Kurser

Bestyrelsesarbejde

 

Med kurset får du indsigt i rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem, ligesom vi kommer rundt om andre emner som fx sammensætning af en god bestyrelse, vederlag til bestyrelsen, strategi samt håndtering af samarbejdet med virksomhedens interessenter. Vi sætter også fokus på, hvordan man i en ikke-børsnoteret virksomhed kan arbejde med god corporate governance (god selskabsledelse).

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 3 besvarelser

Udbytte

 • Indsigt i dit ansvar og dine forpligtelser som bestyrelsesmedlem.
 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved regnskabsaflæggelsen.
 • Hvorledes kan en strategiproces forløbe?
 • Indsigt i udvalgte strategiske analysemodeller.
 • Hvorledes kan et ikke-børsnoteret selskab arbejde med god selskabsledelse?
 • Et styrket personligt netværk med andre bestyrelsesmedlemmer

Indhold

 • Ledelsens pligter – og forholdet mellem direktion, bestyrelse og ejere.
 • Bestyrelsens ansvar og bestyrelsesforsikringer.
 • Hensigtsmæssig planlægning af bestyrelsesmøder, herunder disponering og struktur.
 • Sammensætning af en god bestyrelse, formandens rolle i en bestyrelse og aflønning af bestyrelsesmedlemmer.
 • Forholdet til pressen og offentlige myndigheder.
 • God selskabsledelse - kan det overhovedet bruges i mindre og mellemstore virksomheder og hvad skal formålet i givet fald være? Hvilke dele er mest relevante i mindre og mellemstore virksomheder?
 • Introduktion til strategiske analyseværktøjer samt drøftelse af typiske strategiske problemstillinger baseret på erfaring fra gennemførte strategiprocesser.
 • Udvalgte regnskabsmæssige forhold med høj risiko – fokus på faldgruber og faresignaler.
 • Hvorledes kan selskabet gøre sig attraktiv overfor banken? Og hvordan er mulighederne for alternativ finansiering via Vækstfonden?
 • Bestyrelsens rolle vedrørende håndtering af risici.

Deltagerprofil

Nuværende og kommende direktører og bestyrelsesmedlemmer, herunder også medarbejdervalgte, der har behov for yderligere viden om bestyrelsesarbejdet i ikke-børsnoterede selskaber.Bestyrelsesmedlemmer i et børsnoteret selskab med behov for indsigt i de grundlæggende regler for bestyrelsesarbejde kan også deltage på kurset.

Form

Kurset i bestyrelsesarbejde har fokus på udvalgte praktiske problemstillinger inden for bestyrelsesarbejde, som en bestyrelse har behov for at kunne håndtere. Vi fokuserer på at have tid til at diskutere emnerne. Endvidere har vi indbygget diskussionssessioner, hvor vi drøfter praktiske problemstillinger og afprøver forskellige holdninger.

Undervisere

Kursusansvarlig for kurset er Henrik Steffensen, partner i PwC og Ole Steen Andersen, professionelt bestyrelsesmedlem.

Desuden vil der være indlæg fra:

 • Rolf Hauge Kjærgaard, vicedirektør hos Vækstfonden
 • Mads Pinstrup, markedsdirektør hos Jyske Bank

Bemærkninger

Kurset kvalificerer som 9,25 timers (7 timer inden for regnskab og 2,25 timer inden for revision) efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Kurset afholdes i samarbejde med PricewaterhouseCoopers.

Se vores øvrige kurser i økonomi og regnskab

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på