Kurser

Nyt6 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Facilitatoruddannelsen – facilitér møder og workshops i særklasse

29. august til 19. november 2024 Taastrup
27. januar til 8. april 2025 Taastrup
DKK  29.999
ekskl. moms
Nr. 91522 A

Hvordan leverer du professionel og fagligt velfunderet facilitering? Og hvordan faciliterer du værdifulde møder og workshops? På facilitatoruddannelsen får du en solid og inspirerende værktøjskasse, der klæder dig på til opgaven. Gennem uddannelsens moduler bygger du dit personlige fundament, så du kan udfylde rollen som facilitator med stor professionalisme og gennemslagskraft.

Skab produktive og energifyldte møder og workshops hver gang

De fleste kender til, at mødeaktiviteter og workshops optager for meget tid og energi, og at resultatet halter. Omvendt har de fleste oplevet magien, når mødedeltageres arbejde og engagement spontant lykkes og alt går op i højere enhed. Men ekstraordinære møder behøver ikke være tilfældige eller sjældne. De kan frembringes bevidst og konsekvent, hvis blot du ved hvordan.

Som facilitator kan du lære at transformere alle jeres møder og workshops, så de engagerer og etablerer fællesskab og ikke i mindst sikrer det ønskede udbytte. Men for at mestre faciliterings-disciplinen har du behov for en solid faciliteringsfaglig værktøjskasse og masser af træning i rollen som facilitator. Denne mestring – suppleret med den nyeste viden på området – får du på vores uddannelse.

Når du først har metoderne på plads og indsigt i dit ansvar og din rolle som facilitator, kan du bruge facilitering i næsten enhver situation, hvor opgaven er at hjælpe mennesker til at nå et sted hen sammen. Du bliver dermed en stor styrke for din organisation, fordi du kan træde ind i hvilken som helst mødekontekst og skabe værdi og resultater.

 

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at mestre facilitering i dybden, og som arbejder eller skal til at arbejde med facilitering i en professionel kontekst. Du kan være leder, konsulent, faglig nøglemedarbejder, underviser, HR-partner eller -konsulent, tillidsrepræsentant eller på anden måde have ansvaret for at planlægge og facilitere møder, workshops, undervisning eller lignende.

Udbytte

 • Indgående forståelse for hvad rollen som facilitator kræver fra idé til evaluering
 • Redskaber og tjeklister til den professionelle forberedelse og planlægning
 • Dit personlige facilitatorkit fyldt med metoder til at skabe involverende og energifyldte møder
 • Visuelle virkemidler til at formidle med stor effekt
 • Indsigt i hvad du kan gøre for at aktivere de tavse og dæmpe de meget talende deltagere
 • Øget troværdighed og gennemslagskraft i rollen
 • Større mod til at håndtere modstand, konflikter og forskellige personprofiler
 • Specialiserede kompetencer inden for både grafisk facilitering og online-facilitering

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

Certificeret underviser.png

Certificeret underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 12 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Modul 1: Facilitatorens forberedelse
 • Facilitatorens opgaver og ansvar
 • Udfordringer ved traditionel mødestil og mødeledelse + facilitering som løsningen
 • Opgave #1: At fastslå formål og afklare krav og forventninger til mødets output
 • Tjekliste til behovsafklaring før planlægning
 • Opgave #2: At skabe det rette procesdesign – mødediamanten og forskellige typer af mødeprocesser
 • Planlægning af mødets proces og struktur
 • Værktøjer til åbne, ordne og lukke-processer
 • Gode beslutningsprocesser – hvordan sikrer du dem?
 • Gode og dårlige dagsordener
 • Drejebog / procesplan
 • Workshop med gæsteunderviser: Skab involverende og levende møder med grafisk facilitering.

  At tegne, det du taler om, styrker dig i at involvere dine deltagere og gøre dine budskaber klare. Grafisk facilitering er et effektivt kommunikations-værktøj til at skabe et fælles sprog og referenceramme blandt deltagerne, når du faciliterer møder, workshops eller lign. I løbet af indlægget lærer du at tegne ikoner, mennesker, pile mm. og at opbygge dit eget ikon-bibliotek tilpasset din hverdag.

Modul 2: Energi, engagement og synergi – sådan skaber du det
 • Opgave # 3: At lede en inddragende proces
 • Psykologisk tryghed i grupper
 • Hjernens 3 motivationssystemer
 • Icebreaker-øvelser som proceselement – hvorfor? Og hvilke skal du bruge hvornår?
 • Ejerskab og engagement, hvordan skabes det?
 • Konkrete metoder til at aktivere og involvere mødedeltagere – inklusive de stille
 • Facilitatorens spørgeteknikker – sådan styrer du en samtale fra start til slut med spørgsmål
 • Træning i facilitering – deltagerdrevne ’minimøder’

Modul 3: Online Masterclass i onlinemøder
 • Hvordan involverer du deltagere, der deltager på distancen og gør møderne involverende og produktive?
 • Fra monolog til dialog – hvordan understøtter du det?
 • Fif til konkrete værktøjer der gør online-mødet mere interessant at deltage i

Modul 4: Stå stærkt i rollen som facilitator
 • Kunsten at holde samtalen på sporet – at tage ansvar og at turde bryde ind
 • Den talende, den tavse, den vrede, den uopmærksomme mødedeltager – hvad kan du gøre?
 • Gruppestadier og -dynamik – hvordan gør du det, som der er behov for lige nu?
 • Konflikt, kritik, modstand – håndtering af konkrete mødedilemmaer
 • Vi træner udfordrende situationer ved hjælp af forumteaterteknikker og får besøg af skuespillere
 • Din facilitatorrolle og dit mandat – få, tag og hold magten
 • Virkemidler der styrker dig i rollen - krop, stemme og rum
 • Find modet – håndtering af nervøsitet
 • Opsamling på uddannelsen – hvad har vi lært?
 • Planlægning af næste bedste skridt – læg en plan for din videre udvikling
 

Form

Facilitatoruddannelsen består af 3 moduler på hver to intensive dage, hvor undervisningen foregår på Teknologisk Institut. Herudover rummer uddannelsen et onlinemodul på 2 timer, som fokuserer på onlinemøder. På hvert modul bliver du udfordret til at nå målet for uddannelsen – at blive en professionel og fagligt velfunderet facilitator.

På uddannelsens modul 2 og 4 sættes tid af til at træne facilitering ved at afprøve de tillærte værktøjer i praksis i et trygt læringsrum. Underviseren giver støtte og personlig sparring i forbindelse med træningen, så du trygt kan kaste dig ud at i øve dig sammen med resten af gruppen.

91522 - Facilitatoruddannelsen figur

Undervisningen er generelt interaktiv og består af en kombination af oplæg af kortere varighed, øvelser, deltagerledede faciliteringseksperimenter samt træning i håndtering af forskellige faciliteringssituationer. På uddannelsen gøres brug af et varierende øvelsesdesign, og vi arbejder bl.a. med forumteaterteknikker i samarbejde med 2 professionelle skuespillere og med forumspil.

Undervisningen er ”hands on” orienteret, så du kan gå direkte hjem og bruge metoderne. Selve kursusformen bygger på nogle af de redskaber, der gennemgås på kurset, så det straks prøves af i praksis.

 
29561
29562
29657
29585
Underviser

Line Lou Ullmann

4.61/5 (1272 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Line er den gennemgående underviser og tovholder på uddannelsen. Hun er uddannet cand. Merc. HRM og har efteruddannet sig inden for facilitering, coaching, undervisning og formidling. Før Line etablerede sig som selvstændig facilitator og underviser, har hun arbejdet som konsulent, projektleder og teamleder. Line underviser i bl.a. mødefacilitering, kollegacoaching og sparring samt effektive arbejdsvaner. En engageret og motiverende formidling med fokus på deltagerinvolvering.

Underviser

Marie Rohrsted

5/5 (41 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Marie har mange års erfaring som proceskonsulent og projektleder fra forskellige virksomheder og brancher. Hun startede med at anvende grafiske facilitering som et effektivt kommunikations-værktøj, når hun faciliterede workshops og møder. I dag træner hun teams i visuel formidling og adfærds-design for at styrke deres kommunikation og samarbejde. Marie har en cand.merc fra CBS.

Underviser

Susanne Billeskov

Gæsteunderviser på modul 4. Susanne Billeskov har mere end 40 års erfaring på de skrå brædder. Hun er et aktivt virke som skuespiller, instruktør, underviser og improskuespiller. Hun er uddannet improskuespiller, gennemført lederuddannelse og har taget forumteateruddannelse i Stockholm. Susanne brænder for at bruge teknikker fra skuespillet uden for scenen. Hun underviser i improvisation som redskab til kreativ idéudvikling at stå i det ukendte og til personlig udvikling.

Underviser

Holger Østergaard

Gæsteunderviser på modul 4. Holger Østergaard er uddannet skuespiller fra skuespillerskolen v. Aarhus teater og har medvirket i et hav af forestillinger. Han har lavet en del improvisationsteater og har videreuddannet sig indenfor forumteater og deltager løbende i medarbejderudvikling på forskellige arbejdspladser, hvor han særligt har fokus på at skabe trygge rammer, hvor forskellige grupper kan udvikle sig og få belyst forskellige dilemmaer i deres arbejdsmiljø.

Vælg dato

Taastrup
29. august til 19. november 2024
Taastrup
27. januar til 8. april 2025