Kurser

NytOnline kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

Risk management – inkl. certifikat

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  5.999
ekskl. moms
Nr. 91453 P

På dette online kursus får du en dyberegående viden om risikostyring, herunder risikostyringsrammer, risikovurdering, risikobehandling og rapportering, overvågning, registrering, gennemgang og kommunikation af risici. Gennem casestudier får du en praktisk og hands-on tilgang til at lære om risikostyring og de nødvendige tiltag for at begrænse eller forebygge risici i en organisation. Kurset er online, på engelsk, og tilgængeligt 365 dage.

Lær at identifiere og prioritere i risici og muligheder

På kurset får du en grundig forståelse af de vigtigste principper og definitioner af risikostyring. Du vil lære om ISO 31000 rammeværket og processerne for risikostyring, og hvordan man kan bruge risiko- og mulighedsmatricen til at identificere og prioritere risici og muligheder. Du vil også lære om omkostninger og fordele ved risikostyring, usikkerhed i risikostyring og dens dimensioner, begrænsninger i risikostyring og udvikling af en risikobevidst kultur i organisationer. Kurset vil dække målene med risikostyring i organisationer, indflydelse på risikokultur, historiske grundlag for risikostyring og COSO ERM integreret rammeværk.

Deltagerprofil

Kurset er til dig, der ønsker at opbygge en karriere inden for risikostyring, enten på organisationsniveau eller i det offentlige.

Det kan være du allerede arbejder med, eller ønsker at arbejde med risikostyring. Du kan også arbejde med forebyggelse af økonomisk kriminalitet, hvidvaskning og/eller overholdelsesfunktioner inden for bank og finansverdenen.

Udbytte

 • Forstå, hvad der er risikostyring og risikovurdering
 • Få mulighed for at definere, implementere og administrere passende risikostyringskontroller for din virksomhed
 • Få en solid forståelse af det historiske grundlag for risikostyring og de forskellige rammeværker, der er involveret
 • Forstå risikokultur og hvordan man kan opbygge en risikobevidst organisation
 • Lav et effektivt og omfattende risikostyringsprogram og politik for din virksomhed
 • Lær, hvordan man bruger risiko- og mulighedsmatricen

Det får du på onlinekurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Digitalt materiale

Digitalt materiale

Videomateriale

Videomateriale

Test af din viden

Test af din viden

Indhold

 • De overordnede principper for risikostyring
 • Den finansielle service sektor
 • Risikoens virkning på finansielle tjenester
 • De lovgivningsmæssige rammer for finansielle tjenesteydelser
 • Etabler en ramme for risikostyring
 • Metoder til at identificere, vurdere og behandle risici inden for finansielle tjenester
 • De tre retninger for en forsvarsmodel
 • Anvendelse af en risikostyringsramme inden for finansielle tjenester
 • Kilder til risiko inden for finansielle tjenester
 • Risikovurdering – i finansielle tjenester
 • Risikohåndtering og hændelsesrespons
 • ESG og adfærdsrisiko inden for finansielle tjenester
 • Organisatorisk modstandsdygtighed i finansielle tjenester
 • Påvirkning af risiko i det bredere forretningsmiljø
 

Tidsforbrug

Kurset inkluderer 15-20 timers online og interaktiv læring, inklusiv en analyse af praktiske cases.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases.

Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker der, hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ).

Certifikat i Riskmanagement

Certifikatet giver dig bevis på, at du har en grundig forståelse af et emne, der har fået stigende betydning og opmærksomhed blandt virksomheder og reguleringsmyndigheder. Samtidig giver certifikatet vejledning om, hvordan virksomheder bedst kan forberede sig på at overholde deres rapporteringskrav i lyset af det stigende antal Risk management-relaterede reguleringer.

Praktisk om eksamen

 • Antal spørgsmål: 40
 • Tid: 60 minutter
 • Format: multiple-choice
 • Er med i prisen

Du skal besvare mindst 28 spørgsmål rigtige (70%) for at bestå certifikatet.