5 færdigheder du behøver for at coache andre

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Coaching er blevet en nødvendig færdighed
Erhvervscoaching er gået fra at være en dille til at være fundamental. Ledere og organisationer er blevet bevidste om, hvor værdifuldt coaching kan være og de tilføjer nu ”evnen til at coache og udvikle and

5 færdigheder du behøver for at coache andre

2 min.

Den coachende samtale indgår som en grundlæggende del af moderne ledelses- og konsulentarbejde. Coaching medvirker til at skabe forbedrede og effektive samarbejdsrelationer. Det øger engagementet, og dermed kollegernes bidrag til at løse virksomhedens udfordringer.


Coaching er blevet en nødvendig færdighed for ledere

Ledere og organisationer er i stigende grad blevet bevidste om, hvor værdifuldt coaching kan være, og de tilføjer nu ”evnen til at coache og udvikle andre”, til den stadig voksende liste af færdigheder, der kræves af alle ledere.


I store træk er formålet med coaching at øge effektiviteten, udvide tænkning, identificere styrker og udviklingsbehov og indstille og opnå udfordrende mål. Overordnet set kan de færdigheder ledere har brug for, for at coache koges ned til fem kategorier:


1. Sørg for at opbygge en relation og tillid

Det er lettere at lære fra en du stoler på. En coachs fornemmeste opgave er derfor effektivt at etablere grænser og opbygge tillid ved at være klar over de lærings- og udviklingsmål de sætter, at vise god dømmekraft, være tålmodig og følge op på eventuelle løfter og aftaler de laver.


2. Tilbyd din vurdering

Hvor er du nu, og hvor vil du gerne hen? At hjælpe andre med at opnå en større selvindsigt er en central opgave som coach.

Du giver hurtigt feedback og bidrager til at afklare den adfærd, som en medarbejder ønsker at ændre. Vurdering fokuserer ofte på mangler eller uoverensstemmelser inden for de aktuelle resultater vs. den ønskede ydeevne, ord vs. handlinger og intentioner vs. effekt.


3. Sørg for at udfordre tænkning og antagelser

At tænke over tænkning er en vigtig del af coachingprocessen. Som coach skal du stille åbne spørgsmål, presse på for alternative løsninger på problemer og tilskynde risikovillighed.


4. Tilbyd din støtte og opmuntring

Som coach fungerer du som en læringspartner, og du bør derfor lytte opmærksomt, være åben over for andres perspektiver og tillade at ansatte lufter deres følelser uden dom. Du bør udfordre medarbejdere til at gøre fremskridt i retning af deres mål og anerkende deres succeser. 


5. Hjælp med at drive resultater

Effektiv coaching handler om at opnå mål. Som coach bør du hjælpe medarbejderen med at sætte meningsfulde mål og identificere specifik adfærd, der kan hjælpe med at imødekomme disse.

Du bør ligeledes hjælpe med at afklare milepæle eller foranstaltninger for succes og holde medarbejderen ansvarlig for dem.

Vigtigst af alt – giv det tid. Selv hvis du gør coaching til en eksplicit prioritering kan tiden være stram. Er du derimod tålmodig vil dine coachingprocesser og mål dog blive mere konsekvente og med tiden værdsat, og de vil have mulighed for at slå rod.

 

 


Uddan dig inden for coaching

Styrk dine kompetencer og uddan dig inden for coaching. Med en uddannelse i coaching fra Teknologisk Institut udvikler du dine færdigheder som samtalepartner med henblik på at bidrage til at skabe bedre resultater i din organisation.

Kilder og inspiration til yderligere læsning:

  • Reinhard Stelter (2002): Coaching – Læring – Udvikling. Psykologisk Forlag
  • Stig Kjerulf (2006): Basis Coaching. Børsens Forlag
  • Kjeld Fredens og Annette Prehn (2009): Coach dig selv – og få hjernen med til en forandring. Gyldendal Bussiness