Kurser

Nyt1 dags ERFA-møde 
Udveksling af erfaringer mellem fagfæller

ERFA-gruppe for vandflow og flowmåling

26. september 2024 Aarhus
DKK  1.000
ekskl. moms
Nr. 91498

Formålet med ERFA-gruppen er at skabe et forum, hvor vi sammen kan udveksle erfaringer om flow-relaterede emner, hvor vi kan opnå ny viden samt få sparring med andre fra den danske industri.

Derfor giver et sådant forum også anledning til nytænkning og nye vinkler på vores allerede eksisterende tilgange, hvad end det kommer til løsning af en given opgave eller i form af vores daglige drift.

Målgruppen er virksomheder, der til daglig arbejder med flow og flowmåling, eller overvejer at integrere dette i deres produktion, måleteknik eller udviklingsarbejde.

Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut administrerer gruppen ved at organisere møder og arrangementer samt at formidle information og viden.

Virksomhederne deltager aktivt ved at være værter ved møder, holde indlæg og fremvise cases etc.

Aktiviteten er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nedenstående er blot et eksempel på en dagsorden.

Dagsordenen vil variere fra møde til møde, afhængig af aktualitet og efterspørgsel.

  • Generel formidling og videndeling om flow og flowmåling
  • Diskussion af flowtekniske problemstillinger
  • Kalibreringstekniske og metrologiske emner generelt
  • Laboratoriedrift
  • Usikkerhedsbudgetter
  • Måletekniske problemstillinger
  • Internationale nyheder fra flowverdenen
  • Etc.

Vælg dato

Aarhus
26. september 2024