Kurser

Batterisystemer til solcelleanlæg m.v.

På dette kursus får du en indføring i hvordan batterier fungerer specifikt i forbindelse med solceller, herunder sikkerhedsaspekter og hvordan de kan dimensioneres.

Evaluering

3stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 15 besvarelser

Batterier til energilagring er inde i en rivende udvikling, og er i nogle tilfælde allerede privatøkonomisk rentable, ikke mindst i forbindelse med nye eller renoverede solcelleanlæg. I Danmark er der flere firmaer som markedsfører hybridløsninger med solceller og batterier, da flere og flere ønsker at kunne bruge den producerede el selv, frem for at sælge til nettet. På nationalt plan vil batterier i større skala være med til at stabilisere elnettet og udglatte fluktuationer i vind- og solel-produktion, og dermed understøtte målsætningen om 100% VE-energiforsyning. Batterisystemer kan også give andre fordele så som adgang til strøm ifm. elafbrydelser m.v.

 

Kurset henvender sig til
Kurset er udviklet og tilrettelagt for installatører, systemudviklere og forhandlere af solcelleanlæg, samt andre faggrupper, der ser stationære batterilagre som et muligt nyt forretningsområde. Elteknisk basisviden vil være en fordel.

Indhold

  • De vigtigste begreber og hvad de betyder
  • Relevante batteriteknologier og deres egenskaber
  • Prisudvikling og anlægsrentabilitet
  • Lovgivning
  • Sikkerhed
  • Batterier og nettoafregning
  • Solcelleanlæg og batterisystemer
  • Anlæg til ø-drift
  • Kombination med UPS-systemer
  • Ladere, invertere og andet materiel

Udbytte
Efter kurset vil du være i stand til at udføre overslagsdimensionering af batterisystemer ud fra oplysninger om produktions- og forbrugsmønstre samt udvælge markedsførte produkter til et givent formål. Du vil desuden kende de tekniske begreber, der bruges i batterisektoren, få kendskab til sikkerhedsaspekter og krav, og vil få et overblik over de mange muligheder, der allerede i dag findes på markedet.

Kursusledere
Ivan Katic og Bjarne Johnsen er ingeniører i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. De har mangeårig teoretisk og praktisk erfaring med solceller og batterier samt som kursusledere på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på