Kurser

1 dags kursus

Årsafslutning

15. november 2022 Vejle
17. november 2022 Hellerup
DKK  4.990
ekskl. moms
Nr. 87362 P

Årsafslutning er en opfølgning på kurset "Udvidet bogholderi". På kurset får du en introduktion til relevant lovgivning i relation til årsafslutning og aflæggelse af årsrapport.

PWC-NEW

Vi vil overordnet gennemgå, hvorledes årsafslutningsarbejdet mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og dokumenteres, herunder den regnskabsmæssige behandling af udvalgte regnskabsposter i årsrapporten. Vi behandler typiske afstemninger, beregninger og specifikationer i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af materiale til revisor. Kurset understøttes af praktiske eksempler og opgaver.

Deltagerprofil

Deltagere med bred erfaring inden for bogholderi og regnskab med behov for udvidede kompetencer inden for årsafslutning, herunder kendskab til relevant lovgivning.

Udbytte

  • Overblik og forståelse for sammenhænge mellem råbalancen og årsrapporten
  • Forståelse for overordnet analyse af resultatopgørelsen og balanceposter ved årsafslutning
  • Forståelse for det materiale, som revisor efterspørger ved årsafslutning, herunder praktiske eksempler på afstemninger og specifikationer
  • Forståelse for regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, så som anlægsaktiver, feriepengeforpligtelse og andre lønrelaterede forpligtelser, hensættelse til tab på debitorer, periodeafgrænsningsposter, selskabsskat m.v.

Indhold

  • Formålet med årsafslutning og regnskabsaflæggelse, herunder gennemgang af hovedregler i Årsregnskabsloven
  • Gennemgang af definitioner i Årsregnskabsloven, regnskabsprincipper og -praksis for udvalgte regnskabsposter, anlægsaktiver, periodeafgrænsningsposter, varelager, igangværende arbejder, hensættelser, forpligtelser, selskabsskat, eventualforpligtelser m.v.
  • Gennemgang af klassifikation af resultat- og balancekonti
  • Analyse af råbalancen i forbindelse med årsafslutning
  • Gennemgang af typiske afstemninger og specifikationer, herunder materiale til brug for revisor

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PricewaterhouseCoopers

23460
Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra PwC´s netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.

Vælg dato

Vejle
15. november 2022
Hellerup
17. november 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk

Vil du vide mere?

Få 5 tips til bogføring og regnskab

Når man driver en virksomhed, kommer man hurtigt til at blive opmærksom på bogføring og regnskab. Det er ikke nødvendigt at være regnskabschef eller bogholder, for a...

Læs mere
 

Har du styr på årsafslutning?

Når året er ved at være ved sin ende, er det vigtigt at begynde at tænke på årsafslutningen. I starten af det kommende år skal virksomhedens resultater nemlig opgøre...

Læs mere