Kurser

3 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Energivejledning - installationer

5. - 7. september 2023 Aarhus
DKK  8.900
ekskl. moms
Nr. 27380 A
Tilmeld dig
680 har allerede deltaget
4,1
Fremragende
18 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

På dette kursus får du den relevante energifaglige efteruddannelse, som - ud over at du bliver energivejleder - er med til at kvalificere dig til Registreringsordningen for Energivejledere og Energistyrelsens håndværkerliste på SparEnergi.dk og uddannelse til BedreBolig-rådgiver, hvis du fx er håndværker.

Som energivejleder kvalificerer du din virksomhed til en fremtrædende plads på Energivejlederen.dk og på Energistyrelsens håndværkerliste på SparEnergi.dk, som hver dag har mange besøgende, der aktivt søger kontakt med en kyndig håndværker.

Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle idéen om energibesparelser og de fordele de medfører, når du snakker med kunden.

Kundens fokus er ofte på, om en energibesparelse giver en forbedret økonomi. Og der er rigtigt mange energibesparelser, der er økonomisk fornuftige investeringer fra første dag.

Som kundens energivejleder er det vigtigt at kunne give kunden et godt overblik over, hvilke fordele fx en kedeludskiftning giver. Det kan både være en forbedret økonomi, en forbedret varmekomfort og mindre arbejde med rensning af kedlen. Det er samtidig vigtigt at fortælle kunden, hvilke besparelsestiltag, der er bedst at foretage først. Skal man udskifte kedlen før man hulmursisolerer? Vil trækken forsvinde, hvis der installeres gulvvarme - eller kommer trækken fra et dårligt isoleret panoramavindue? En god vejledning giver kunden fornemmelsen af at gøre det rigtige -både for sig selv og for økonomien.

Hvorfor deltage?

Det ligger et stort energisparepotentiale især i den eksisterende bygningsmasse og det potentiale kan du som energivejleder være med til at realisere. Ved at deltage på dette 3-dages kursus sikrer du dig en ny og bredere viden, der kombinerer din bygnings- og installationstekniske viden med nye løsningsmuligheder på energieffektiviserings- og energibesparelsesområdet til gavn for den enkelte kunde og bygningsejer. Du skaber desuden bedre forudsætninger for øget aktivitet og dermed øget omsætning i din virksomhed.

En undersøgelse har vist at håndværkere udgør den gruppe, som bygningsejere hyppigst henvender sig til i forbindelse med renoveringsopgaver, service- eller reparationsudkald. I disse situationer vil du i dialog med kunden derfor være den nærmeste til at kunne orientere og vejlede om muligheden for dels energispareforslag på enkeltområder (klimaskærm eller installationer) og dels integrerede løsningsforslag (pakkeløsninger).

På kurset vil du igennem kursusmaterialet (energihåndbogen), få indsigt i og lejlighed til gennem cases og eksempler at arbejde med en række forslag til energispareløsninger. Du vil få lejlighed til at bringe dine egne erfaringer i spil og drøfte aktuelle problemstillinger med både ligesindede og eksperter inden for de enkelte områder. Du vil desuden blive opdateret på de væsentligste bygnings- og installationstekniske områder.

De politiske og lovgivningsmæssige udmøntninger har i høj grad sat energieffektivisering og energibesparelser på dagsordenen - ikke mindst inden for bygningsmassen. De heri gjorte målsætninger lykkes næppe, medmindre de udførende brancher går aktivt med. Dansk Byggeri og TEKNIQ har taget disse udfordringer op, hvor deres medlemmer som energivejledere bør være helt centrale aktører i realiseringsfasen med de heraf forventelige stærkt øgede aktiviteter.

Deltagerprofil

På dette kursus er ca. 80 % af kursusemnerne relateret til varme-/installationsområdet og ca. 20 % relateret til bygnings-/klimaskærmsområdet.

Derfor vil det typisk være udførende håndværkere/el- og vvs-installatører, som beskæftiger sig med bygningens energitekniske installationer, der bør vælge dette kursusspor. Det forudsættes at du har en baggrund inden for byggeområdet.

Udbytte

  • Du sikrer dig en ny og bredere viden, der kombinerer din bygnings- og installationstekniske viden med nye løsningsmuligheder på energieffektiviserings- og energibesparelsesområdet
  • Du skaber desuden bedre forudsætninger for øget aktivitet og dermed øget omsætning i din virksomhed.
  • Du vil desuden blive opdateret på de væsentligste bygnings- og installationstekniske områder.

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

  • Kurset gennemføres over tre sammenhængende dage. Heraf to dage med teori/case/øvelser og diskussion med grundlag i energihåndbogen.
  • På tredjedagen gennemføres praktiske øvelser i udvalgte bygninger med henblik på indøvning og forankring af håndbogens eksempler på energiløsninger.
  • Du får et kursusbevis, som forudsætter, at du har deltaget på hele kurset.

Anmeldelser af Energivejledning - installationer

4,1
 
Fremragende Baseret på 18 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt
26343
Underviser

Kristian Vielwerth

Kristian Vielwerth er senioringeniør på Teknologisk Institut og har stor erfaring med projektledelse, undervisning og kvalitetssikring indenfor byggeteknisk vejledning, energisyn, ventilations- og varmesystemer, indeklimaforhold og bygningsautomation. Han er tilknyttet DANAK som særlig sagkyndig ved auditering af virksomheder med hhv. ISO 9001-certifikat og/eller EMO-certifikat. Han har stor erfaring som kursusleder, censor og underviser, bl.a. på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Vælg dato

Aarhus
5. - 7. september 2023

Vil du vide mere?

Nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

Artikel om de nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet, der indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

Læs mere