Kurser

11 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Den fleksible projektlederuddannelse i byggeriet

24. - 25. august 2022 Kolding
15. - 16. september 2022 Taastrup
24. - 25. oktober 2022 Aarhus
24. - 25. november 2022 Taastrup
DKK  54.499
ekskl. moms
Nr. 23550 P

Bliv certificeret projektleder i byggeriet, og få dokumenteret anerkendelse af dine kompetencer. På det fleksible forløb får du de nødvendige værktøjer og metoder, som du har brug for til at håndtere dine udfordringer som projektleder i byggeriet.

Komplet projektlederuddannelse i det tempo, der passer dig

På forløbet får du en grundig introduktion i projektarbejdets mange facetter, og du bliver fortrolig med projektlederens værktøjer og metoder.

Du bliver præsenteret for projektlederens rolle og ansvar i forhold til byggeriets interessenter, og hvad der særligt kendetegner projekter i byggeriet som fx planlægning og opfølgning, kalkulationer, risiko- og kvalitetsstyring mv. Desuden får du en grundig introduktion til juridisk aftale- og kontraktstyring i byggeriet.

Du lærer at lede og kommunikere i forhold til projektets fremdrift, projektgruppen og projektets interessenter. På uddannelsen opbygger du desuden stor indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som projektleder.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til alle byggeriets parter såsom bygherrer, rådgivere, arkitekter, udførende entreprenører, håndværkere og byggematerialeindustrien.

Udbytte

  • Forståelse for byggeriets parter og interessenter
  • Forståelse for projektlederens ansvar og opgaver
  • Metoder og værktøjer til planlægning og opfølgning af byggeriprojekter
  • Indsigt i byggeregnskab og kalkulationer
  • Viden om kvalitets- og risikostyring ved byggeprojekter
  • Introduktion til juridisk aftale- og kontraktstyring i byggeriet
  • Træning i ledelse, kommunikation og motivation af team og interessenter
  • Personlig indsigt og udvikling

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Indhold

Det fleksible projektlederuddannelsesforløb består af seks kurser, der varer i alt 10-11 dage. Der er et indledende obligatorisk kursus "Projektledelse i byggeriet". Herefter gennemfører du fire obligatoriske kurser i en valgfri rækkefølge. Som afslutning vælger du ét valgfrit kursus inden for projektledelse. Læs mere om de kurser, der indgår i uddannelsen.

 

Form

Du kan efter det første kursus skræddersy din projektlederuddannelse ved at tage de forskellige kurser, som det passer dig, din kalender og dine konkrete projektudfordringer bedst.

Alle 6 kurser skal gennemføres inden for 2 år, og uddannelsen afsluttes med eksamen, som giver dig Teknologisk Instituts certificering som projektleder i byggeriet.

Alle kurser bygger på anerkendt teori og ikke mindst best practice omkring projektledelse i byggeriet.23550 - Den fleksible projektlederuddannelse i byggeriet

Eksamen og certificering

Eksamen er både mundtlig og skriftlig. Den skriftlige del består af en rapport på ca. 10 sider, der beskriver din læring undervejs, og hvordan du bruger de lærte metoder og værktøjer i dit daglige arbejde som projektleder i byggeriet. Rapporten laves på egen hånd, og afleveres mindst en uge inden den mundtlige eksamen. Tid og sted for mundtlig eksamen aftales individuelt.

Mundtlig eksamen afholdes et aftalt sted i Københavnsområdet, eller evt. via Skype eller lignende. Webinaret "Eksamensforberedelse for Den fleksible projektlederuddannelse i byggeriet” vejleder nærmere omkring eksamen. I bedømmelsen vægtes erfaring og indsigt opnået undervejs.

For at opnå certificering skal du have et fremmøde på min. 85 procent samt bestå eksamen.

Eksamen og certificering er valgfri.

Censor

Rolf Simonsen, civ.ing., ph.d., projektchef i Bygherreforeningen og sekretariatsleder for Den Værdiskabende Byggeproces.

Tilmelding

Uddannelsen er åben for tilmeldinger. Send en mail til Stine Krogh Biehe, Teknologisk Institut: skb@teknologisk.dk for registrering til Den fleksible projektlederuddannelse i byggeriet.

Uddannelsen er opbygget i en række kurser. Tilmelding til disse kurser foretages via link til de enkelte kurser under Indhold. Du skal tilmelde dig kurserne enkeltvis.

Vælg dato

Kolding
24. - 25. august 2022
Taastrup
15. - 16. september 2022
Aarhus
24. - 25. oktober 2022
Taastrup
24. - 25. november 2022
Taastrup
19. - 20. januar 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk