt eksempel selv
 • Anerkend og værdsæt dine medarbejdere og deres forskelligheder
 • Vis tillid
 • Respekter dine medarbejderes work/life balance, og giv dem fleksibilitet i arbejdet
 • Giv dine medarbejdere ansvar/frihed

 Få 8 tips til glade og effektive medarbejdere

Positivt lederskab fører til øget trivsel og effektivitet. Talrige undersøgelser viser, at positivt lederskab er koblet til mindre sygefravær og stress, bedre problemløsning, øget trivsel, kundetilfredshed, innovation, kvalitet og bedre bundlinje.

2. Evnen til at skabe et godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. At være i stand til at skabe et godt arbejdsmiljø som leder betyder derfor både at kunne sikre strategier, der arbejder for en sikker arbejdsdag, samt forebyggende initiativer til at undgå arbejdsskader. Som leder sikrer man det fysiske arbejdsmiljø ved bl.a.:

 • Sørg for at arbejdspladsen har et behageligt indeklima, når det gælder støj, lys, temperatur, ventilation mm.

Det er afgørende, at den fysiske arbejdsplads er indrettet, så den passer til det arbejde, der skal udføres. En forkert indrettet arbejdsplads kan give smerter i muskler og led eller medføre nedslidning, samt resulterer i hovedpine, træthed eller sløvhed.

Det er dog ikke kun det fysiske arbejdsmiljø, du som leder skal have fokus på. Det psykiske arbejdsmiljø er også rigtig vigtigt for, at dine medarbejdere trives. En af de ting, der kan true det psykiske arbejdsmiljø, er bl.a. forandringer på arbejdspladsen - i form af omstruktureringer, nye medarbejdere, ny ledelse, nye arbejdsopgaver mv.

Selvom forandringer er et vilkår på mange arbejdspladser, kan det stadig skabe tvivl og utryghed blandt medarbejderne. Men hvis man som leder er opmærksom på dette ved fx at involvere medarbejderne fra starten af en forandringsproces og samtidig tænke det psykiske arbejdsmiljø med ind i hele processen, så kan det give en positiv effekt. Et par tips til dette er:

 • Vær på forkant, og tag højde for det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringer
 • Inddrag medarbejderne
 • Kommuniker gennem hele processen - hvad er formålet, og hvor er vi på vej hen
 • Sørg for, at de rette kompetencer er til stede - er der brug for støtte, kompetenceudvikling, coaching mv.


3. God til kommunikation

At kunne kommunikere åbent, klart og tydeligt er en af de vigtigste egenskaber, du som leder skal besidde. Kommunikation handler dog både om at tale og lytte, og især det med at lytte er faktisk rigtig svært for mange mennesker. Det kan nemlig være svært at lytte til andre uden at lade sig påvirke af egne fortolkninger og associationer, og det kan være svært at fastholde koncentrationen og lade vær med at afbryde.

Få 5 tips til aktiv lytning!

Aktiv lytning kan med fordel bruges i din hverdag - bl.a. i møder, medarbejdersamtaler, forhandlingssituationer mv.

4. Struktureret og har overblik

At arbejdsgiverne søger efter ledere, der er strukturerede og har overblik, er ingen overraskelse. Ledere får ofte rigtig mange informationer - og det er derfor vigtigt, at lederen er i stand til at sortere informationen og kan strukturere, hvilke informationer der skal videre til medarbejderne, og hvilke der ikke skal. Det betyder dog ikke, at lederen skal have styr på alle detaljer. Faktisk kan det være et dårligt tegn, hvis lederen har styr på alle detaljer, da det kan tyde på, at vedkommende blander sig unødigt og glemmer at uddelegere.

5. Gode samarbejdsevner

Flere arbejdsgivere efterspørger også gode samarbejdsevner. Som leder er det netop vigtigt at have gode samarbejdsevner, da lederen ofte er bindeled mellem mange forskellige interessenter fx medarbejdere, samarbejdspartnere, øverste ledelse, kunder mv. God samarbejdsevne viser sig ved, at lederen respekterer forskelle med hensyn til interesser og behov, men alligevel når frem til et resultat, som alle anerkender.
 


Vil du vide mere?

Matcher dine lederkompetencer arbejdsgivernes efterspørgsel? Hvis ikke, udbyder Teknologisk Institut en bred vifte af kurser og uddannelser inden for ledelse og lederudvikling.

Kilde:
*Finduddannelse.dk har gennemgået over 1400 jobannoncer (jobannoncer fra jobindex og jobnet.dk)