Kurser

Selskabsskat

Få værktøjer og viden til at håndtere de særlige udfordringer i forbindelse med opgørelse af skatteudgiften.

På dette intensive kursus får du viden og værktøjer, så du kan håndtere en række af disse forhold i dit daglige arbejde. Du bliver opdateret omkring gældende regler og lovændringer, og vi gennemgår aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne håndtere i forbindelse med opgørelse af skatteudgiften og selskabsskatten.

Udbytte

  • Få en praktisk metode til at opgøre den skattepligtige indkomst for selskaber og forstå systematikken i opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et selskab.
  • Forstå grundlaget for skattemæssige reguleringer, afskrivninger, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
  • Indsigt i vurdering af skattemæssige optimeringsmuligheder.

Indhold

  • Opgørelse af skattepligtig indkomst.
  • Tidsbestemte og permanente reguleringer ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.
  • Skatteafstemning, udskudt skat og sammenhængen til indregning af skat i årsrapporten.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til medarbejdere, som er involveret i, eller har ansvar for, virksomhedens skatteregnskab. Du har en regnskabsmæssig baggrund, og ønsker at udbygge din viden om selskabsskat.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PricewaterhouseCoopers

Se vores øvrige kurser i økonomi og regnskab.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på