Kurser

Nyt2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

ESG-rapportering – fra compliance til innovation og værdiskabelse

1. - 2. februar 2024 Aarhus
29. - 30. april 2024 Taastrup
29. - 30. august 2024 Taastrup
30. september til 1. oktober 2024 Aarhus
DKK  12.499
ekskl. moms
Nr. 91375 A

Bliv klædt på til at navigere succesfuldt i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), samtidig med at du lærer at udnytte ESG-rapportering til værdikædeinnovation og forretningsudvikling. Kurset kombinerer et dybdegående digitalt forberedende modul og to dages intens, interaktiv fysisk undervisning.

Lær, hvordan du kan gøre ESG-rapportering til en strategisk driver for din virksomhed

Ved at forbinde CSRD-rapportering med virksomhedens strategi og forretningsudvikling kan bæredygtighedsindsatsen udfoldes i direkte tråd med virksomhedens forretningsmål og værdikæde. Det betyder, at ESG-rapportering kan blive en katalysator for innovation, vækst og værdiskabelse, snarere end blot et compliancekrav, der skal overholdes.

Deltagerprofil

Kurset er for alle, der arbejder med organisationens bæredygtighed, ESG-rapportering, forsyningskæder og strategisk forretningsudvikling. Du kan fx være bæredygtighedsleder, CSR-ansvarlig, forretningsudvikler, leder eller beslutningstager. Det forudsættes, at du har egen adgang til en betalt version af ChatGPT.
 

Udbytte

 • Dyb viden om bæredygtighed og rapportering kombineret med innovation på tværs af værdikæder
 • Overblikket over bæredygtighedsområdet: Hvad er hvad, og hvad er vigtigt for os?
 • Forstå kerneprincipper og krav, der ligger i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • Grundlaget til at skabe bæredygtighedsrapporter i overensstemmelse med CSRD
 • Erfaring i at anvende princippet om 'dobbelt væsentlighed’ i rapporterings- og beslutningsprocesser
 • Evnen til at tænke CSRD-rapportering ind i forretningsudvikling og innovation i din værdikæde
 • Erfaring med at Identificere muligheder for bæredygtige handlinger, der er i overensstemmelse med forretningsstrategier
 • En konkret værktøjskasse til at understøtte dit arbejde med ESG-rapportering og bæredygtig innovation.

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 14 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Med afsæt i det digitale modul skal du den første dag på kurset arbejde med bæredygtighed og ESG-rapportering på tværs af brancher og dykke ned i detaljerne i CSRD.

Det skal handle om at forstå princippet om 'dobbelt væsentlighed’ og dets anvendelse i bæredygtighedsrapportering. Du kommer til at arbejde med at identificere, hvad der er væsentligt for en organisation, samt hvordan vi måler og rapporterer på det.

På den anden dag afslutter du CSRD med fokus på ESG-rapportering og skifter så fokus til at udnytte bæredygtighedsrapportering til forretningsudvikling. Du får viden om og erfaring med, hvordan du bruger CSRD som et værktøj til at identificere og drive innovationsmuligheder i værdikæden.

Modul 1 - Selvstudie: Introduktion til bæredygtighed (på engelsk)
 • Grundprincipper for bæredygtighed – herunder hvad det indebærer, dets historiske rødder og status for den bæredygtige udvikling på nuværende tidspunkt
 • En struktureret gennemgang af de mest essentielle modeller, begreber og rammeværker, som kan hjælpe dig i dit arbejde med bæredygtighed.
 • En lille hjemmeopgave der skal medbringes på modul 2.
 • Total varighed: ca. 4 timer
Modul 2 – ESG-rapportering – innovation og værdiskabelse (2 kursusdage - materiale på engelsk)
 • Arbejde med indholdet fra modul 1 og afklaring af kernebegreber indenfor ESG
 • Casearbejde omkring bæredygtighedsrapportering med udgangspunkt i ESG
 • Princippet om dobbelt væsentlighed og arbejde med CSRD ud fra egen organisation og case-eksempler. Vi kigger på kerneindholdet i CSRD, formelle og uformelle krav, samt processer og organisering af ESG/CSRD-arbejdet
 • På dag 2 afslutter du arbejdet med CSRD med at kigge på tværs af værdikæden, og hvordan du håndterer samarbejdet på tværs af denne og på tværs af brancher
 • Casearbejde omkring bæredygtighed som grundlag for forretningsudvikling og innovation på tværs af en værdikæde. Du får her lov at bruge ChatGPT som understøttende værktøj og lærer om, hvordan man kan bruge det effektivt i bæredygtighedsarbejdet
 • Handlingsplan for videre arbejde med ESG og/eller CSRD baseret på udfordringer og fokus fundet igennem kurset

Form

Kurset er formet af to moduler. Modul 1 er et digitalt onlinemodul, som du får adgang til ca. 14 dage starten af kurset. Du kan tage det, når det passer dig, men skal have gennemført onlinemodulet og forberedt hjemmeopgaven inden modul 2. Efter du har gennemgået det digitale læringsmodul, skal du som hjemmeopgave svare på en række spørgsmål om væsentligheden af underområder CSRD i forhold til din organisation.

Resultatet medbringer du til modul 2, hvor vi så går mere i dybden med brugen af den type værktøjer. Modul 2 er de to dage med fremmøde.

 
28839
29011
Underviser

Ole Kjeldal Jensen

Ole er specialist i Design Thinking, Innovation Management, Business Model Innovation og teknologisk transformation. Ole har en PhD i Design Thinking og Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University.

Underviser

Martin Aggerbeck

Martin er uddannet designingeniør fra DTU og har en Ph.d. i materiale- og overfladeteknologi. Han har undervist på Aalborg Universitet i konkrete metoder og processtyring indenfor Design Thinking, bæredygtighed og brugerinddragelse. Martin har i flere år undervist virksomheder i kreativitet og fejlangst. Han har desuden konkret erfaring som projektleder på museer og har en hands-on approach til udvikling og læring.

Vælg dato

Aarhus
1. - 2. februar 2024
Taastrup
29. - 30. april 2024
Taastrup
29. - 30. august 2024
Aarhus
30. september til 1. oktober 2024
Taastrup
20. - 21. januar 2025