Kurser

Online kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

From AI Apprentice to AI Architect

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  11.499
ekskl. moms
Nr. 91358 P

Online kurset "AI Apprentice to AI Architect" er en omfattende og dybdegående vejledning i AI, delt op i fire tracks: AI-apprentice, -developer, -practitioner og -architect. Du lærer altså AI fra bunden til avanceret niveau. Kurset er på engelsk, og tilgængeligt 365 dage.

Fra AI-nybegynder til AI-specialist

Kurset giver dig indsigt i Python AI-udvikling, AI-frameworks som Keras og Apache Spark, lærer dig at designe intelligente informationssystemer, samt hvad AI-arkitektens rolle og ansvar er.

På tracket for AI Apprentice introduceres AI-teori, menneske-computer interaktion (HCI), Python AI-udvikling, og computer vision. AI Developer track fokuserer på AI-udviklingsværktøjer som Microsoft Cognitive Toolkit, Keras, Apache Spark, Amazon Machine Learning, robotik, og Google BERT. AI Practitioner track dykker ned i avancerede teknikker indenfor AI-udvikling, optimering af AI-løsninger, og intelligente informationssystemer. AI Architect track lærer dig at forstå AI-arkitektur, vurdere AI-teknologier og strategisk inkorporere AI i virksomhedsplanlægning. Gennem disse fire tracks lærer du AI fra bunden til avanceret niveau.

Kurset har forskellige labs, så du kan øve dig i de softwares der bliver gennemgået.

Deltagerprofil

Kurset vil være relevant for alle, der ønsker at lære om AI, uanset om du er nybegynder eller professionel inden for området og søger at forbedre dine færdigheder. Du bør kende til programmeringssproget Python og have en grundlæggende forståelse for Machine Learning.

Begyndere: Du vil finde kurset nyttigt, hvis du er ny inden for AI, og ønsker at få et solidt fundament inden for AI teori, metoder og programmeringssprog (især Python).

AI-udviklere: Har du allerede erfaring med AI, men ønsker at dykke dybere ned i specifikke AI-værktøjer og -rammer som Microsoft Cognitive Toolkit, Keras, Apache Spark, og Amazon Machine Learning, er Track 2: AI Developer for dig.

AI-praktikere: Arbejder du allerede ifeltet, men ønsker at forbedre dine færdigheder, at optimere og justere AI-løsninger, vil Track 3: AI Practitioner være nyttig.

Fremtidige AI-arkitekter: Hvis du ønsker at påtage dig en ledende rolle inden for AI, herunder strategisk planlægning og implementering af AI i en virksomhed, vil Track 4: AI Architect være relevant for dig.

Udbytte

  • En solid forståelse for kunstig intelligens (AI), herunder dets historie, forskellige typer, og relevans i forskellige brancher.
  • Indblik i programmeringssprog, specifikt Python, og brugen af det i AI-udvikling, samt praktisk erfaring med anvendelsen af Python til at bygge AI-applikationer.
  • Indgående kendskab til AI-udviklingsrammer og -værktøjer som Microsoft Cognitive Toolkit, Keras, Apache Spark og Amazon Machine Learning.
  • Lær om design og implementering af intelligente informationssystemer, samt anvendelse af avancerede teknikker i AI-udvikling.
  • Forståelse for rollen som en AI-arkitekt, herunder forståelse og anvendelse af AI-arkitektur og designmønstre, samt vurdering af aktuelle og fremtidige AI-teknologier og -rammer.
  • Praktisk erfaring og færdigheder til at integrere AI i virksomhedsstrategi, med fokus på både implementering og forståelse af betydningen af forklarbar AI (XAI)

Det får du på onlinekurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Indhold

AI Apprentice
  • Kunstig intelligens og Python-udvikling. Kurserne dækker grundlæggende AI-teori, typer af AI, HCI-oversigt og metodikker, Python AI-udvikling, computer vision-introduktion og AI i computer vision, samt kognitive modeller og tilgange til kognitiv læring. Få en bred forståelse af AI og lær at udvikle AI-applikationer ved hjælp af Python
AI Developer Track
  • AI Developer fokuserer på udvikling af kunstig intelligens (AI). Dette kursuskatalog indeholder 10 kurser, der dækker forskellige aspekter af AI-udvikling, herunder Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK), Keras, Apache Spark, Amazon Machine Learning, robotik og Google BERT.
AI Practicioner
  • AI Practitioner Track fokuserer på avancerede teknikker i CNTK, Keras, Apache Spark, Amazon Machine Learning og opbygningen af intelligente informationssystemer. Kurset dykker ned i AI-praktikerens rolle, ansvar og karriereveje, optimering og justering af AI-løsninger, arbejde med forskellige AI-frameworks og udnyttelse af intelligente informationssystemer i AI-udvikling. Derudover inkluderer kurset også en sektion om brug af BERT i AI-projekter. Kurset afsluttes med en eksamen, der tester deltagernes viden og anvendelse af de præsenterede emner.
AI Architect
  • Dette kursus er en dybdegående indføring i rollen som en AI-arkitekt. Det dækker forskellige aspekter såsom AI's rolle og anvendelse i forskellige industrier, forståelse og anvendelse af AI-arkitektur og design mønstre, vurdering af aktuelle og fremtidige AI-teknologier og rammer, og begrebet forklarbar AI (XAI). Desuden introducerer kurset strategier til at inkorporere AI i virksomhedsplanlægning, og understreger vigtigheden af at genbruge AI-arkitekturmønstre. Kurset afrundes med en afsluttende eksamen, der tester din forståelse og anvendelse af de præsenterede emner.
 

Tidsforbrug

Kursussamlingen består af fire tracks, der tilsammen indeholder 39 moduler og kan gennemføres på cirka 28 timer. Kurset indeholder desuden fire labs, der tilsammen varer 31 timer.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker der, hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ).