Er dit motivationsbatteri tømt? Få 5 tips til at booste din motivation

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Hvad motiverer dig

Er dit motivationsbatteri tømt? Få 5 tips til at booste din motivation

3 min.

Din motivation kommer ikke af sig selv. Det kræver nemlig, at du selv gør noget aktivt og tager det første skridt, før du kan mærke drivkraften i din krop. Her er 5 tips til dig, som har en motivation, der trænger til et kærligt boost. 

Du tænker måske, at en lønforhøjelse fra din chef vil løse dine motivationsproblemer? Fra forskning ved vi dog, at lidt ekstra i lønposen ikke er i stand til at holde motivationen oppe på længere sigt. Derfor er det vigtigt, at du bliver opmærksom på de faktorer, som vedligeholder og styrker din motivation – også på den lange bane. 

Før du kan præcisere dine egne motivationsfaktorer, er det relevant for dig at vide, hvordan din motivation skabes. Helt konkret kan menneskers motivation opdeles i indre og ydre motivation. Når du har viden om disse, kan du begynde at justere på de faktorer, der har betydning for din motivation.

Din ydre motivation

Det er de forhold, som du ikke selv kontrollerer og som derved er styret udefra. Det er eksempelvis, hvis chefen giver dig højere løn, bonusordninger, andre medarbejderfordele, som frokostordninger, træningscenter mv.

For mange mennesker er bonusordninger og lønforhøjelser ikke en gulerod, der motiverer særligt meget. Undersøgelser viser også, at denne form for motivation er den mindst effektive motivation, som vi mennesker drives af. 

Fratages eller forringes ydre motivationsfaktorer fra os, efter at vi har fået dem, skabes der derimod stor frustration og demotivation. Det kan som arbejdsgiver være en god idé at være bevidst om.

Din indre motivation 

Din indre motivation kommer fra din personlige kraft, der driver dig til at handle og være passioneret omkring dit arbejde. Hvis du handler ud fra din indre motivation, udfører du altså en handling af ren lyst og glæde, fordi du fx finder den sjov og tilfredsstillende. Du drives af din interesse og nysgerrighed, hvilket ikke er tilfældet med den ydre motivation. 

Den indre motivation er den, som du skal fokusere på at finde frem, hvis du vil sikre, at din motivation ikke rammer bunden igen.

For at du kan bevæge dig nærmere ind på, hvad der skubber din indre motivation i den rigtige retning, kan du stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad interesserer dig ved dit arbejde? Hvad giver dig blod på tanden?

Hvis du synes, at det er svært at svare på, kan du altid udelukke de ting, der dræner dig og langsomt spore dig ind på dine motivationsfaktorer. 

Fyld dit motivationsbatteri op på 100% 

Nu har du formegentlig sporet dig lidt nærmere ind på, hvilke faktorer som vækker din indre motivation. Du er derfor klar til selv at gøre noget aktivt for at styrke og vedligeholde den.

Hvis du ikke helt ved, hvor og hvordan du skal starte din motivationsrejse, har vi lavet 5 tips til, hvordan du kan bryde den demotiverende mur én gang for alle. Prøv dem af og mærk efter, hvad der virker for dig. 

5 tips til motivation, der varer ved:
 

1. Sæt dine kvaliteter i spil (Hvad er du knaldgod til?)

Dine interesser og kvaliteter går ofte hånd i hånd. Derfor kan det være en fordel at blive opmærksom på, hvad du er knaldgod til, så dine kvaliteter ikke går til spilde. På den måde bliver du også motiveret af at se den positive effekt af dine færdigheder. 

2. Vær ikke bange for at tilbyde mere ansvar

Det kan være udfordrende at påtage sig mere ansvar på sit arbejde, men det er vigtigt at huske på, at udfordringer også fordrer udvikling. Din medbestemmelse giver dig følelsen af at være en del af noget større, hvilket får positiv betydning for din lyst til at præstere. 

3. Prioritér det sociale fællesskab

Det skaber tryghed at møde ind på arbejde, hvor der er et fællesskab blandt kollegaerne. Fællesskabet giver dig også lysten til at arbejde hårdere for jeres fælles mål. 

4. Bidrag til en positiv feedbackkultur – og få igen

Ved at du selv giver positiv feedback til andre, giver det også andre lyst til at gøre det samme for dig. Positiv feedback har mange fordele fx avler det motivation og udvikling – både hos dig selv og andre.

5. Husk også din faglige udvikling

Der er mange plusser ved at styrke din faglige udvikling – og ét af plusserne er øget motivation. At mærke ens egne fremskridt styrker nemlig lysten til at forsætte og blive bedre.


Vil du vide mere?

Få inspiration og øg din viden om motivation på arbejdspladsen med kurser.

Kilder og inspiration til yderligere læsning:

  • Maslow, A, (1954): Maslowske behovspyramide først publiceret i bogen: Motivation and Personality. Harper & Brothers
  • Herzberg, F. (1959): Herzbergs motivationsteori først publiceret i bogen: The Motivation to Work. John Wiley & Sons Inc 
  • Helle Hedegaard Hein (2009): Motivation. Motivationsteori og praktisk anvendelse. Hans Reitzels Forlag.
  • Bandura, A. (1986): Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
  • Covington, M.V. (1984): The Self-Worth Theory of Achievement Motivation: Findings and Implications. The Elementary School Journal 85(1), 5-20.
  • Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985): Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
  • Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000): Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54-67.
  • Schunk, D.H., Pintrich, P.R. & Meece, J.L. (2008): Motivation in education – theory, research and applications. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.