Kurser

1 dags kursus 

Årsafslutning

20. november 2023 Hellerup
23. november 2023 Vejle
DKK  4.990
ekskl. moms
Nr. 87362 P

Kurset giver dig indsigt i, hvad der bør være kopieret og tilgængeligt, samt hvilke afstemninger, som bør være foretaget inden regnskabsudarbejdelsen går i gang.

Årsafslutning er en opfølgning på kurset "Udvidet bogholderi". På kurset får du en introduktion til relevant lovgivning i relation til årsafslutning og aflæggelse af årsrapport.

På kurset vil der overordnet gennemgået, hvordan årsafslutningsarbejdet mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og dokumenteres, herunder den regnskabsmæssige behandling af udvalgte regnskabsposter i årsrapporten. Desuden gennemgås typiske afstemninger, beregninger og specifikationer i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af materiale til revisor.

Deltagerprofil

Deltagere med bred erfaring inden for bogholderi og regnskab med behov for udvidede kompetencer inden for årsafslutning, herunder kendskab til relevant lovgivning.

Udbytte

  • Overblik og forståelse for sammenhænge mellem råbalancen og årsrapporten
  • Forståelse for overordnet analyse af resultatopgørelsen og balanceposter ved årsafslutning
  • Forståelse for det materiale, som revisor efterspørger ved årsafslutning, herunder praktiske eksempler på afstemninger og specifikationer og andre bogholderiopgaver
  • Forståelse for regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, så som anlægsaktiver, feriepengeforpligtelse og andre lønrelaterede forpligtelser, hensættelse til tab på debitorer, periodeafgrænsningsposter, selskabsskat m.v.

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Indhold

  • Formålet med årsafslutning og regnskabsaflæggelse, herunder gennemgang af hovedregler i Årsregnskabsloven
  • Gennemgang af definitioner i Årsregnskabsloven, regnskabsprincipper og -praksis for udvalgte regnskabsposter, anlægsaktiver, periodeafgrænsningsposter, varelager, igangværende arbejder, hensættelser, forpligtelser, selskabsskat, eventualforpligtelser m.v.
  • Gennemgang af klassifikation af resultat- og balancekonti
  • Analyse af råbalancen i forbindelse med årsafslutning
  • Gennemgang af typiske afstemninger og specifikationer, herunder materiale til brug for revisor

Form

Kurset understøttes af praktiske eksempler og opgaver.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PwC.

25656
Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra PwC´s netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.

Vælg dato

Hellerup
20. november 2023
Vejle
23. november 2023

Vil du vide mere?

Få 5 tips til bogføring og regnskab

Når man driver en virksomhed, kommer man hurtigt til at blive opmærksom på bogføring og regnskab. Det er ikke nødvendigt at være regnskabschef eller bogholder, for a...

Læs mere
 

Har du styr på årsafslutning?

Når året er ved at være ved sin ende, er det vigtigt at begynde at tænke på årsafslutningen. I starten af det kommende år skal virksomhedens resultater nemlig opgøre...

Læs mere