Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Værdiansættelse

10. - 11. juni 2024 Hellerup
9. - 10. december 2024 Hellerup
DKK  10.999
ekskl. moms
Nr. 72500 P

Værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i praksis. Få et større indblik i værdiansættelse i forbindelse med strategiske beslutninger.

Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder. Desuden ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og efterfølgende dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, fx i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller strategiske tiltag, nedskrivningstests og købesumsallokeringer.

Som deltager på workshoppen i værdiansættelse får du et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.

Deltagerprofil

Målgruppen er personer, der arbejder med køb og salg af virksomheder, projektvurdering eller investeringsanalyse, fx finanschefer, regnskabschefer, controllere, økonomiansvarlige, treasury-ansvarlige og risk managers. Deltagelse i workshoppen kræver ikke indgående kendskab til værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel baggrund samt kendskab til Excel er en fordel.

Udbytte

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse
 • Indblik i hele værdiansættelsesprocessen og de typiske faldgruber
 • Viden om praktisk anvendelse af DCF-modellen samt markedsmetoden (multipler)
 • Viden om, hvordan man fastlægger afkastkrav
 • Indsigt i, hvordan man kan indarbejde risici og synergi i værdiansættelsen
 • Information om de problemstillinger, andre virksomheder møder i forbindelse med værdiansættelse
 • Praktisk arbejde med konkrete cases vedrørende værdiansættelse

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Indhold

 • Forecasting, value drivers og indregning af synergi
 • Skat
 • Modeller til beregning af terminalværdi
 • Fastlæggelse af afkastkrav (WACC) i global kontekst
 • Værdiansættelse ved hjælp af multipler
 • Anvendelse af discounts og præmier i forbindelse med likviditet, small cap og kontrol
 • Typiske faldgruber
 • Udarbejdelse af følsomhedsanalyse og "sanity checks"
 • Risikovurdering
 • Købesumsallokering (IFRS 3)
 • Impairment-test (IAS 36)
 • IFRS 16 og værdiansættelse af virksomheder
 • Konkrete cases med praktisk analyse og værdiansættelse

Form

En to dages workshop i værdiansættelse, hvor vi med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer gennemgår en kombination af teori, cases og praktiske øvelser. Der lægges i undervisningen vægt på, at deltagernes egne ønsker, erfaringer og daglige problemer er styrende for dialogen.

Det forventes, at deltagerne medbringer pc med Excel.

SR-timer

Kurset i Værdiansættelse svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PwC.

Vælg dato

Hellerup
10. - 11. juni 2024
Hellerup
9. - 10. december 2024