Kurser

Energiledelse

Få ny viden og nye værktøjer til at styrke og effektivisere dit energisynsarbejde og andre opgaveløsninger indenfor energieffektivisering i fremstillingsvirksomheder samt handel- og servicevirksomheder.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 17 besvarelser

Du får på kurset en udvidet teoretisk viden samt ikke mindst praktisk relateret indsigt om indførelse og virke af energiledelse. Du får styrket og udvidet dine kompetencer i arbejdet med energiledelsesprocesserne. Det gælder bl.a. design og igangsættelse af et energistyringskoncept (teknisk del af energiledelse) med opbygning af energiforbrugsregistrering og nøgletalsdannelse til kontrol af energiforbrugsudvikling og energieffektivisering på hoved- og delanlæg o.l. Miljøledelse vil også blive berørt.

Målgrupper som kurset henvender sig til:

  • Registrerede Energisynskonsulenter – niveau A og B
  • Registrerede Tekniske eksperter
  • Drifts- og energiansvarlige i industri- og erhvervsvirksomheder samt handel og service
  • Energirådgivere på tekniske områder og andre med tilsvarende kompetencer
  • Energimærkningskonsulenter til flerfamiliehuse/erhverv

Underviserne

Undervisere på kurset er Erik Gudbjerg og Harald Karlsen, som har stor erfaring med at løse såvel udviklingsopgaver som specifikke praktiske opgaver inden for energi- og driftsoptimering i virksomheder.

Kursusform

Kurset gennemføres med en blanding af teoretiske indlæg, cases og opgaver. Der bliver lagt vægt på en deltagercentreret undervisningsform med plads til dialog og diskussion og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Bemærk

Indenfor samme område og til samme målgruppe tilbyder Teknologisk Institut også følgende kurser:

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på