Kurser

3 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Energivejledning - installationer

3. - 5. september 2024 Aarhus
DKK  9.800
ekskl. moms
Nr. 27380 A
Tilmeld dig
679 har allerede deltaget
4,1
Fremragende
15 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

På dette kursus får du den relevante energifaglige efteruddannelse, som gør dig i stand til at finde de mest oplagte energirenoveringsforslag, udregne energibesparelser og udføre arbejdet rigtigt. Fokus ligger på installationerne, fx ved at udskifte en gaskedel til en varmepumpe, men du lærer også at finde energibesparelser på klimaskærmen såsom isoleringsarbejder og vinduesforbedringer.

På kurset gennemgås energibesparelsesmuligheder på eksisterende varmeforsyning – såsom kedler, pumper, styring – og etablering af vedvarende energianlæg såsom varmepumper og solcelleanlæg. Du lærer at regne energibesparelser og hvilke forudsætninger, der er for en given installation: Hvad kræves af husets varmeanlæg for etablering af en varmepumpe?

Du lærer at se på hele bygningen, så du også som installatør ved noget om fordelene ved – og besparelsespotentialet i - isolering og vinduesudskiftning.

Du vil du få indsigt i og lejlighed til gennem cases og eksempler at arbejde med en række forslag til energispareløsninger. Du vil få lejlighed til at bringe dine egne erfaringer i spil og drøfte aktuelle problemstillinger med både ligesindede og eksperter. Du vil desuden blive opdateret på de væsentligste bygnings- og installationstekniske områder – herunder kravene som bygningsreglementet henviser til.

Vi ser også på bæredygtighed ved udskiftning af installationer, samt de nye krav til livscyklusanalyser ved nybyggeri.

På tredjedagen gennemfører vi sammen en energigennemgang ude i et hus eller en ejendom, hvorefter vi i klassen beregner energibesparelser, CO2-besparelser, økonomi m.m., og prioriterer hvilke forslag, vi vil stille til husejerne

Kundens fokus er ofte på, om en energibesparelse giver en forbedret økonomi, men også indeklima og miljø har en betydning. Kurset gør dig i stand til at vurdere og prioritere energibesparelsesmulighederne på selve bygningen sammen med dit eget fagområde, installationerne.

Hvad kan du som energivejleder?

Som energivejleder kan du give kunden den rigtige vejledning og formidle idéen om energibesparelser og de fordele, de medfører, idet du ved, hvor det er bedst at sætte ind.

Du kan finde og prioritere forslagene, hvad enten det er på varmeanlægget eller på selve bygningen.

Du kan sikre, at energirenoveringen overholder bygningsreglementets krav.

Som energivejleder kan du give kunden et godt overblik over hvilke besparelsestiltag, der er bedst at foretage først. Skal man udskifte kedlen til en varmepumpe før man hulmursisolerer? Det ene giver måske bedst økonomi, mens det andet giver bedre indeklima – og begge dele sparer energi og dermed CO2. Hvad er vigtigst – og bedst - for kunden? En god vejledning giver kunden fornemmelsen af at "gøre det rigtige" - både for sig selv, for miljøet og for økonomien.

Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle idéen om energibesparelser og de fordele de medfører.

Sidegevinst

Som energivejleder kvalificerer du din virksomhed til en fremtrædende plads på Energivejlederen.dk og på Energistyrelsens håndværkerliste på SparEnergi.dk, som hver dag har mange besøgende, der aktivt søger kontakt med en kyndig håndværker.

Hvorfor deltage?

Der ligger et stort energisparepotentiale især i den eksisterende bygningsmasse, og det potentiale kan du som energivejleder være med til at realisere.

Ved at deltage på dette 3-dages kursus sikrer du dig en ny og bredere viden, der kombinerer din installations- og bygningstekniske viden med nye løsningsmuligheder på energieffektiviserings- og energibesparelsesområdet til gavn for den enkelte kunde og bygningsejer. Du skaber desuden bedre forudsætninger for øget aktivitet og dermed øget omsætning i din virksomhed.

En undersøgelse har vist, at håndværkere udgør den gruppe, som bygningsejere hyppigst henvender sig til i forbindelse med renoveringsopgaver, service- eller reparationsudkald. I disse situationer vil du i dialog med kunden derfor være den nærmeste til at kunne orientere og vejlede om muligheden af at pege på dels energispareforslag på enkeltområder (klimaskærm eller installationer) og dels pege på integrerede løsningsforslag.

Stigningerne i energipriser samt nødvendigheden af at reducere CO2-udslippet har i høj grad sat energieffektivisering og energibesparelser og vedvarende energi på dagsordenen - ikke mindst inden for bygningsmassen. De politiske målsætninger om CO2-reduktion lykkes næppe medmindre de udførende brancher går aktivt med. Dansk Byggeri og TEKNIQ har taget disse udfordringer op, hvor deres medlemmer som energivejledere bør være helt centrale aktører i realiseringsfasen med de heraf forventelige stærkt øgede aktiviteter.

Deltagerprofil

På dette kursus er ca. 80 % af kursusemnerne relateret til varme-/installationsområdet og ca. 20 % relateret til bygnings-/klimaskærmsområdet.

Derfor vil det typisk være udførende håndværkere/el- og vvs-installatører, som beskæftiger sig med bygningens energitekniske installationer, der bør vælge dette kursusspor. Også for rådgivere og entreprenører kan kurset være relevant. Det forudsættes at du har en baggrund inden for installationer og/eller byggeområdet generelt.

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Anmeldelser af Energivejledning - installationer

4,1
 
Fremragende Baseret på 15 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt
26343
Underviser

Kristian Vielwerth

4.37/5 (246 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Kristian Vielwerth er senioringeniør på Teknologisk Institut og har stor erfaring med projektledelse, undervisning og kvalitetssikring indenfor byggeteknisk vejledning, energisyn, ventilations- og varmesystemer, indeklimaforhold og bygningsautomation. Han er tilknyttet DANAK som særlig sagkyndig ved auditering af virksomheder med hhv. ISO 9001-certifikat og/eller EMO-certifikat. Han har stor erfaring som kursusleder, censor og underviser, bl.a. på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Vælg dato

Aarhus
3. - 5. september 2024

Vil du vide mere?

Nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

Artikel om de nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet, der indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

Læs mere