Kurser

3 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Energivejledning - klimaskærm

24. - 26. september 2024 Aarhus
DKK  11.800
ekskl. moms
Nr. 27381 A
Tilmeld dig
1.549 har allerede deltaget
4,5
Fremragende
28 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

På dette kursus får du den relevante energifaglige efteruddannelse, som gør dig i stand til at finde de mest oplagte energirenoveringsforslag, udregne energibesparelser og udføre arbejdet rigtigt. Fokus ligger på klimaskærmen såsom isoleringsarbejder og vinduesforbedringer, men du lærer også at finde energibesparelser på installationerne, fx ved at udskifte en gaskedel til en varmepumpe.

 • Er kurset udsolgt? Kontakt Søren Iversen, tlf. 72 20 24 80 / sni@teknologisk.dk for at blive skrevet på venteliste.

Det indeholder kurset

 • Hvad indeholder og hvordan gennemføres en energivejledning i et enfamiliehus?
 • Gennemgang af energibesparelsesmuligheder på klimaskærm:
  - Tagkonstruktioner – let og tung ydervæg, gulvkonstruktioner
  - Hvordan beregnes energibesparelserne?
  - Hvad spares i energi, kroner og CO2?
  - Hvordan udføres energirenoveringen, herunder en grundig indføring i konstruktionsopbygning mht. ventilation og tætning, så man ikke ender i fugttekniske faldgruber?
  - Hvad er kravene i bygningsreglementet ved en renovering?
 • Hvorfor er energirenovering vigtigt – for husejer, klimaet m.m.?
  - Sammenhæng mellem energi og CO2
 • Er besparelsestiltagene bæredygtige – og hvad indeholder de nye krav til Livscyklusvurdering?
 • Muligheder for besparelser på installationerne – herunder udskiftning til fjernvarme eller vedvarende energi, såsom varmepumper, installation af solceller, udskiftning af pumper, styring m.m.
 • Vi regner opgaver og arbejder med cases og eksempler, hvor vi finder en række forslag til energispareløsninger
 • Du vil få lejlighed til at bringe dine egne erfaringer i spil og drøfte aktuelle problemstillinger med både ligesindede og eksperter inden for de enkelte områder
 • På tredjedagen gennemfører vi sammen en energigennemgang ude i et eller to huse, hvorefter vi i klassen beregner energibesparelser, økonomi m.m., og prioriterer hvilke forslag, vi vil stille til husejerne
 • Du vil generelt blive opdateret på de væsentligste bygnings- og installationstekniske områder

Hvad kan du som energivejleder?

Som energivejleder kan du give kunden den rigtige vejledning og formidle idéen om energibesparelser og de fordele, de medfører, idet du ved, hvor det er bedst at sætte ind.

Du kan finde og prioritere forslagene, hvad enten det er på selve bygningen eller på varmeanlægget. Og du lærer, hvordan fx isoleringsarbejdet udføres rigtigt, så det ikke medfører fugtproblemer - hvordan skal der ventileres og tætnes?

Du kan sikre, at energirenoveringen overholder bygningsreglementets strenge krav, fx ved at kunne udføre en rentabilitetsberegning.

Som energivejleder kan du give kunden et godt overblik over hvilke besparelsestiltag, der er bedst at foretage først. Skal man udskifte kedlen til en varmepumpe før man hulmursisolerer? Det ene giver måske bedst økonomi, mens det andet giver bedre indeklima – og begge dele sparer energi og dermed CO2. Hvad er vigtigst – og bedst - for kunden? Vil trækken forsvinde, hvis der installeres gulvvarme - eller kommer trækken fra et dårligt isoleret panoramavindue? En god vejledning giver kunden fornemmelsen af at "gøre det rigtige" - både for sig selv og for økonomien.

Hvorfor deltage?

Der ligger et stort energisparepotentiale især i den eksisterende bygningsmasse, og det potentiale kan du som energivejleder være med til at realisere.

Ved at deltage på dette 3-dages kursus sikrer du dig en ny og bredere viden, der kombinerer din bygnings- og installationstekniske viden med nye løsningsmuligheder på energieffektiviserings- og energibesparelsesområdet til gavn for den enkelte kunde og bygningsejer. Du skaber desuden bedre forudsætninger for øget aktivitet og dermed øget omsætning i din virksomhed.

En undersøgelse har vist, at håndværkere udgør den gruppe, som bygningsejere hyppigst henvender sig til i forbindelse med renoveringsopgaver, service- eller reparationsudkald. I disse situationer vil du i dialog med kunden derfor være den nærmeste til at kunne orientere og vejlede om muligheden af at pege på dels energispareforslag på enkeltområder (klimaskærm eller installationer) og dels pege på integrerede løsningsforslag.

Stigningerne i energipriser samt nødvendigheden af at reducere CO2-udslippet har i høj grad sat energieffektivisering og energibesparelser og vedvarende energi på dagsordenen - ikke mindst inden for bygningsmassen. De politiske målsætninger om CO2-reduktion lykkes næppe medmindre de udførende brancher går aktivt med. Dansk Byggeri og TEKNIQ har taget disse udfordringer op, hvor deres medlemmer som energivejledere bør være helt centrale aktører i realiseringsfasen med de heraf forventelige stærkt øgede aktiviteter.

Sidegevinst

Udover at du bliver energivejleder, bliver du kvalificeret til Registreringsordningen for Energivejledere og Energistyrelsens håndværkerliste på SparEnergi.dk og uddannelse til BedreBolig-rådgiver, hvis du fx er håndværker.

Deltagerprofil

På dette kursus er ca. 80 % af kursusemnerne relateret til bygnings-/klimaskærmsområdet og ca. 20 % relateret til varme-/installationsområdet.

Derfor vil det typisk være udførende håndværkere/byggeentreprenører, som beskæftiger sig med selve bygnings- og klimaskærmsdelen, der bør vælge dette kursusspor. Kurset er dog også meget relevant for fx rådgivere og entreprenører. Det forudsættes, at du har en baggrund inden for byggeområdet.

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Anmeldelser af Energivejledning - klimaskærm

4,5
 
Fremragende Baseret på 28 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt
Undervisernes viden er på et meget højt niveau og materialet er godt og til at forstå.
 - Morten Larsen Åvang ApS
Rigtige gode undervisere som gjorde kurset meget spændende og virkelighedsnært.
 - Tim Alber Jydsk Tagteknik A/S
26006
27560
Underviser

Iben Østergaard

4.18/5 (103 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Kursusleder Iben Østergaard arbejder med energirenovering af bygninger, energibesparelser på klimaskærm og installationer samt forestår telefonsvartjeneste på disse områder. Underviser på energirenoveringskurser, BR-18-kurser m.m.

Underviser

Britt Haker Høegh

4.57/5 (112 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Britt Haker Høegh er blandt andet ekspert i bygningskonstruktioner, fugt, skimmel, efterisolering og radon.

Vælg dato

Aarhus
24. - 26. september 2024

Vil du vide mere?

Nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

Artikel om de nye krav om reduktion af drivhusgasser fra byggeriet, der indføres i Bygningsreglementet fra januar 2023

Læs mere