Kurser

Nyt4 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Bæredygtighedskonsulent

17. april til 16. maj 2023 Taastrup
21. september til 13. oktober 2023 Taastrup
DKK  24.999
ekskl. moms
Nr. 91272 A

På denne uddannelse får du en operationel forståelse af forskellige bæredygtighedskoncepter, modeller og værktøjer, som giver dig fundamentet til som bæredygtighedskonsulent at rykke din organisation frem og i gang – fra grøn strategi til bæredygtig handling. Du bliver klædt på med kompetencerne til at drive den grønne omstilling i din virksomhed, som giver fundamentet for at gøre en forskel for nuværende og kommende generationers fremtid.

Få styr på grundprincipperne og led din organisations bæredygtighedsprojekter

Som bæredygtighedskonsulent skal du være i stand til at drive den bæredygtige omstilling af din virksomhed. Uddannelsen giver dig konkrete måder at arbejde med bæredygtighed inden for produkt-, service- og procesudvikling, der løfter de tre centrale parametre: miljø, socialt ansvar og velstand.

Du får desuden indsigt i de bæredygtige grundprincipper, systemtænkning, grønne modeller og procesværktøjer, der gør dig i stand til at drive og lede forskellige bæredygtighedsprojekter. Det giver dig afsættet for som bæredygtighedskonsulent at få alle i din virksomhed med ombord til den grønne omstilling.

Med principper fra ’Systems Thinking’ og en grundig indføring i din organisations økosystemer lærer du at identificere muligheder og udfordringer for bæredygtighed. Du får viden om, hvordan tidligere tiltag i andre organisationer har virket, samt hvilket potentiale, de rummer, til at transformere praksisser, produkter og services. Du bliver også klædt på til rollen som forandringsagent og facilitator.

Deltagerprofil

For dig, som er intern konsulent, projektleder, teamleder eller lignende. Du har enten en understøttende rolle for organisationen og dens projekter, eller en teknisk rolle, hvor du skal i gang med bæredygtig udvikling og grønne forandringer i din organisation.

Udbytte

 • Bruge forskellige modeller (FN’s Verdensmål og Tripple Bottom Line) til at indskrænke fokus på de områder som din organisation reelt kan arbejde med.
 • Kortlægge organisationens muligheder og begrænsninger ift. den grønne omstilling og bæredygtighed, samt identificere vigtigste opmærksomhedspunkter i processen
 • Udpege relevante værktøjer til løsning af konkrete bæredygtighedsproblematikker
 • Træffe bedre beslutninger ift. de komplekse systemer din organisation er en del af, og anvende en holistisk vinkel på bæredygtighed.
 • Identificere tiltag, som kan hjælpe den grønne omstilling i organisationer på såvel organisations- som produkt-niveau.
 • Støtte og facilitere grønne forandringer i din organisation og få andre relevante aktører ombord.

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 20 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

I løbet af uddannelsen får du eksempler fra andre virksomheder og arbejder med egne cases, så du får skabt konkrete og hurtigt implementerbare resultater. Du får også erfaringer med at facilitere forskellige typer af processer, som du som bæredygtighedskonsulent skal være med til at igangsætte.

Selvstudie: Introduktion til bæredygtighed (i et engagerende onlineformat)
 • Grundprincipper for bæredygtighed – herunder hvad det indebærer, dets historiske rødder og status for den bæredygtige udvikling på nuværende tidspunkt
 • En struktureret gennemgang af de mest essentielle modeller, begreber, rammeværker og lov som kan hjælpe dig med at udvikle strategier
Modul 1 Kortlægning af nuværende bæredygtighedstiltag og fremtidsvisioner (Dag 1 og 2)
 • Vurdere transitionsparatheden af din organisation og foreneligheden med bæredygtighedsambitionerne.
 • Indramme din organisations problemstilling og identificere barrierer, som udfordrer organisationer mht. klimamål.
 • Bruge cirkulære principper for at finde frem til muligheder og begrænsninger af produkter/services – casearbejde.
 • Analysere værdikæder i ’scopes’ (1,2 og 3) og forstå de typiske barrierer for virksomheder ved GHG-protokoller.
 • Fokus på miljø, social og organisatorisk bæredygtighed i din virksomheds kontekst ved brug af ’Environmental, Social and Corporate Governance’ (ESG) rammeværket.
 • Rollen som konsulent: forandringsagent, forandringsledelsesprincipper og faciliteringsrollen.
 • Hjemmearbejde: Kortlægge og vurdere egen case/organisation med udvalgte tilgange og værktøjer.
Modul 2 Handlingsplaner for bæredygtighedsstrategier og evaluering af den bæredygtige indsats (Dag 3 og 4)
 • Gennemgang af hjemmearbejdet: erfaringsudveksling og feedback på cases.
 • Principper fra systemtænkning, ‘Lock-ins’ og ‘Multi-Level Perspective’, som giver et helhedsbillede af, hvad den grønne omstilling indebærer.
 • Forstå ’trade-offs’, dilemmaer og paradokser som tit opstår, så du kan prioritere og skabe handlingsparathed trods udfordringer.
 • Identificere aktører, som skal inddrages i strategiplanlægninger.
 • Generelle oplysnings- og dokumentationskrav både i relation til kommunikation og ved evaluering af bæredygtigheden i tiltag/produkter/services.
 • Få værktøjer, som hjælper med at vurdere bæredygtigheden på organisatorisk niveau, såsom ’Klimakompasset’ og også i produkt- og serviceniveau som f.eks. Livscyklusanalyse.
 • Stifte bekendtskab med værktøjer, som kan hjælpe med at anerkende de grønne tiltag.
 • Bruge ecolabels og certificeringer for kvalificering af produkter og processer.
 • Udvælge nyttige værktøjer til facilitering af workshops.
 • Næste skridt for din egen indsats og case.

Form

Uddannelsen starter med et digitalt selvstudie inden 2 moduler af 2 dage, der ligger med 1 måned imellem. Undervisningen er sammensat af en kombination af forelæsninger, opgaver, refleksionsrunder og dialog. Fokus er på en høj grad af aktiv deltagelse og samarbejde. På tværs af de 4 dage er uddannelsen bygget op i tre spor:

 1. Et videnspor, hvor du får et grundlag med eksempler, som giver dig ny indsigt og inspiration.
 2. Et træningsspor, hvor du får erfaring med at anvende den nye viden og nogle af de modeller og frameworks, som du får præsenteret.
 3. Et anvendelsesspor, hvor du omsætter alt det, du lærer og træner på uddannelsen til din egen praktiske hverdag. Særligt hjemmeopgaven giver dig mulighed for at arbejde med en bæredygtighedsudfordring i din egen organisation.
 
26282
Underviser

Ole Kjeldal Jensen

Ole er specialist i Design Thinking, Innovation Management, Business Model Innovation og teknologisk transformation. Ole har en PhD i Design Thinking og Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University.

Underviser

Dunia Jørgensen

Dunia er interaktionsdesigner og uddannet MSc. i Bæredygtigt Design. Som konsulent underviser hun i bæredygtighed, hvor hun har særlig erfaring med at facilitere tekniske projekter. Dunia bruger værktøjer og metoder fra design og antropologi, som hjælper til at nedbryde komplekse systemer til håndgribelige størrelser.

Vælg dato

Taastrup
17. april til 16. maj 2023
Taastrup
21. september til 13. oktober 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk