Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Årsregnskabsloven i praksis

23. - 24. oktober 2024 Hellerup
DKK  9.999
ekskl. moms
Nr. 86146 P

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med regnskabsmæssige problemstillinger.

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og du får et opdateret overblik over de seneste ændringer. Kurset i årsregnskabsloven sikrer, at du opnår praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger.

Mange af de opgaver, som du under kurset kommer til at løse og drøfte med de andre deltagere, baserer sig på fortolkninger af årsregnskabsloven, der i høj grad er en rammelov. Disse fortolkninger inddrager også de internationale regnskabsstandarder på de områder, der er relevante til udfyldelse af lovens rammer.

Formålet med dette kursus er at gøre dig klogere på løsningen af praktiske, regelmæssigt forekommende problemstillinger og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksis inden for områder, der er relevante i de fleste virksomheder.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til økonomi-/regnskabschefer, controllere samt økonomi-/regnskabsmedarbejdere, som tager del i udarbejdelsen af virksomhedens regnskaber.

Et grundlæggende kendskab til regnskabsudarbejdelsen og bogholderiet i virksomheden er en forudsætning. Et detaljeret kendskab til årsregnskabsloven er ikke en forudsætning, idet kurset indledningsvist vil give en kort indføring i årsregnskabsloven.

Udbytte

 • Forståelse for årsregnskabslovens krav til regnskabsaflæggelsen
 • Erfaring i at forstå grundlæggende problemstillinger
 • Praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger
 • Et opdateret overblik over årsregnskabsloven
 • Opdateret viden om de praktiske problemstillinger, som årsregnskabsloven medfører for dig og din virksomhed
 • Mulighed for at drøfte praktiske problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter
 • Et personligt kursusbevis, hvormed du kan dokumentere en professionel kompetence inden for årsregnskabsloven

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Indhold

 • Årsregnskabslovens anvendelsesområde – få et indledende overblik over årsregnskabsloven, dens opbygning og anvendelsesområde og de centrale regler
 • Hvordan præsenteres årsrapporten? Resultatopgørelse, balance, noter mv.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.)
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing og faldgruber i forbindelse med klassifikationen
 • Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling, aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov
 • Finansielle instrumenter - forståelse af de grundlæggende elementer for indregning af finansielle instrumenter
 • Koncernregnskab og virksomhedssammenslutninger - opnåelse af et grundlæggende kendskab til reglerne, når din virksomhed udarbejder koncernregnskab og erhverver andre virksomheder i en virksomhedssammenslutning

Form

Undervisningen er baseret på dialog, korte, konkrete og relevante opgaver.

SR-timer

Kurset svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorere.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PwC.

Se vores øvrige kurser i økonomi og regnskab.

Vælg dato

Hellerup
23. - 24. oktober 2024

Vil du vide mere?

Få 5 tips til bogføring og regnskab

Når man driver en virksomhed, kommer man hurtigt til at blive opmærksom på bogføring og regnskab. Det er ikke nødvendigt at være regnskabschef eller bogholder, for a...

Læs mere
 

Har du styr på årsafslutning?

Når året er ved at være ved sin ende, er det vigtigt at begynde at tænke på årsafslutningen. I starten af det kommende år skal virksomhedens resultater nemlig opgøre...

Læs mere