Kurser

1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Koncernskat

20. marts 2025 Hellerup
DKK  5.999
ekskl. moms
Nr. 90779 P

Få værktøjer og viden til at håndtere de særlige udfordringer i forbindelse med opgørelse af koncernbeskatning.

Dansk og international skattelovgivning undergår konstant forandringer, og reglerne bliver mere og mere komplekse og vanskelige at tolke. Samtidig har skatteområdet fået offentlighedens opmærksomhed, og i takt hermed stiger behovet for viden om og kompetencer inden for selskabsskat internt i virksomheder for at sikre efterlevelse af reglerne.

På kurset i koncernbeskatning gennemgås de aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne håndtere, blandt andet de praktiske problemstillinger, der er forbundet med koncernbeskatning. Du vil få en række værktøjer, du efterfølgende kan anvende i dit daglige arbejde med at opgøre koncernskatten samt håndtere skatterisici. Desuden bliver du opdateret omkring gældende regler, lovændringer samt nye initiativer inden for international skatteret.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til medarbejdere, som dagligt er involveret i, eller har ansvar for virksomhedens skatteregnskab. En vis erfaring med selskabsskat er den bedste forudsætning for at få det fulde udbytte af kurset.

Udbytte

  • Få ny og opdateret viden om de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig i forbindelse med opgørelsen af koncernens skattepligtige indkomst
  • Få overblik over sambeskatningsreglerne og udfordringer i forbindelse hermed
  • Bliv klogere på rentefradragsbeskæring efter de forskellige begrænsningsregler
  • Få indsigt i udvalgte skatteregler med relevans for internationale koncerner, herunder CFC-beskatning, kildeskatter, lempelsesregler mv.

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Indhold

  • Gennemgang af reglerne for dansk og international sambeskatning, herunder opgørelse af sambeskatningsindkomsten, administrationsselskabets opgaver, delårsopgørelser ved ændring i sambeskatningskredsen ved fx køb og salg mv.
  • Underskudsbegrænsningsreglerne for selskaber og koncerner.
  • Praktiske udfordringer forbundet med rentefradragsbeskæringen efter de nye regler.
  • Gennemgang af CFC-reglerne og den praktiske betydning heraf for koncerner.
  • Kildeskatter samt principperne for tilbagesøgning og lempelse.

Form

Kurset understøttes af praktiske eksempler og opgaver.

SR-timer

Kurset svarer til 8 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PwC.

Se vores øvrige kurser i økonomi og regnskab.

25656
Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra PwC´s netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.

Vælg dato

Hellerup
20. marts 2025

Vil du vide mere?

Få 5 tips til bogføring og regnskab

Når man driver en virksomhed, kommer man hurtigt til at blive opmærksom på bogføring og regnskab. Det er ikke nødvendigt at være regnskabschef eller bogholder, for a...

Læs mere
 

Har du styr på årsafslutning?

Når året er ved at være ved sin ende, er det vigtigt at begynde at tænke på årsafslutningen. I starten af det kommende år skal virksomhedens resultater nemlig opgøre...

Læs mere