Kurser

Kurser i økonomi og regnskab

Medarbejdere i virksomheden, der sidder med ansvar for økonomi og regnskab, har brug for et højt fagligt niveau for at undgå fejl.

Med Teknologisk Instituts økonomi- og regnskabskurser klæder du dig på til at varetage opgaven på et professionelt niveau, om det drejer sig om bogholderi eller regnskabsanalyse og kreditvurdering.

Læs mere
Alle priser er ekskl. moms
Alle priser er ekskl. moms
 • Afholdelsesgaranti
 • Ledig plads
 • Fyldt

DKK8.999 kr
 

Bogholderi - grundlæggende

Nr. 87320 A
2 dages kursus
Næste afholdelse 4/10 2021
 • Taastrup
  4. til 5. oktober 202104/10 - 05/10 2021
 • Aarhus
  1. til 2. december 202101/12 - 02/12 2021
 • Taastrup
  7. til 8. februar 202207/2 - 08/2 2022
 • Aarhus
  27. til 28. april 202227/4 - 28/4 2022
Vis flere datoer
Få styr på debet og kredit en gang for alle! Kurset Bogholderi – grundlæggende giver dig forståelse for, hvordan bogholderiet fungerer. Uanset hvilket bogføringssystem, du benytter, så bygger alle på det dobbelte bogholderis princip. Det vil sige, at kurset er uafhængigt af de forskellige økonomisystemer. Du kommer hele vejen igennem borføringen fra ”bilag til færdigt regnskab” på en pædagogisk måde.

DKK17.990 kr
 

Controller-kurser

Nr. 72650 P
4 dages kursus
Næste afholdelse 20/9 2021
 • Aarhus
  20. sep. til 14. okt. 202120/9 - 14/10 2021
 • Hellerup
  10. til 25. november 202110/11 - 25/11 2021
Kurserne Financial Controlling og Business Controlling udgør et samlet controllerforløb, som kan bestilles samlet til en særlig pris. Kurserne giver dig indsigt i relevante værktøjer og metoder, og du bliver opdateret om aktuelle emner og får styrket din faglige viden.

DKK4.999 kr
 

Økonomi og regnskab for PA’ere og sekretærer

Nr. 90239 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 27/10 2021
 • Taastrup
  27. oktober 202127/10 2021
 • Taastrup
  19. januar 202219/1 2022
 • Taastrup
  6. april 202206/4 2022
 • Aarhus
  24. august 202224/8 2022
Vis flere datoer
Bliv en bedre sparringspartner for ledelsen og din direkte chef med større indsigt og forståelse for økonomi og regnskab.

DKK9.999 kr
 

Financial controlling

Nr. 72498 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 20/9 2021
 • Aarhus
  20. til 21. september 202120/9 - 21/9 2021
 • Hellerup
  10. til 11. november 202110/11 - 11/11 2021
Bliv opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for områderne: Ekstern rapportering, interne kontroller, risikostyring, budgettering og projektøkonomistyring. Kurset veksler mellem teori, cases og praktiske eksempler. Der lægges stor vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne og underviserne.

DKK12.990 kr
 

Bestyrelsesarbejde

Nr. 87395 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 21/9 2021
 • Hellerup
  21. til 22. september 202121/9 - 22/9 2021
Med kurset får du indsigt i rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem, ligesom vi kommer rundt om andre emner som fx sammensætning af en god bestyrelse, vederlag til bestyrelsen, strategi samt håndtering af samarbejdet med virksomhedens interessenter. Vi sætter også fokus på, hvordan man i en ikke-børsnoteret virksomhed kan arbejde med god corporate governance (god selskabsledelse).

DKK4.999 kr
 

Udvidet bogholderi og regnskabsforståelse

Nr. 87226 A
1 dags kursus
Næste afholdelse 22/9 2021
 • Taastrup
  22. september 202122/9 2021
 • Aarhus
  24. november 202124/11 2021
 • Taastrup
  9. marts 202209/3 2022
 • Taastrup
  18. maj 202218/5 2022
Vis flere datoer
Skal du kunne forstå og tale med om bogholderi og regnskaber på et rimeligt niveau? Så er kurset om ”Udvidet bogholderi og regnskabsforståelse” noget for dig. Med udgangspunkt i praktiske eksempler og i tæt dialog med kursisterne illustreres sammenhængen mellem det daglige bogholderi og det endelige regnskab.

DKK4.990 kr
 

IFRS Update

Nr. 86118 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 9/12 2021
 • Hellerup
  9. december 202109/12 2021
En gennemgang af væsentlige ændringer inden for IFRS. IFRS-standarderne opdateres løbende, og det kan være vanskeligt hele tiden at vurdere, hvilke der har betydning for netop din virksomhed. Derfor har vores IFRS-eksperter samlet det seneste års væsentligste ændringer af standarderne til dig på kurset IFRS Update, hvor du vil blive opdateret på ændringer, der er sket, og på ændringer, der er umiddelbart forestående.

DKK11.499 kr
 

Contract Management

Nr. 86149 A
2 dages kursus
Næste afholdelse 28/10 2021
 • Taastrup
  28. til 29. oktober 202128/10 - 29/10 2021
 • Taastrup
  3. til 4. februar 202203/2 - 04/2 2022
 • Aarhus
  9. til 10. maj 202209/5 - 10/5 2022
Deltag på 'Contract Management', hvor du får indblik i konceptet bag Contract Management og i håndgribelige værktøjer til styring af kontrakter. Kurset giver indsigt i økonomiske, styringsmæssige og udviklingsmæssige aspekter samt eksempler på Best Practice inden for Contract Management.

DKK9.999 kr
 

Økonomi for ikke-økonomer

Nr. 87207 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 27/10 2021
 • Aarhus
  27. til 28. oktober 202127/10 - 28/10 2021
 • Hellerup
  8. til 9. december 202108/12 - 09/12 2021
 • Vejle
  26. til 27. april 202226/4 - 27/4 2022
 • Hellerup
  15. til 16. juni 202215/6 - 16/6 2022
I forbindelse med den daglige drift af en virksomhed tages der mange økonomiske beslutninger med efterfølgende økonomiske konsekvenser. Hvordan kan virksomheden styre økonomien, og hvilke krav stilles der til den eksterne rapportering?

DKK5.990 kr
 

Interne kontroller - Advanced

Nr. 87208 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 16/12 2021
 • Hellerup
  16. december 202116/12 2021
 • Hellerup
  16. juni 202216/6 2022
Afprøv udfordringer med interne kontroller i praksis. Løft de interne kontroller i din virksomhed til næste niveau. Få indsigt i udfordringerne med identificering og evaluering af risici, afdækning af risici med behørige kontroller og prioritering af interne kontroller ud fra en cost-benefit betragtning. Desuden berøres emnerne forankring af interne kontroller, kommunikation, vedligeholdelse og overvågning i forhold til risici og kontroller.

DKK9.999 kr
 

Business Controlling

Nr. 72206 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 13/10 2021
 • Aarhus
  13. til 14. oktober 202113/10 - 14/10 2021
 • Hellerup
  24. til 25. november 202124/11 - 25/11 2021
 • Hellerup
  10. til 11. maj 202210/5 - 11/5 2022
Kurset giver dig et dybere indblik i hvilke elementer og processer, controlleren/økonomimedarbejderen har behov for at forstå, vurdere og bringe i anvendelse for at kunne udfylde rollen som sparringspartner tilfredsstillende, samt hvilke konkrete værktøjer (BSC, ABC og variansanalyse) der kan anvendes i den forbindelse, hvilke implementeringsudfordringer de har, og hvordan de håndteres.

DKK10.990 kr
 

IFRS Navigator

Nr. 86117 P
2 dages kursus
Ingen planlagte afholdelser
 • Ingen planlagte afholdelser
De internationale regnskabsregler, som alle børsnoterede virksomheder aflægger regnskab efter, udgør en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. PwC’s IFRS-kursus giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger IFRS-årsrapport, eller når din virksomhed rapporterer til et moderselskab efter IFRS. Uddannelsen fokuserer på at give dig praktisk og direkte anvendelig viden om IFRS.

DKK10.990 kr
 

Risikostyring

Nr. 86123 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 22/11 2021
 • Hellerup
  22. til 23. november 202122/11 - 23/11 2021
 • Hellerup
  6. til 7. april 202206/4 - 07/4 2022
Verden forandrer sig hurtigt, hvilket gør det svært for en organisation at styre og kontrollere risici. Gribes der ind for sent, kan det koste mange ressourcer at rette op på. God risikostyring i hele virksomheden fører til større risikobevidsthed og skaber et grundlag for kompetente beslutninger. Ved at styrke din risikostyringsproces bliver du godt klædt på til at håndtere udfordringen.

DKK10.990 kr
 

Interne kontroller - Essential

Nr. 72182 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 29/11 2021
 • Hellerup
  29. til 30. november 202129/11 - 30/11 2021
 • Hellerup
  17. til 18. maj 202217/5 - 18/5 2022
Forståelse og evaluering af interne kontroller. Effektiv styring af risici i en virksomhed kræver effektive interne kontroller. Det er uanset om det er lovgivningsbestemt eller ej. Gennem kurset opnår du en basis forståelse for formålet med interne kontroller, og hvordan de linker til virksomhedens mål og identificerede risici.

DKK10.990 kr
 

Værdiansættelse

Nr. 72500 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 14/12 2021
 • Hellerup
  14. til 15. december 202114/12 - 15/12 2021
 • Hellerup
  8. til 9. juni 202208/6 - 09/6 2022
Værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i praksis. Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder samt ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og efterfølgende dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, f.eks. i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller vurdering af strategiske tiltag.

DKK9.990 kr
 

Læs og forstå en årsrapport

Nr. 86121 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 10/11 2021
 • Hellerup
  10. til 11. november 202110/11 - 11/11 2021
Grundlæggende regnskabsforståelse. Virksomhedens årsrapport bliver udarbejdet efter gældende love og regler og giver et øjebliksbillede af virksomhedens økonomiske situation. Årsrapporten er samtidig en vigtig informationskilde for dig, der arbejder som ekstern rådgiver for en virksomhed eller på anden måde har en professionel interesse i virksomhedens økonomiske situation.

DKK9.999 kr
 

Årsregnskabsloven i praksis

Nr. 86146 P
2 dages kursus
Næste afholdelse 27/10 2021
 • Hellerup
  27. til 28. oktober 202127/10 - 28/10 2021
Kurset giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger årsrapport. Kursusforløbet fokuserer på at give dig praktisk og direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med opgørelsesmetoder og løsning af regnskabsmæssige problemstillinger.

DKK5.990 kr
 

Koncernskat

Nr. 90779 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 12/10 2021
 • Hellerup
  12. oktober 202112/10 2021
 • Hellerup
  27. april 202227/4 2022
Få værktøjer og viden til at håndtere de særlige udfordringer i forbindelse med opgørelse af koncernbeskatning.

DKK5.990 kr
 

Selskabsskat

Nr. 90780 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 11/10 2021
 • Hellerup
  11. oktober 202111/10 2021
 • Hellerup
  26. april 202226/4 2022
Få værktøjer og viden til at håndtere de særlige udfordringer i forbindelse med opgørelse af skatteudgiften.

DKK2.990 kr
 

Grundlæggende told

Nr. 90781 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 21/9 2021
 • Vejle
  21. september 202121/9 2021
 • Hellerup
  23. september 202123/9 2021
Hvis din virksomhed importerer eller eksporterer varer, er dette kursus relevant for jer. Få en grundlæggende forståelse af de toldmæssige krav, der stilles til en importør eller eksportør af varer og få desuden et grundlæggende kendskab til lovgivning og praksis inden for toldområdet.

DKK4.999 kr
 

Online kursus: Finance and Accounting

Nr. 90692 P
365 dages online kursus
Online adgang
 • Få adgang til online kurset
Denne kursuspakke indeholder kurser inden for finansiering og regnskab. Få styrket din forståelse for, hvordan virksomheden økonomisk set hænger sammen og lær de grundlæggende begreber og termer i økonomi og regnskab. Kurset foregår på engelsk og er tilgængeligt online i 365 dage.

DKK4.990 kr
 

Årsafslutning

Nr. 87362 P
1 dags kursus
Næste afholdelse 15/11 2021
 • Vejle
  15. november 202115/11 2021
 • Hellerup
  17. november 202117/11 2021
Årsafslutning er en opfølgning på kurset "Udvidet bogholderi". På kurset får du en introduktion til relevant lovgivning i relation til årsafslutning og aflæggelse af årsrapport.

Økonomi- og regnskabskurser

Der tages i forbindelse med den daglige drift af en virksomhed, mange økonomiske beslutninger med efterfølgende økonomiske konsekvenser. Regnskabsfunktionen er derfor essentiel i alle typer af virksomheder, og det er derfor vigtigt at du som medarbejder i en økonomi- og regnskabsafdeling både har et højt fagligt niveau, samt er opdateret inden for faget, så fejl undgås.

Økonomikurser på alle niveauer

Hos Teknologisk Institut udbydes kurser på alle niveauer, så selvom du er ny i faget, kan du hurtigt få en forståelse og grundlæggende kendskab til en virksomheds økonomiske og regnskabsmæssige forhold.

Flere end 1.000 personer har allerede deltaget på Teknologisk Instituts kurser i økonomi og regnskab