Kurser

Design Thinking - workshop

Design Thinking er en konkret metode, som din virksomhed kan anvende til at skabe forretning. På baggrund af en dybdegående forståelse for dine kunders behov og med en kreativ og systematisk proces hvor du arbejder med hurtig afprøvning og validering af idéer.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 50 besvarelser

På workshoppen afprøves udvalgte metoder til både problemforståelse og dét at arbejde med idéer og du får inspiration til, hvordan du selv kan arbejde med det på din egen arbejdsplads. Workshoppen er designet ud fra Teknologisk Instituts praktiske erfaringer med implementering af Design Thinking i både offentlige og private organisationer.

Design Thinking - værktøjskassen

Design Thinking giver dig rammerne for at tænke kreativt, eksperimenterende, iterativt og systematisk når der arbejdes med produkt- og serviceudvikling. Til denne workshop får du Design Thinking værktøjskassen med hjem.

Der bliver skabt en meget positiv og entusiastisk atmosfære, som giver en fed energi på kurset.

Man bliver presset til at tænke anderledes, både tidmæssigt pres men også at tænke udover det vanemæssige.

- Hanne Scharff Hødum, BEC

Deltagerprofil

Kurset er bygget op som en workshop og er for dig, der til dagligt arbejder med produkt-, service- og forretningsudvikling. Du kan eksempelvis være virksomhedsleder eller nøgleperson for innovationssatsninger i en virksomhed. Du søger en systematisk måde til at tænke kreativt og kritisk med fokus på at skabe værdi for din virksomhed. Måske kender du allerede til metoden eller også er du nysgerrig på at arbejde systematisk med kreativitet og innovation. Det er ingen forudsætning for deltagelse på workshoppen, at kende til metoden.

Udbytte

  • Du får i praksis afprøvet de forskellige mindset og Design Thinking som proces - inklusive visualisering af idéer igennem rapid prototyping
  • Du bliver inspireret til at anvende Design Thinking gennem best practice cases
  • Du får sparring på, hvordan du kan bruge Design Thinking i din egen organisation

Indhold

  • Introduktion til principperne for Design Thinking
  • Hands-on øvelser som gennemgår Design Thinking mindsettet
  • Præsentation og afprøvning af Design Thinking metoder og værktøjer
  • Refleksionssession inkl. Evaluering af din virksomheds Design Thinking modenhed

Form

Workshoppen er involverende hvor fokus er på hands-on øvelser der afprøver de teoretiske rammer. Efter kurset har du mulighed for at blive ringet op, for at få sparring på netop dit projekt og din proces.

Underviser

Troels B Andersen
Troels B. Andersen er innovationskonsulent og arbejder til dagligt med innovationsprojekter, som involverer forandring. Det kan være lige fra at spotte virksomheders uudnyttede innovationspotentiale til at arbejde strategisk med disruption. Han har gennem sit arbejde som bl.a. InnovationsAgent fået et indgående kendskab til mange forskellige brancher inden for service- og fremstillingsvirksomheder samt forståelse af, hvordan mixet af brugerindsigt og ny teknologi kan udnyttes til at skabe vækst i virksomheder.

 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på