Kurser

Økonomi for ikke-økonomer

I forbindelse med den daglige drift af en virksomhed tages der mange økonomiske beslutninger med efterfølgende økonomiske konsekvenser. Hvordan kan virksomheden styre økonomien, og hvilke krav stilles der til den eksterne rapportering?

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 9 besvarelser

Kurset henvender sig til personer, som ønsker et grundlæggende kendskab til en virksomheds økonomiske og regnskabsmæssige forhold. Vi gennemgår de grundlæggende begreber og sammenhænge. Efter kurset vil du kunne deltage i drøftelse om økonomi og regnskab på et rimeligt niveau.

Udbytte

Efter kurset kan du:

 • Forstå en virksomheds økonomi og de beslutninger, der træffes i forbindelse hermed

 • Forstå de økonomiske begreber, der anvendes, fx dækningsbidrag

 • Forstå forskellen mellem indtjening (resultatopgørelse) og indbetalinger (pengestrømsopgørelse)

 • Forstå brugen af nøgletal, indekstal mv.

 • Have indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge

 • Forstå brugen af budgetter, budgetopfølgning samt begrænsninger

Indhold

 • Gennemgang af de regnskabsmæssige og økonomiske begreber

 • Regler for opstilling af den eksterne årsrapport

 • Gennemgang af aktivitets- og kapacitetsstyring

 • Pris- og omkostningskalkulationer

 • Profitcentre og intern afregning

 • Udarbejdelse og brug af nøgletal

 • Brug af budgetter og budgetopfølgning

 • Forskellen mellem det eksterne og de interne regnskab.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til personer med en ikke-økonomisk baggrund, som i deres daglige arbejde har behov for at forstå de regnskabsmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed.

Der kræves ikke særlige regnskabsmæssige og/eller økonomiske forudsætninger eller erfaringer for at kunne deltage i kurset. En generel forståelse for erhvervsmæssige forhold vil være en fordel – men ikke et krav.

Kurset kan også være relevant for personer, der er ansat i en økonomifunktion, men som mangler det forkromede overblik.

Form

Kurset veksler mellem gennemgang af teori og opgaver samt praktiske problemstillinger.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PricewaterhouseCoopers.

Se også vores øvrige kurser i økonomi og regnskab

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på