Kurser

2 dages kursus

Værdiansættelse

14. - 15. december 2021 HellerupGarantifor afholdelse
8. - 9. juni 2022 Hellerup
14. - 15. december 2022 Hellerup
DKK  10.990
ekskl. moms
Nr. 72500 P

Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder samt ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, f.eks. i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller vurdering af strategiske tiltag.

PWC-NEW

Som deltager på workshoppen i værdiansættelse får du et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.
 

Deltagerprofil

Målgruppen er personer, der arbejder med køb og salg af virksomheder, projektvurdering eller investeringsanalyse, f.eks. finanschefer, regnskabschefer, controllere, økonomiansvarlige, treasury-ansvarlige og risk managers. Deltagelse i workshoppen kræver ikke indgående kendskab til værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel baggrund samt kendskab til Excel er en fordel.

Udbytte

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse
 • Viden om praktisk anvendelse af DCF-modellen samt markedsmetoden (multipler)
 • Indblik i hele værdiansættelsesprocessen og de typiske faldgruber
 • Viden om, hvordan man fastlægger afkastkrav
 • Indsigt i, hvordan man kan indarbejde risici og synergi i værdiansættelsen
 • Information om de problemstillinger, andre virksomheder møder i forbindelse med værdiansættelse
 • Praktisk arbejde med konkrete cases vedrørende værdiansættelse

Indhold

 • Forecasting, value drivers og indregning af synergi
 • Skat
 • Modeller til beregning af terminalværdi
 • Fastlæggelse af afkastkrav (WACC) i global kontekst
 • Anvendelse af discounts og præmier i forbindelse med likviditet, small cap og kontrol
 • Typiske faldgruber
 • Udarbejdelse af følsomhedsanalyse og "sanity checks"
 • Værdiansættelse ved hjælp af multipler
 • Risikovurdering
 • Købsprisallokering (IFRS 3)
 • Impairment-test (IAS 36)
 • Konkret case med praktisk analyse og værdiansættelse

Form

En todages workshop i værdiansættelse, hvor vi med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer gennemgår en kombination af teori, cases og praktiske øvelser. Der lægges i undervisningen vægt på, at deltagernes egne ønsker, erfaringer og daglige problemer er styrende for dialogen.

Det forventes, at deltagerne medbringer pc med Excel.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PwC.

Vælg dato

Hellerup
14. - 15. december 2021 Garanti for afholdelse
Hellerup
8. - 9. juni 2022
Hellerup
14. - 15. december 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk