Kurser

Energivejledning - installationer

På dette kursus får du den relevante energifaglige efteruddannelse, som ud over at du bliver energivejleder er med til at kvalificere dig til Energistyrelsens uddannelse til BedreBolig-rådgiver, hvis du fx er håndværker.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 9 besvarelser

Som energivejleder kvalificerer du din virksomhed til en fremtrædende plads på Energivejlederen.dk og på Energistyrelsens håndværkerliste på SparEnergi.dk, som hver dag har mange besøgende, der aktivt søger kontakt med en kyndig håndværker.

Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle idéen om energibesparelser og de fordele de medfører, når du snakker med kunden.

Kundens fokus er ofte på, om en energibesparelse giver en forbedret økonomi. Og der er rigtigt mange energibesparelser, der er økonomisk fornuftige investeringer fra første dag.

Som kundens energivejleder er det vigtigt at kunne give kunden et godt overblik over, hvilke fordele fx en kedeludskiftning giver. Det kan både være en forbedret økonomi, en forbedret varmekomfort og mindre arbejde med rensning af kedlen. Det er samtidig vigtigt at fortælle kunden, hvilke besparelsestiltag, der er bedst at foretage først. Skal man udskifte kedlen før man hulmursisolerer? Vil trækken forsvinde, hvis der installeres gulvvarme - eller kommer trækken fra et dårligt isoleret panoramavindue? En god vejledning giver kunden fornemmelsen af at gøre det rigtige -både for sig selv og for økonomien.

Hvorfor deltage

Det ligger et stort energisparepotentiale især i den eksisterende bygningsmasse og det potentiale kan du som energivejleder være med til at realisere. Ved at deltage på dette 3-dages kursus sikrer du dig en ny og bredere viden, der kombinerer din bygnings- og installationstekniske viden med nye løsningsmuligheder på energieffektiviserings- og energibesparelsesområdet til gavn for den enkelte kunde og bygningsejer. Du skaber desuden bedre forudsætninger for øget aktivitet og dermed øget omsætning i din virksomhed.

En undersøgelse har vist at håndværkere udgør den gruppe, som bygningsejere hyppigst henvender sig til i forbindelse med renoveringsopgaver, service- eller reparationsudkald. I disse situationer vil du i dialog med kunden derfor være den nærmeste til at kunne orientere og vejlede om muligheden for dels energispareforslag på enkeltområder (klimaskærm eller installationer) og dels integrerede løsningsforslag (pakkeløsninger).

På kurset vil du igennem kursusmaterialet (energihåndbogen), få indsigt i og lejlighed til gennem cases og eksempler at arbejde med en række forslag til energispareløsninger. Du vil få lejlighed til at bringe dine egne erfaringer i spil og drøfte aktuelle problemstillinger med både ligesindede og eksperter inden for de enkelte områder. Du vil desuden blive opdateret på de væsentligste bygnings- og installationstekniske områder.

De politiske og lovgivningsmæssige udmøntninger har i høj grad sat energieffektivisering og energibesparelser på dagsordenen - ikke mindst inden for bygningsmassen. De heri gjorte målsætninger lykkes næppe, medmindre de udførende brancher går aktivt med. Dansk Byggeri og TEKNIQ har taget disse udfordringer op, hvor deres medlemmer som energivejledere bør være helt centrale aktører i realiseringsfasen med de heraf forventelige stærkt øgede aktiviteter.

Deltagerprofil

På dette kursus er ca. 80 % af kursusemnerne relateret til varme-/installationsområdet og ca. 20 % relateret til bygnings-/klimaskærmsområdet.

Derfor vil det typisk være udførende håndværkere/el- og vvs-installatører, som beskæftiger sig med bygningens energitekniske installationer, der bør vælge dette kursusspor. Det forudsættes at du har en baggrund inden for byggeområdet.

Indhold

Kurset gennemføres over tre sammenhængende dage. Heraf to dage med teori/case/øvelser og diskussion med grundlag i energihåndbogen. På tredjedagen gennemføres praktiske øvelser i udvalgte bygninger med henblik på indøvning og forankring af håndbogens eksempler på energiløsninger.

Du får et kursusbevis, som forudsætter, at du har deltaget på hele kurset.

Tilrettelæggelse

J. C. Sørensen er senioringeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har i en lang årrække arbejdet med energioptimering i bygninger og installationer. J. C. Sørensen har mange års erfaring inden for kompetence- og kursusudvikling.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på