Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Læs og forstå en årsrapport - Grundlæggende regnskabsforståelse

8. - 9. april 2025 Hellerup
DKK  9.999
ekskl. moms
Nr. 86121 P

Grundlæggende regnskabsforståelse. Virksomhedens årsrapport bliver udarbejdet efter gældende love og regler og giver et øjebliksbillede af virksomhedens økonomiske situation. Årsrapporten er samtidig en vigtig informationskilde for dig, der arbejder som ekstern rådgiver for en virksomhed eller på anden måde har en professionel interesse i virksomhedens økonomiske situation.

Kurset i regnskabsforståelse er tilrettelagt på en måde, som gør dig i stand til efterfølgende at læse og forstå årsrapporten som en helhed og samtidig forstå og analysere årsrapportens enkeltdele.

Du lærer at læse en årsrapport, og vil du have en god indsigt i og forståelse for årsrapporten. Kurset er primært centreret om 1) regnskabsforståelse og 2) regnskabsanalyse. Via regnskabsforståelse lærer du om strukturen i resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen og deres indbyrdes sammenhænge. Via regnskabsanalyse vil du kunne konkludere, hvorledes virksomhedens økonomiske situation ser ud, samt om der er faresignaler.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til personer med en ikke-økonomisk baggrund, som i deres daglige arbejde har behov for at kunne læse og forstå en årsrapport. Fx advokater, advokatfuldmægtige, ingeniører m.fl., der har behov for at forstå kunders eksterne regnskab.

Kurset kan også være relevant for personer, der til daglig er beskæftiget med regnskaber, men som mangler det forkromede overblik over årsrapporten.

Der kræves ikke særlige regnskabsmæssige forudsætninger eller erfaringer for at kunne deltage i kurset. En generel forståelse for erhvervsmæssige forhold vil være en fordel - men ikke et krav.

Udbytte

 • En forståelse for de krav, der stilles til virksomhedens årsrapport
 • Et overblik over de enkelte bestanddele i årsrapporten
 • En forståelse for sammenhænge mellem årsrapportens bestanddele
 • En basisviden til at kunne foretage en overordnet analyse af virksomhedens økonomiske situation
 • En indsigt, således at du vil kunne anvende årsrapporten som beslutningsgrundlag

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Indhold

 • Gennemgang af den lovgivning og de formelle krav, der danner grundlag for virksomhedens udarbejdelse af årsrapporten.
 • Gennemgang af de tekstmæssige dele af årsrapporten, herunder påtegningerne, ledelsesberetning og den anvendte regnskabspraksis.
 • Gennemgang af de talmæssige dele af årsrapporten, herunder resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter mv. samt deres indbyrdes sammenhænge.
 • Udvalgte regnskabsposter - poster med særlig relevans for virksomhedens økonomiske situation.
 • Skatteposterne i årsrapporten gennemgås, herunder sammenhænge til selvangivelsen.
 • Regnskabsanalyse med fokus på nøgletal og identifikation af faresignaler.

Form

Kurset veksler mellem gennemgang af teori og praktik, Med udgangspunkt i allerede aflagte årsrapporter forholder vi os til virksomhedens økonomiske situation (regnskabsanalyse) og de specielle regnskabsmæssige forhold, der er i de forskellige virksomheder.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PwC.

Se vores øvrige kurser om økonomi og regnskab

Vælg dato

Hellerup
8. - 9. april 2025

Vil du vide mere?

Få 5 tips til bogføring og regnskab

Når man driver en virksomhed, kommer man hurtigt til at blive opmærksom på bogføring og regnskab. Det er ikke nødvendigt at være regnskabschef eller bogholder, for a...

Læs mere
 

Har du styr på årsafslutning?

Når året er ved at være ved sin ende, er det vigtigt at begynde at tænke på årsafslutningen. I starten af det kommende år skal virksomhedens resultater nemlig opgøre...

Læs mere