Kurser

1 dags ERFA-møde 
Udveksling af erfaringer mellem fagfæller

ERFA-gruppe for temperatur og fugtmåling

12. september 2024 Allerød
DKK  1.000
ekskl. moms
Nr. 91437

ERFA-gruppe for temperatur- og fugtmåling.

ERFA-gruppen giver mulighed for at erfaringsudveksle vedrørende temperatur- og fugtmåling.

Målgruppen er virksomheder, som enten allerede arbejder med eller overvejer at gøre brug af dette i deres produktion, måleteknik eller udvikling.

Behandlede emner kunne eksempelvis være, hvordan temperatur- og fugtmåling kan bruges inden for måleteknik, udvikling og effektivisering af produktionen hos danske virksomheder.

Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut administrerer gruppen ved at organisere møder og arrangementer samt at formidle information og viden.

Virksomhederne deltager aktivt ved at være værter ved møder, holde indlæg og fremvise cases etc.

Mødet den 12. september 2024 afholdes hos AMETEK Denmark A/S, Gydevang 32-34, 3450 Allerød.

Aktiviteten er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Emner

 • Bordet rundt – hvad rører sig?
 • Nyt fra DANAK
 • Nyt fra EURAMET – nye guidelines, diskussion
 • Ringkalibreringer
 • Kurser
 • Kommende konferencer og messer
 • Nyt fra Teknologisk Institut
  - Resultatkontrakt
  - Udviklingsprojekter
  - Digitale certifikater (DCC, DCR)
 • Tema: Nyt, relevant emne, ny måleteknik og -teknologi
 • Rundvisning ved deltagende virksomhed, der stiller faciliteter til rådighed
 • Emner til gennemgang næste gang

Vælg dato

Allerød
12. september 2024